Wednesday, 21 April, 2021

Λάκης Βασιλειάδης: Με Τροπολογία επιλύεται το θέμα της μετάκλησης εργατών γης

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης, ο οποίος παρακολουθεί στενά το ζήτημα της οριστικοποίησης της διαδικασίας

μετάκλησης εργατών γης από τρίτες χώρες, ενημερώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπ. Λιβανό ότι κατατέθηκε Τροπολογία για την επίλυση του ζητήματος.
Η έκτακτη νομοθετική ρύθμιση έρχεται αφού επιλύθηκαν όλα ζητήματα των συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και με τη σύμφωνη γνώμη της Πολιτικής Προστασίας και της ΑΑΔΕ. Η νέα διαδικασία μετάκλησης που θα ισχύσει φέτος θα είναι ακόμα πιο απλοποιημένη σε σχέση με πέρσι, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση σχετικής πλατφόρμας.
Ο Λάκης Βασιλειάδης έθεσε το θέμα της καλλιέργειας σπαραγγιών, η συγκομιδή των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα η μετάκληση να είναι απαραίτητη άμεσα. Όπως ενημερώθηκε ο Βουλευτής, κατ’ εξαίρεση για τις καλλιέργειες σπαραγγιών θα ακολουθηθεί η περσινή διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί ακόμα πιο γρήγορα.
Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων καθώς η μετάκληση των εργατών γης δεν πρέπει να επηρεάσει την εξέλιξη του επιδημιολογικού φαινομένου στη χώρα μας.

Η Τροπολογία του ΥπΑΑΤ, Σπήλιου Λιβανού, για τους εργάτες γης από τρίτες χώρες
Τροπολογία με την οποία δίνεται λύση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, στο καθεστώς που αφορά τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα ως εργάτες γης κατέθεσε, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός. Η τροπολογία κατετέθη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις», που συζητείται στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, η τροπολογία αφορά τη δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας ύστερα από αίτηση εργοδότη που μπορεί να υποβάλλει έως τις 30/09/2021 στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του.
Παρόμοια διάταξη είχε ψηφιστεί στις 01/05/2020. Γι’ αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχοντας προνοήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου, ετοίμασε εκ νέου τη σχετική διάταξη. Όμως, λόγω καταστρατήγησης της ρύθμισης αυτής που διαπιστώθηκε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προβλέφθηκαν οι σχετικές ασφαλιστικές δικλείδες, μετά από στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, προβλέφθηκε μεταξύ άλλων:
• Ανώτατο ηλικιακό όριο τα 60 έτη για την είσοδο στη χώρα μας πολίτη τρίτης χώρας ως εργάτη γης,
• Ελάχιστο όριο 30 ημερών απασχόλησης,
• Προβλεπόμενο κατάλυμα που θα πληροί τις σχετικές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας,
• Ο εργοδότης να είναι υπεύθυνος για τον εργάτη,
• Καταβολή εργοσήμου,
• Δυνατότητα αλλαγής εργοδότη μέσα σε 5 μέρες από τη λήξη απασχόλησης στον προηγούμενο και ευθύνη του νέου εργοδότη για τον εργάτη,
• Ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς, με σκοπό τον έλεγχο της σωστής τήρησης της διαδικασίας.
Ειδικά για τα σπαράγγια και λόγω της άμεσης ανάγκης να συγκομιστούν προβλέφθηκε να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία, πριν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με σχετική υποβολή αίτησης του εργοδότη.
Το κείμενο της προτεινόμενης διάταξης ήταν αποτέλεσμα συνεχούς συνεργασίας και καθημερινών επαφών με εκπροσώπους των αγροτών, βουλευτές και εκπροσώπους των περιφερειών για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

 

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου