Wednesday, 20 October, 2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΟΑΕΔ για την ανέγερση 42 κατοικιών στα Γιαννιτσά

Πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΟΑΕΔ για την ανέγερση  42 κατοικιών στα Γιαννιτσά 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή Προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Εργολήπτη υπό την έννοια του άρθρου 111 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (στο εξής «Εργολήπτη») για την παροχή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας, η οποία θα συγκροτηθεί από τον ΟΑΕΔ, δυνάμει του άρθρου 129 του Ν. 3669/2008, και η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του Οργανισμού, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και από τον ως άνω Εργολήπτη, με σκοπό την εκπόνηση σχεδίου με την ακριβέστερη δυνατή περιγραφή των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για το έργο «Συνέχιση εργασιών μετά από έκπτωση του αναδόχου του έργου: “Ανέγερση οικισμού 42 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.21, 2.24, 2.25, μίας αίθουσας συγκεντρώσεων και δύο καταστημάτων τύπου 2.85, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.) στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ του Ν. Πέλλας, με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ»”»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88) ο Ο.Α.Ε.Δ. κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος από 14.02.2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
Ειδικότερα, με το άρθρο 34 παρ. 13 του Ν. 4144/2013 ορίσθηκε ότι, όσον αφορά το κατασκευαστικό πρόγραμμα του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., στον Ο.Α.Ε.Δ. περιήλθαν οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην ολοκλήρωση των αναληφθέντων τεχνικών έργων του ως άνω καταργηθέντος Οργανισμού, καθώς και όλες οι ενέργειες παραχώρησης των κατοικιών στους δικαιούχους.
Στα ημιτελή τεχνικά έργα του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. περιλαμβάνεται και η εργολαβία «Ανέγερση οικισμού 42 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.21, 2.24, 2.25, μίας αίθουσας συγκεντρώσεων και δύο καταστημάτων τύπου 2.85, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, κ.λ.π.) στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ του Ν. Πέλλας, με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ»».
Από τον φάκελο της ανωτέρω εργολαβίας και την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης προκύπτει ότι το αντίστοιχο έργο ουσιαστικά διακόπηκε τον Αύγουστο του 2008 και ότι η αρχική εργολαβία κατέλειπε όχι μόνον εργασίες ημιτελείς, αλλά και εργασίες ανεκτέλεστες, καθώς και εργασίες αποκατάστασης φθορών και ζημιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.
Ενόψει της δημοπράτησης από τον ΟΑΕΔ εργολαβίας που θα ολοκληρώσει το ανωτέρω έργο, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Κατασκευής Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008), απαιτείται η συγκρότηση από τον ΟΑΕΔ ομάδας, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του Οργανισμού, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και από τον υπό επιλογή Εργολήπτη και η οποία θα εκπονήσει σχέδιο με την ακριβέστερη δυνατή περιγραφή των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για το έργο «Συνέχιση εργασιών μετά από έκπτωση του αναδόχου του έργου: “Ανέγερση οικισμού 42 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.21, 2.24, 2.25, μίας αίθουσας συγκεντρώσεων και δύο καταστημάτων τύπου 2.85, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.) στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ του Ν. Πέλλας, με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ»”».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Εργολήπτης υποχρεούται να παρευρίσκεται σε τακτές και συχνές συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ στην Αθήνα ή σε όποια άλλη υπηρεσία του ΟΑΕΔ αποφασισθεί, τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του Οργανισμού, προκειμένου να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις της προβλεπόμενης από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 129 του Ν. 3669/2008 ομάδας, η οποία θα εκπονήσει σχέδιο με την ακριβέστερη δυνατή περιγραφή των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για το έργο «Συνέχιση εργασιών μετά από έκπτωση του αναδόχου του έργου: “Ανέγερση οικισμού 42 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.21, 2.24, 2.25, μίας αίθουσας συγκεντρώσεων και δύο καταστημάτων τύπου 2.85, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.) στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ του Ν. Πέλλας, με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ»”».
Επίσης, ο Εργολήπτης υποχρεούται, εφόσον απαιτηθεί από την πορεία εργασιών της ομάδας σχεδιασμού, από κοινού με άλλα μέλη της ως άνω ομάδας να μεταβαίνουν στον τόπο του ως άνω έργου στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ του Ν. Πέλλας, προκειμένου να διενεργούν αυτοψίες, ενόψει της ακριβέστερης δυνατής καταγραφής των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για το έργο «Συνέχιση εργασιών μετά από έκπτωση του αναδόχου του έργου: “Ανέγερση οικισμού 42 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.21, 2.24, 2.25, μίας αίθουσας συγκεντρώσεων και δύο καταστημάτων τύπου 2.85, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.) στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ του Ν. Πέλλας, με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ»”».
Για τον αριθμό των μεταβάσεων στον τόπο του ως άνω υπό ολοκλήρωση έργου, αποφασίζει η ίδια η ομάδα σχεδιασμού.
Οι δαπάνες για τη μετάβαση, διαμονή, διατροφή του Εργολήπτη, καθώς και των λοιπών μελών της ομάδας σχεδιασμού, βαρύνουν τον ΟΑΕΔ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση του Εργολήπτη με τον ΟΑΕΔ θα διαρκέσει δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία της υπογραφής της.

ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ
Το ύψος της αμοιβής για τον Εργολήπτη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 5.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κρατήσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρότασή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω στο Πρωτόκολλο του Ο.Α.Ε.Δ. (Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος).
Η προθεσμία για την υποβολή πρότασης αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαρκεί μέχρι την 30-1-2015.
Η πρόταση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του/της αποστολέα και η ένδειξη:
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή Πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή τεχνογνωσίας, ενόψει της εκπόνησης σχεδίου για το έργο «Συνέχιση εργασιών μετά από έκπτωση του αναδόχου του έργου: “Ανέγερση οικισμού 42 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.21, 2.24, 2.25, μίας αίθουσας συγκεντρώσεων και δύο καταστημάτων τύπου 2.85, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.) στα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ του Ν. Πέλλας, με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΙΙΙ»”».

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ι. Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Ι.1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην «2η και άνω τάξη» για την κατηγορία οικοδομικών έργων, στην «2η και άνω τάξη» για την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και στην «2η και άνω τάξη» για την κατηγορία οδοποιίας.

Ι.2. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Ι.3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

ΙΙ. Στη διαδικασία επιλογής οι εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον:
ΙΙ.1. Δεν τελούν ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
ΙΙ.2. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α’-δ’ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε’-κ’, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του Εργολήπτη.
ΙΙ.3. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές μεν αλλά που έχουν ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένες.

ΙΙ.4. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένες.
ΙΙ.5. Δεν τους έχει επιβληθεί ποινή, η οποία να τους στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.
ΙΙ.6. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένες.
ΙΙ.7. Δεν έχουν ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νομίμου ορίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1Η :
Οι υπό ΙΙ.6. και ΙΙ.7. προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2Η :
Για τις περιπτώσεις ΙΙ.1, ΙΙ. 2, ΙΙ. 5 και ΙΙ. 7 υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εργοληπτικής Επιχείρησης.
Για την περίπτωση ΙΙ.3 υποβάλλονται πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του Ελληνικού κράτους ή του Κράτους εγκατάστασης περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της εργοληπτικής επιχείρησης, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται α) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.) και β) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ.
Για την περίπτωση ΙΙ.4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, υποβάλλονται αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες αυτή συμμετέχει. Εάν η εργοληπτική επιχείρηση δεν φορολογείται στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.
Αν σε κάποιο Κράτος δεν εκδίδονται έγγραφα ή πιστοποιητικά στις ως άνω περιπτώσεις ΙΙ.3 και ΙΙ.4, είναι δυνατόν αυτά να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της παρούσας πρόσκλησης). Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι το Κράτος εκδίδει τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, η εκδήλωση ενδιαφέροντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την περίπτωση ΙΙ.6, υποβάλλονται πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι αυτές δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν:
α) Η γενική κατασκευαστική εμπειρία σε οικοδομικά (κτιριακά) έργα
β) Η εμπειρία κατασκευής στην οργανωμένη δόμηση οικισμών
γ) Η εμπειρία σε έργα αποκατάστασης κτιρίων κατοικιών και των έργων υποδομής τους.
Τα ανωτέρω κριτήρια θα αναφέρονται σε έργα που έχουν εκτελεστεί από τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες, κατά την τελευταία εικοσαετία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ενόψει της επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα:
1. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζoνται ανωτέρω. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής και παραμένει στη διάθεση του ΟΑΕΔ για αποδεικτικούς λόγους.
2. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από Κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχεται από τρίτη χώρα που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση διμερείς συμφωνίες σύνδεσης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων Εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του Ν. ΚΔΕ).
3. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από Κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχεται από τρίτη χώρα που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση διμερείς συμφωνίες σύνδεσης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων Εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ΚΔΕ).
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Για την απόδειξη της ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ενόψει της ανάδειξης του αναδόχου, οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
1) Κατάλογο όλων των οικοδομικών (κτιριακών) έργων, που εκτελέσθηκαν την τελευταία εικοσαετία από τον ενδιαφερόμενο Εργολήπτη με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του εργοδότη-δημοσίου φορέα ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη.
2) Κατάλογο των έργων οργανωμένης δόμησης οικισμών, που εκτελέσθηκαν την τελευταία εικοσαετία από τον ενδιαφερόμενο Εργολήπτη με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του εργοδότη-δημοσίου φορέα ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη.
3) Κατάλογο των έργων που αφορούν αποκατάσταση κτιρίων κατοικιών και των έργων υποδομής τους, τα οποία εκτελέσθηκαν την τελευταία εικοσαετία από τον ενδιαφερόμενο Εργολήπτη με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο από πιστοποιητικά του εργοδότη-δημοσίου φορέα ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ενόψει της επιλογής του αναδόχου, για τη βαθμολόγηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων, ορίζονται τα εξής:

Κριτήριο 10 : Γενική κατασκευαστική εμπειρία σε οικοδομικά (κτιριακά) έργα
Βαθμολογείται η γενική κατασκευαστική εμπειρία που έχει ο ενδιαφερόμενος Εργολήπτης ως προς τον αριθμό των οικοδομικών (κτιριακών) έργων που έχει εκτελέσει, τον προϋπολογισμό του κάθε έργου, την ποιότητα κατασκευής και το χρόνο αποπεράτωσής τους.
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 είναι στο σύνολο της βαθμολογίας Β1=30% .

Κριτήριο 20 : Εμπειρία κατασκευής στην οργανωμένη δόμηση οικισμών
Βαθμολογείται η εμπειρία σε έργα οργανωμένης δόμησης οικισμών που έχει ο ενδιαφερόμενος Εργολήπτης ως προς τον αριθμό των έργων που έχει εκτελέσει, τον προϋπολογισμό του κάθε έργου, την ποιότητα κατασκευής και το χρόνο αποπεράτωσής τους.
Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U2 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 είναι Β2= 40% επί της συνολικής βαθμολογίας.

Κριτήριο 3ο : Εμπειρία σε έργα αποκατάστασης κτιρίων κατοικιών και των έργων υποδομής τους
Βαθμολογείται η εμπειρία σε έργα αποκατάστασης κτιρίων κατοικιών και των έργων υποδομής τους που έχει ο ενδιαφερόμενος Εργολήπτης ως προς τον αριθμό των έργων που έχει εκτελέσει, τον προϋπολογισμό του κάθε έργου, την ποιότητα κατασκευής και το χρόνο αποπεράτωσής τους.
Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U3 που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Η βαρύτητα της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=30%

Συνολική Βαθμολογία
Η συνολική βαθμολογία για την αξιολόγηση της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας προκύπτει από την εξίσωση:
U Τ. π.=U1*B1 + U2*B2 + U3*B3

Η πλέον κατάλληλη είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο ανάδοχος, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων, προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικά, τα οποία εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει του άρθρου 8 του Β.Δ. 803/1970 «Περί των παρά τω Οργανισμώ Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Επιτροπών» (ΦΕΚ Α΄271).
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:
• Έλεγχο των προτάσεων κατά τα ανωτέρω.
• Έλεγχο των προσόντων και αξιολόγησή τους.
• Εισήγηση στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. για την έγκριση των αποτελεσμάτων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προτείνοντα, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασής του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προτείνοντα και δεν θεωρείται αντιπρόταση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο υποψηφίων για το ίδιο έργο, θα διεξαχθεί συνέντευξη.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου