Tuesday, 20 October, 2020

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί γεγονός.

Παρά τις δυσκολίες τους, οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν και πάλι τα κεφάλαια που απαιτούνται για να θεωρηθούν φερέγγυες. Μετά την ανακεφαλαιποίησή τους οι τράπεζες επανέρχονται στον ιδιωτικό τομέα. Το Δημόσιο, ωστόσο, αν και μέτοχος μειοψηφίας, έχει πλέον δικαίωμα ψήφου.
Η ανακεφαλαιοποίηση εκτιμάται πως θα βοηθήσει ιδιαίτερα, όπως παρατηρούν τραπεζικοί κύκλοι, σε ένα μικρό εύρος χρόνου να αρθούν οι κεφαλαιακές δεσμεύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα επιτρέψουν στην οικονομία να κινηθεί. Η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τις τράπεζες αποτελεί τώρα το μεγάλο ζητούμενο. Η προοπτική αυτή εκτιμάται πως θα υλοποιηθεί σταδιακά, καθώς οι τράπεζες επιστρέφουν στην ομαλότητα.
H Alpha Bank έπρεπε να συγκεντρώσει το ποσό του 1,55 δισ. ευρώ, το οποίο και υπερκάλυψε κατά 1 δισ. ευρώ. Η τράπεζα που είχε αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου κάλυψε το σύνολο των αναγκών και του δυσμενούς σεναρίου. Το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών αναγκών ήταν της τάξης των 2,563 δισ. ευρώ, καθώς ο SSM αναγνώρισε στην τράπεζα 180 εκατ. ευρώ από οργανικές ενέργειες μείωσης των κεφαλαιακών αναγκών της.
Το ποσό υποχώρησε περαιτέρω στο 1,55 δισ. ευρώ κατόπιν της επιτυχούς άσκησης διαχείρισης παθητικού, η οποία έγινε δεκτή από τους ομολογιούχους σε ποσοστό 93% και μέσω της οποίας η τράπεζα συγκέντρωσε επιπλέον 1,011 δισ. από την ανταλλαγή των τίτλων των ομολογιούχων της. Η τιμή διαμορφώθηκε στα 4 λεπτά, ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ στη συγκεκριμένη τράπεζα μειώνεται στο 11%.
Η Eurobank επίσης υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών. Tο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας έφθασε σε 2,039 από 2,122 δισ. ευρώ, μετά την αναγνώριση δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 83 εκατ. ευρώ από τον SSM.
Αν και οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών της τράπεζας ήταν πολύ μεγάλες οι βασικοί επενδυτές συμμετείχαν πλήρως στην αύξηση, ενώ μέτοχοι έγιναν και νέα μεγάλα funds. H αύξηση έγινε στο 1 λεπτό και το ΤΧΣ κατέχει στην τράπεζα κάτω από 4%.
Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε και αυτή το βιβλίο της, ενώ για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της αναμένεται η δημόσια προσφορά προς τους ιδιώτες μικρομετόχους που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, 1η και 2 Δεκεμβρίου. Η Εθνική Τράπεζα κάλυψε τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου, ύψους 1,456 δισ. ευρώ έναντι 1,57 δισ. ευρώ αρχικώς, κατόπιν της έγκρισης ενεργειών από το capital plan ύψους 120 εκατ. ευρώ, που έκανε αποδεκτές ο SSM.
Αναλογικά, οι συνολικές ανάγκες υπό το δυσμενές σενάριο διαμορφώθηκαν στα 4,482 δισ. ευρώ. Τη διαφορά των κεφαλαιακών αναγκών βασικού και δυσμενούς σεναρίου θα καλύψει το ΤΧΣ, αφού προηγουμένως γίνει μετατροπή σε μετοχές των περίπου 300 εκατ. ευρώ υβριδικών ομολόγων που δεν αποδέχθηκαν την προαιρετική δημόσια πρόταση της τράπεζας.
Την τιμή της μετατροπής των ομολόγων σε κοινές μετοχές της τράπεζας θα καθορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΕΤΕ θα αποπληρώσει την κρατική ενίσχυση από την πώληση της Finansbank. H αύξηση έγινε στα δύο λεπτά. Προς το παρόν το ΤΧΣ έχει συμμετοχή στην τράπεζα, η οποία υπολογίζεται κοντά στό 40%. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσα στα τελευταία τρία χρόνια.
Με τοποθετήσεις ιδιωτών
Υπερκάλυψε το βασικό σενάριο η Τράπεζα Πειραιώς
Υπερκαλύψαν χθες οι προσφορές ιδιωτών του εξωτερικού και εσωτερικού και τα ζητούμενα από το βασικό σενάριο κεφάλαια ύψους 1,34 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς κατά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών της τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι ο SSM είχε εγκρίνει δράσεις συνολικού ύψους 873 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 602 εκατ. που απορρέουν από την πρόσφατη άσκηση διαχείρισης παθητικού). Ο SSM είχε προσμετρήσει τη θετική διαφορά από την πρόσφατη πώληση της αιγυπτιακής θυγατρικής του Ομίλου Πειραιώς, η οποία απέφερε 149,7 εκατ. δολάρια.
Επιπρόσθετα αναγνωρίστηκαν θετικές διαφορές στα λειτουργικά αποτελέσματα της τράπεζας, σε σχέση με αυτά που είχε υπολογίσει ο SSM υπό το δυσμενές σενάριο. Το βασικό σενάριο για την τράπεζα ανερχόταν σε 2,21 δισ. ευρώ, το οποίο μειώθηκε στο 1,34 δισ. ευρώ, καθώς ο SSM αφαίρεσε από τις κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας τις παραπάνω δράσεις. Ως τελικό αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης η Τράπεζα Πειραιώς θα βρεθεί με κεφάλαια 10,6 δισ. ευρώ και δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων στο 19%, και θα συγκαταλλέγεται μεταξύ των πλέον υπερκεφαλαιοποιημένων τραπεζών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλες ήταν οι τοποθετήσεις Ελλήνων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, όπως επίσης ότι επιτυγχάνεται πολύ σημαντική διασπορά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε η τράπεζα να διατηρήσει τον πολυμετοχικό της χαρακτήρα.
Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ένα μεγάλο δανειακό χαρτοφυλάκιο, καθώς έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος των μεγαλύτερων κεφαλαιακών αναγκών που παρουσίασε σε σχέση με τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Το συγκεκριμένο γεγονός πάντως εκτιμάται πως θα αποτελέσει και το μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τράπεζας, μόλις η ελληνική οικονομία περάσει τελικώς στη φάση της ανάκαμψης.
Η τιμή κάλυψης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώνεται στο 0,003 ευρώ -δεν αποκλείεται να κινηθεί και ελαφρώς υψηλότερα- ενώ μέχρι αργά χθες το απόγευμα αναμενόταν η σχετική ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει τα παραπάνω στοιχεία. Τα συνολικά απαιτούμενα κεφάλαια για την τράπεζα καλύπτονται λοιπόν από τον ιδιωτιό τομέα κατά 1,34 δισ., ενώ υπολογίζονται ακόμη 600 εκατ. LME ομολογιακά, 2 δισ. cocos που θα καλύψει το ΤΧΣ και 660 εκατ. ευρώ κοινές μετοχές που θα καλύψει το ΤΧΣ.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου