Monday, 6 December, 2021

Ουσιαστική συνάντηση της Θεοδώρας Τζάκρη με τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (Κτηματολόγιο) για επίλυση ζητημάτων της κτηματογράφησης που είναι σε εξέλιξη

Ουσιαστική συνάντηση της Θεοδώρας Τζάκρη με τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (Κτηματολόγιο) για επίλυση ζητημάτων της κτηματογράφησης που είναι σε εξέλιξη

Με πρωτοβουλία της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αθήνα, στην έδρα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (πρ. Κτηματολόγιο Α.Ε.), με τον Πρόεδρο αυτής κ. Ηλία Λιακόπουλο την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015. Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στον κ. Λιακόπουλο τα μείζονα προβλήματα που υπάρχουν κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης στους Καλλικρατικούς Δήμους Έδεσσας και Αλμωπίας κι αποτελούν τροχοπέδη για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των πολιτών και τη γενικότερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς επίσης και την ανάγκη για άρτια εκτέλεση της διαδικασίας της κτηματογράφησης, η κ. Τζάκρη έθεσε στον Πρόεδρο κ. Λιακόπουλο μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με:
– Την μη επαρκή πληροφόρηση των πολιτών για την κτηματογράφηση.
– Την ανυπαρξία τίτλων – συμβολαίων σε πάρα πολλά χωριά της περιοχής.
– Την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών και τους φόβους για πρόστιμα εξαιτίας της καταγραφής στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.
– Την ύπαρξη πολλών αγροτεμαχίων που αποτελούν εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις και τους φόβους που υπάρχουν για επιβολή προστίμων και για διοικητικές αποβολές και ποινικές διώξεις.
– Τον χαρακτηρισμό εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού προστατευόμενων περιοχών (Natura 2000) στην περιοχή της Πέλλας και την αδυναμία αντιμετώπισης νομικών ζητημάτων που άπτονται του εν λόγω χαρακτηρισμού.
Η συζήτηση που ακολούθησε και με τη συμμετοχή των αναδόχων της μελέτης, ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική. Η κ. Τζάκρη πρότεινε μια σειρά από λύσεις σε όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, ενώ ο κ. Λιακόπουλος αναγνώρισε τη σημασία επίλυσης όλων των προβλημάτων για την ομαλή υλοποίηση της κτηματογράφησης, ενός αναπτυξιακού έργου το οποίο θα έχει πολλαπλά άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη.
Η Βουλευτής έδωσε έμφαση στην τοποθέτησή της στην εύρεση ρεαλιστικών λύσεων κι όχι στην αναζήτηση ουτοπικών μη ρεαλιστικών παρεμβάσεων, ώστε να ευνοηθούν οι πολίτες και να προστατευθεί πραγματικά το περιβάλλον. Έτσι, πρότεινε:
– Να μην είναι απαραίτητη η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης κατά την τελική τεκμηρίωση δικαιώματος με τη διαδικασία της χρησικτησίας (η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έγγραφα που έχουν ήδη στην κατοχή τους οι πολίτες) και στην ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων αν δεν υπάρχει αντίρρηση να ολοκληρώνει ο πολίτης την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας χωρίς άλλη διεργασία.
– Να μη συνδέεται η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών με τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Το ζητούμενο είναι να καταγραφούν τα δικαιώματα και οι ιδιοκτήτες και όχι να τίθενται εμπόδια στην ολοκλήρωση του εν λόγω μεγάλου έργου.
– Να διευθετηθεί υπηρεσιακά ο χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών και να απεμπλακεί η δήλωση ιδιοκτησίας εκχερσωμένων εκτάσεων από πιθανές διοικητικές αποβολές και πρόστιμα, όταν πρόκειται για αγροτικές εκτάσεις. Οι εν λόγω εκτάσεις θα μπορούν επί της ουσίας να χαρακτηριστούν ως αγροτικές δίχως τον κίνδυνο επιβολής προστίμων μέσω της διαδικασίας της εξαγοράς έναντι μικρού τιμήματος. Η Βουλευτής επέμεινε με έμφαση στην ύπαρξη ρεαλιστικών προσεγγίσεων σε μια κατάσταση η οποία έδωσε ανάσα και ζωή στην φτωχή Πέλλα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, με την παραγωγή κερασιών κυρίως, να δίνει τον τόνο για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή.
Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. συμφώνησε στις προτάσεις της κ. Τζάκρη και δεσμεύθηκε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους, ενώ ανακοίνωσε την υλοποίηση δύο ενημερωτικών εκδηλώσεων για την κτηματογράφηση στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2015 σε Αριδαία και Έδεσσα.-

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου