Friday, 14 May, 2021

Tέλος από 2016 στο αγροτικό πετρέλαιο στο 55% ξανά η προκαταβολή φόρου

Tέλος από 2016 στο αγροτικό πετρέλαιο στο 55% ξανά η προκαταβολή φόρου

Αύξηση στα 200 ευρώ το χιλιόλιτρο του ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι αγρότες από 1η Οκτωβρίου2015 και πλήρη εξίσωσή του από 1ης Οκτωβρίου του 2016 με το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν όλοι οι υπόλοιποι ιδιώτες καθώς επίσης και επαναφορά της προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα του 2014 στο 55% (από 27,5%) προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πρώτο πακέτο των προαπαιτούμενων της συμφωνίας κυβέρνησης-δανειστών που κατατέθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης 11 Αυγούστου στη Βουλή με σκοπό να ψηφιστεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Aπό 1η Οκτωβρίου 2016 ο ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο εξομοιώνεται με εκείνον του πετρελαίου που χρησιμοποιούν οι άλλοι ιδιώτες.

Πιο συγκεκριμένα: 

-Επανέρχεται στο 55%, αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2014, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου για τους αγρότες o  οποίος είχε μειωθεί στο 27,5% βάσει των ρυθμίσεων Βαλαβάνη που είχαν ψηφιστεί τον περασμένο Μάιο από τη Βουλή.

Όσοι αγρότες έχουν ήδη υποβάλει τις φετινές φορολογικές δηλώσεις κι έχουν λάβει τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος πρόκειται να παραλάβουν νέα τροποποιημένα εκκαθαριστικά με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν επιπλέον προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους.

Όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις φορολογικές τους δηλώσεις θα λάβουν άπαξ τα εκκαθαριστικά σημειώματα με προκαταβολή φόρου 55% αντί 27,5%.

-Αυξάνεται σε δύο δόσεις ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Από την 1η Οκτωβρίου 2015 ο ΕΦΚ σχεδόν τριπλασιάζεται από τα  0,066 στο 0,200 ευρώ το λίτρο ενώ από 1ης Οκτωβρίου 2016  αυξάνεται περαιτέρω στο 0,33 ευρώ το λίτρο,  και θα εξομοιωθεί πλήρως με τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιούν όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι αγρότες καταβάλλουν κανονικά τον ΕΦΚ του 0,33 ευρώ το λίτρο που ισχύει για το κανονικό πετρέλαιο κίνησης και στη συνέχεια εισπράττουν ως επιστροφή φόρου τη διαφορά μεταξύ του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου και του ΕΦΚ του κανονικού πετρελαίου κίνησης, δηλαδή το ποσό του 0,264 ευρώ το λίτρο (0,330 ευρώ – 0,066 ευρώ = 0,264 ευρώ).

Πέρα από τα παραπάνω, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται:

-Σταδιακή αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία: Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις (εμπόρους, βιοτέχνες και επιτηδευματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλες τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία αυξάνεται από το 55% στο 75% του κύριου φόρου εισοδήματος για τη χρήση του 2015 και στο 100% για τη χρήση του 2016.

-Μείωση του ακατάσχετου ορίου μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ και αύξηση του ποσοστού κατάσχεσης από το 25% στο 50%-100%. Το όριο του μηνιαίου ποσού μισθού, σύνταξης ή ασφαλιστικού βοηθήματος που δεν επιτρέπεται να κατάσχεται για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο μειώνεται από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ. Επιπλέον προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων σε ποσοστό 50% εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 1.500 ευρώ για τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις ή σε ποσοστό 100% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ για τα μεγαλύτερα εισοδηματικά κλιμάκια. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις εφαρμόζονται και επί των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί επί των συγκεκριμένων απαιτήσεων βάσει των προγενέστερων διατάξεων, ήτοι για ποσά αυτών άνω των 1.500 ευρώ. Στο εξής και στις περιπτώσεις αυτές για τις απαιτήσεις που γεννώνται μετά την ισχύ των νέων διατάξεων τα αποδοτέα ποσά θα υπολογίζονται βάσει των διατάξεων αυτών.

-Μετατάσσεται το μοσχαρίσιο κρέας από το 23% στο 13% και επιβάλλεται συντελεστής 23% σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια με εξαίρεση την προσχολική αγωγή (η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από τις 20 Ιουλίου) με προβλεπόμενη αύξηση εσόδων 168 εκατ. το 2015 και 240 εκατ. ευρώ το 2016.

-Μείωση του ακατάσχετου ορίου των καταθέσεων των φυσικών προσώπων από 1.500 σε 1.250 ευρώ. Μειώνεται στα 1.250 ευρώ το όριο του ακατάσχετου των καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα, σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό, το οποίο ρητά ορίζεται ότι υπολογίζεται ανά μήνα, ενώ αποκλείεται σωρευτικός υπολογισμός αυτού σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του μήνα.

-Υποχρέωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος σε 5 δόσεις για τις Α.Ε., τις ΕΠΕ και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που θα υποβάλουν δηλώσεις έως και τις 20 Αυγούστου. Η προθεσμία καταβολής της 1η δόσης λήγει στις 21 Αυγούστου, ενώ οι προθεσμίες των υπολοίπων 4 δόσεων λήγουν στα τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 αντίστοιχα.

-Αναφορικά με τη ρύθμιση των 100 δόσεων, όσοι φορολογούμενοι χρωστούν στο Δημόσιο ποσά άνω των 5.000 ευρώ και, θα επιβαρυνθούν με υψηλότερο επιτόκιο 5,05% για τις μηνιαίες δόσεις που καταβάλλουν.

-Καταργείται ο «προληπτικός» φόρος 26% για συναλλαγές με χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (π.χ Κύπρος, Βουλγαρία)

-Καταργείται η έκπτωση φόρου 2% για την εφάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Πρόβλεψη για 28 εκατ. ευρώ από το 2016 και μετά.

-Καταργείται η έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων έως 1,5% επί των πωλήσεων των πρακτόρων ΟΠΑΠ.

-Αυξάνονται κατά 4% κάθε χρόνο από το 2016 έως και το 2020, συντελεστές φόρου και εισφοράς για τα πλοία Α΄ κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία και των πλοίων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία

-Παρατείνεται για τέσσερα ακόμη χρόνια (έως το 2019) η ειδική εισφορά σε ναυτιλιακές εταιρείες

– Αυξάνεται η αυτονομία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εκχωρώντας στη ΓΓΔΕ εξουσιοδότηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν σε θέματα παρατάσεων προθεσμιών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, χορήγησης ρυθμίσεων και ποινικών διώξεων για μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών. Μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνιακών υποθέσεων από τη γενική γραμματεία του ΣΔΟΕ και κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου στη ΓΓΔΕ στην οποία προστίθενται και 500 νέες οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν αρχικά από προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Δημόσιο.

-Ανοίγει ο δρόμος για την άμεση εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ (θα πληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2016) με στόχο 2,650 δισ. ευρώ για το 2015 αλλά παρατείνεται και για φέτος η έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εφόσον αυτά παρέμειναν για όλο το 2015 κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα. Καταργείται η απαλλαγή για τον ΕΟΤ (προβλέπονται έσοδα 1,5 εκατ. ευρώ) και έτσι φορολογείται για τα μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητά του σε πρόσωπα πλην ελληνικού δημοσίου, καθώς και η προβλεπόμενη από φέτος απαλλαγή των ενοικιαζόμενων δωματίων ατομικών επιχειρήσεων.

-Επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας στους ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες. Το πρόστιμο βεβαιώνεται από τη φορολογική διοίκηση. Πρόβλεψη για 15,4 εκατ. ευρώ φέτος και 56,3 εκατ. το 2016.

– Αυξάνεται ο φόρος στα ποτά. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής αιθυλικής αλκοόλης αυξάνεται από 2.450 ευρώ αυξάνεται σε 2.548 ανά 100λιτρο άνυδρης αιθιλικής αλκοόλης.

agronews.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου