Saturday, 25 March, 2023
Τελευταίες Ειδήσεις

Βγαίνει η προκήρυξη για 1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

Βγαίνει η προκήρυξη για 1.264 προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία 

Με νέο προσωπικό θα στελεχωθεί πολύ σύντομα η υπηρεσία στους Δήμους όπου ήδη λειτουργεί, ενώ θα συσταθεί όπου δεν υπάρχει, όπως σε Καλαμαριά και Κορδελιό-Εύοσμο.

«Μάχη» για μία θέση στη Δημοτική Αστυνομία που θα λειτουργήσει σε όλους τους Δήμους της χώρας θα δώσουν το επόμενο διάστημα εκατοντάδες υποψήφιοι, καθώς άνοιξε ήδη η πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών για να δηλώσουν οι Δήμοι τις μόνιμες θέσεις που επιθυμούν να καλύψουν. Οι Δήμοι που έχουν οργανική μονάδα δημοτικής αστυνομίας, καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας των μονάδων αυτών, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτημάτων μονίμου προσωπικού ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου στις 23.59 μ.μ.

Στη συνέχεια και το συντομότερο δυνατό πρέπει να αποσταλούν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου.

Η προκήρυξη της Δημοτικής Αστυνομίας για την πρόσληψη 1.264 νέων δημοτικών αστυνομικών, που θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ, βγαίνει έως τα τέλη Ιανουαρίου, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη βουλή το περασμένο Δεκέμβριο. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πάντως εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την άνοιξη, καθώς θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η υποβολή αιτημάτων από του Δήμους για το προσωπικό.

Η πρόταση για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας είχε κατατεθεί από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, μετά και από επίμονες παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ, για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, ενώ επικαιροποιήθηκε με απόφαση του νυν υπουργού Μάκη Βορίδη. Το νομοσχέδιο για τη Δημοτική Αστυνομία, προβλέπει νέες αρμοδιότητες και νέο ρόλο για τους αστυνομικούς, με στόχο να βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης και αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου του συγκεκριμένου σώματος.

Η διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των 1.264 νέων δημοτικών αστυνομικών θα γίνει αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ, ενώ στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών, την εντοπιότητα, τη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (εκτός εκείνης που αποτελεί απαραίτητη υπόθεση) και την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30 έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26 έτος, και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 οι γυναίκες και 1,70 οι άνδρες.

Επίσης, οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων (μία προσπάθεια), δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (μία προσπάθεια), άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου 1.000 μ. (τρεις προσπάθειες), άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες), ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.).

Ποια πτυχία ζητούνται

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας είναι τα εξής:

Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ) ή επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών -άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α’ 139)- ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Τα άλλα προσόντα

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει ότι για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής: Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου και κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κυβικών εκατοστών.

Μόνο στους 8 από τους 38 δήμους της ΠΚΜ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, σε έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους όπως η Καλαμαριά, δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία, με τη δημοτική αρχή να προσβλέπει στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που φέρνει προσλήψεις για όλους τους δήμους

Εξάλλου, πάγια είναι η θέση της Αυτοδιοίκησης για μία σύγχρονη Δημοτική Αστυνομία και επανασύσταση της υπηρεσίας στους δήμους που σήμερα δεν διαθέτουν, καθώς και την αναγκαιότητα νέου θεσμικού πλαισίου που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του σώματος. Αυτό αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, έρευνα που διενεργήθηκε πριν από κάποιους μήνες από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για λογαριασμό της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ). Σύμφωνα με την έρευνα, στην Κεντρική Μακεδονία Δημοτική Αστυνομία λειτουργεί μόνο σε 8 δήμους από το σύνολο των 38 της ΠΚΜ και συγκεκριμένα στους δήμους Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου Μελά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Πέλλας και Σερρών. Μιλώντας για την ανάγκη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε πως είναι σημαντικό το έργο που προσφέρουν οι δημοτικοί αστυνομικοί, καθώς συμβάλλουν στο «νοικοκύρεμα» των πόλεων. Ωστόσο, είπε, απαιτείται η ενίσχυσής της με νέο προσωπικό, άρτια εκπαίδευση, σύγχρονα μέσα και ενισχυμένες αρμοδιότητες.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου