Friday, 17 September, 2021

Η ηγεσία του Υπουργείου ακυρώνει απόφαση του πρώην Υπουργού Γ.  Καρασμάνη για επενδυτικές δυνατότητες των Ομάδων Παραγωγών

Δριμεία κριτική στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ασκεί η Νέα Δημοκρατία, με Ερώτηση του τομεάρχη Αγροτικού Γιώργου Κασαπίδη

την οποία προσυπογράφουν και άλλοι 30 βουλευτές. Θέμα της Ερώτησης είναι η αδράνεια και η αδικαιολόγητη επτάμηνη καθυστέρηση έκδοσης των εφαρμοστικών αποφάσεων για την αναγνώριση των νέων ενεργών συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, εξ αιτίας της οποίας έχουν αποτελματωθεί και τα αντίστοιχα, ιδιαιτέρως σημαντικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Υπενθυμίζεται – και τονίζεται στην Ερώτηση – ότι από το 2014, στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος, με απόφαση του τότε Υπουργού Γιώργου Καρασμάνη, είχαν εγκριθεί αρχικά 27,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω του μέτρου Μ09, για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων, το εν λόγο μέτρο επιδοτεί όλες τις επιλέξιμες δαπάνες μέχρι και 90% για την ίδρυση και λειτουργία των Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών.

Η υπό τον κύριο Αποστόλου σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, εγκαλείται διότι:

Επτά μήνες από την ψήφιση από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ του συνεταιριστικού νόμου, δεν έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες εφαρμοστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι. Με συνέπεια το μέτρο Μ09 να καθίσταται ανενεργό και να ακυρώνονται οι αναπτυξιακές  δυνατότητες μικρομεσαίων αγροτών να αξιοποιήσουν επενδυτικά προγράμματα, σε μια περίοδο κρίσιμη για τους ίδιους και, συνολικά, για την αγροτική μας οικονομία.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

‘‘Γιατί δεν έχουν εκδοθεί επτά (7) μήνες μετά την ψήφιση του συνεταιριστικού νόμου οι εφαρμοστικές αποφάσεις για την αναγνώριση των νέων συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών;’’

Αδικαιολόγητη αδράνεια επιδεικνύει το ΥπΑΑΤ επτά (7) μήνες μετά την ψήφιση του συνεταιριστικού νόμου, για την έκδοση των αναγκαίων εφαρμοστικών αποφάσεων και εγκυκλίων του. Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι αυτές είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου σχετικά με την αναγνώριση των ενεργών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών.

Εξαιτίας της αδράνειας αυτής, έχουν τελματώσει και τα αντίστοιχα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) που ενισχύουν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα μέσα από συλλογικές δράσεις. Μάλιστα τα ποσοστά των ενισχύσεων στις περιπτώσεις επενδύσεων και γενικότερα δράσεων συλλογικών σχημάτων τυγχάνουν προσαυξήσεων από 20% έως και 90%!!!

Παράλληλα, στο νέο περιβάλλον της άδικης και βαριάς φορολόγησης του γεωργικού εισοδήματος και του αγροτικού πληθυσμού, είναι πλέον μονόδρομος για τους μικρομεσαίους τουλάχιστον παραγωγούς η οργάνωσή τους σε συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, κοινοπραξίες, εταιρικά σχήματα κ.α.). Μέσα από τα σχήματα αυτά βελτιώνεται η οικονομική τους θέση και η διαπραγματευτική τους δύναμη πετυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας τόσο στις αγορές των εφοδίων τους όσο και στην προώθηση της παραγωγής τους. Επίσης η επίλυση θεσμικών και τεχνικών προβλημάτων και δυσκολιών τους είναι πιο εύκολη και πιο απαιτητή.

Κύριε Αποστόλου προ επτά (7) μηνών, υποστηρίξατε ένθερμα το συνεταιριστικό νομοσχέδιο που εισηγηθήκατε εκ μέρους της Κυβερνήσεως στη Βουλή και υπερψήφισαν ως νόμο οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.

Με το άρθρο 37 του νέου συνεταιριστικού νόμου(4384/2016) ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία ο 1305/2013 ΕΚ περί συγκρότησης και λειτουργίας ομάδων παραγωγών σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής.

Για τη συγκρότηση, όμως, ομάδων παραγωγών στη βάση του Ε.Κ. απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου που καθορίζει τη σχετική διαδικασία λειτουργίας και αναγνώρισης αυτών.

Με το υπάρχον καθεστώς συστήνονται οργανώσεις παραγωγών μόνο για τους τομείς των οπωροκηπευτικών, τον αμπελοοινικό, τον ελαιουργικό και τον γαλακτοκομικό. Ο νέος Ε.Κ. διευρύνει σημαντικά τους τομείς δραστηριότητας για τους οποίους δύναται η σύσταση ομάδων παραγωγών, κάτι από το οποίο μπορεί να επωφεληθεί τα μέγιστα η αγροτική μας οικονομία. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτείται και εδώ έκδοση σχετικής εγκυκλίου που να εντάσσει τις νέες δραστηριότητες.

Επιπλέον η σημασία του “συνεταιρίζεσθε” για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΚΑΠ είναι έκδηλη από την επιλεξιμότητα και χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων. Στην πατρίδα μας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), από το 2014, με απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Δ. κ. Καρασμάνη, για τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών εγκρίθηκαν αρχικά 27,8 εκ. € μέσω του μέτρου Μ09. Ωστόσο για να προκηρυχτεί το σχετικό μέτρο και να αντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια απαιτείται, πριν, η έκδοση των προαναφερόμενων αποφάσεων και εγκυκλίων.

Με τη μέχρι σήμερα στάση σας κ. Αποστόλου και των συνεργατών σας, εκτός της ευθύνης σας ως προς την πρωτοφανή καθυστέρηση έκδοσης των αναγκαίων εφαρμοστικών που προαναφέρθηκαν, καθιστάτε το νέο νόμο και το μέτρο Μ09 του Π.Α.Α. ανενεργά.!!! Ακυρώνετε έτσι και τις όποιες αναπτυξιακές δυνατότητες προσφέρονται στους μικρομεσαίους αγρότες, να δράσουν μέσα από συλλογικά σχήματα, να αξιοποιήσουν επενδυτικά προγράμματα και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της εργασίας τους. Όλα αυτά, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τους Έλληνες αγρότες και την αγροτική μας οικονομία, στο άκρως αφιλόξενο παραγωγικό περιβάλλον που τους επιφυλάξατε ως κυβερνητικοί εταίροι της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

  • Επειδή πλήθος γεωργών και κτηνοτρόφων αντιλαμβανόμενοι τη σημασία του συνεργατισμού αναμένουν τις σχετικές αποφάσεις, ώστε να συστήσουν ομάδες,
  • Επειδή για την ελληνική  αγροτική οικονομία οι συλλογικές δράσεις αποτελούν προαπαιτούμενο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
  • Επειδή πολύτιμα κονδύλια για τον τομέα που επιθυμούμε να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό της οικονομίας κινδυνεύουν να μείνουν ανεκμετάλλευτα και να χαθούν από τη χώρα,
  • Επειδή η ευθύνη για την καθυστέρηση αυτή ανήκει αποκλειστικά στη νέα Κυβέρνηση και σε εσάς,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ

  1. Για ποιο λόγο επτά (7) μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι; Ποιες σημαντικότερες προτεραιότητες του Υπουργείου που εποπτεύετε άφησαν πίσω τέτοιες ουσιαστικές αποφάσεις;
  2. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχετε προκηρύξει το μέτρο εννέα (Μ09) του Π.Α.Α. 2014 – 2020 για τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών;
  3. Ποιο το χρονοδιάγραμμα της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με το ζήτημα; Πότε σκοπεύει να προκηρύξει το Μ09 του Π.Α.Α.;

 

 

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου