Saturday, 2 March, 2024
Τελευταίες Ειδήσεις

Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών, Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Πλήρης απογοήτευση, καμία διόρθωση

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών με εκτενή ανακοίνωση του ασκεί δριμεία κριτική στην ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την εμμονή της να μην προχωρήσει

σε ουσιαστικές διορθώσεις στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει. Το μόνο που απέσυρε είναι το άρθρο 71 περί συνδικαλισμού.

Η ανακοίνωση:

Με βαθιά λύπη τα μέλη του Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) διαπίστωσαν ότι η δυναμική συμμετοχή τους στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ υπήρξε ουσιαστικά άκαρπη. Πέραν της απόσυρσης του άρθρου για το στρατιωτικό συνδικαλισμό, το οποίο είχε μάλιστα και την ευρεία αποδοχή του κόσμου, γεννώντας πολλά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της απομακρύνσεώς του, τίποτα άλλο δεν άλλαξε παρά τις τόσες σοβαρές παραλείψεις που είχε και που επισημάνθηκαν διεξοδικά από τα άνω των 11.000 σχολίων, αριθμό πρωτόγνωρο για νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ.

Αλήθεια, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος απόσυρσης του άρθρου 71 της διαβούλευσης; Ενός άρθρου που ερχόταν να βάλει σε τάξη το στρατιωτικό συνδικαλισμό και ειδικά όσον αφορά τα προνόμια των συνδικαλιστών όπως τα αμετάθετα.

Πάγια αρχή του ΠΑ.Σ.Ε.Σ. είναι ότι το κίνητρο συμμετοχής στα κοινά θα πρέπει να είναι ο αλτρουισμός, η εθελοντική προσφορά και η άδολη αγάπη προς το συνάδελφο.

Για εμάς, ως ΔΣ ΠΑ.Σ.Ε.Σ., αν έπρεπε να συζητιέται αυτή τη στιγμή το «ΑΜΕΤΑΘΕΤΟ» των στρατιωτικών στη Βουλή, θα έπρεπε να έχει για να κάνει με την ψήφιση νόμου που θα περιόριζε και τον αριθμό των μεταθέσεων αλλά και την παύση αυτών με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας. Μάλιστα, δεν πρέπει να λησμονούμε πως όσοι στρατιωτικοί εισήλθαν πριν την ψήφιση του νόμου 3865/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 120/21-7-2010) ήξεραν πως στα 25 έτη υπηρεσίας αποκτούσαν αυτοδίκαια το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης. Αντ΄ αυτού έχουν πλέον εγκλωβιστεί ακόμα και για δεκαπέντε έτη παραπάνω υπηρεσίας καθώς με την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, άρθρο 20, παράγραφο 4 «Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε μια προσπάθεια άμβλυνσης των ανωτέρω συνεπειών που υπήρξε με την Φ.411/150326/Σ.1373/27-4-2012/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1400) όπου δινόταν η δυνατότητα να υπηρετήσουν τα επιπλέον χρόνια για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στη φρουρά επιλογής τους καθώς η εν λόγω Απόφαση στο άρθρο 3, παρ.1, υποπαράγραφο ζ και η έλεγε:

«ζ.Για διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας καθορίζεται για κάθε στέλεχος ανώτερο όριο μεταθέσεων οι οκτώ (8) μεταθέσεις σε διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας, εκτός του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους. Στον ανωτέρω περιορισμό δεν υπάγονται οι μεταθέσεις εντός της Περιφερείας Αττικής και Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Χανίων στις οποίες υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης, οι μεταθέσεις για εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και οι μεταθέσεις εξωτερικού και γενικών θέσεων εφόσον το στέλεχος τοποθετήθηκε σε αυτές με δική του αίτηση.

η.Μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος μετατίθεται κατά προτεραιότητα στον τόπο προτίμησής του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 80 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους, υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμεί και στον τόπο αυτό υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του οικείου Κλάδου που προβλέπονται για την ειδικότητα και το βαθμό του. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το ανώτερο όριο των οκτώ (8) μεταθέσεων, της 25ετούς συνολικής υπηρεσίας, ως ανωτέρω. Μετά τη συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος τοποθετείται υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις του οικείου Κλάδου για την ειδικότητα και το βαθμό του. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και ισότιμες αυτών, έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία».

Δυστυχώς, ακολούθησε η Φ.411/253437/Σ.2358/1-7-2013/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1631) όπου στο άρθρο 19, παράγραφο 4 αναφέρει ότι καταργούσε την ανωτέρω Απόφαση ΥΕΘΑ άρα και την ανωτέρως ευεργετική για τους στρατιωτικούς ρύθμιση.

Το ΠΑ.Σ.Ε.Σ. θεωρεί ότι προτεραιότητα κάθε νομοσχεδίου θα πρέπει να είναι η μέριμνα προσωπικού και όχι άρθρα σαν το 30 του νομοσχεδίου όπου «μοιράζονται-χαρίζονται» λεφτά-μερίσματα στο ΜΤΣ σε Ταξ/χους και άνω για λόγους «διαβάθμισης». Ειδικά στη σημερινή εποχή, με την ακρίβεια να ροκανίζει καθημερινά τους μισθούς των στρατιωτικών, η κατάργηση των μεταθέσεων από ένα χρονικό σημείο και πάνω, είναι επιβεβλημένη. Λέμε ΝΑΙ λοιπόν, ως ΠΑ.Σ.Ε.Σ., στα «ΑΜΕΤΑΘΕΤΑ» όσων συναδέλφων συμπληρώνουν 25-30 έτη υπηρεσίας κατά το πνεύμα της Φ.411/150326/Σ.1373/27-4-2012/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1400) και λέμε ΟΧΙ στα εκατοντάδες αμετάθετα των «στρατιωτικών συνδικαλιστών».

Militaire.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου