Saturday, 9 December, 2023

Κλείνουμε τις παιδικές χαρές στον δήμο Πέλλας επειδή έχουμε πολλές!

Απάντηση του δημάρχου Πέλλας 58 ημέρες μετά στην αναφορά των μελών Διαμαρτυρίας για την αναμόρφωση των παιδικών χαρών του δήμου Πέλλας

Οι παιδικές χαρές που λειτουργούν στους δήμους, είναι γνωστό ότι πλέον με σχετική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι υποχρεωμένοι να έχουν ειδική πιστοποίηση, διαφορετικά πρέπει να βάλουν «λουκέτο».

Μία από τις παιδικές χαρές που έμειναν στην περιοχή του Γαζή Εβρενός και φαίνεται ότι είναι ρημαγμένη, με μερικές κουνιές και μία σκουριασμένη τσουλήθρα

paidikixara2

Η δημοτική αρχή του δήμου Πέλλας βρίσκεται σε μια γενική απραξία και το να ασχοληθεί με καίρια θέματα της καθημερινότητας αποτελεί όνειρο θερινής ή και φθινοπωρινής νυκτός!

Οι δήμοι Έδεσσας, Νάουσας και άλλοι στους όμορους νομούς πέτυχαν την ανάπλαση και αναμόρφωση παιδικών χαρών μέσω του μεγάλου έργου ανάπλασης που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, το Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», την Περιφέρεια ή ιδίους πόρους. Ο δήμος Πέλλας και ο δήμαρχος με επιστολή που απέστειλε προς τα μέλη της Διαμαρτυρίας για την αναμόρφωση των παιδικών χαρών του δήμου Πέλλας, αναφέρει πως: ‘’το πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών χαρών άλλαξε προς τη σωστή κατεύθυνση, με αυστηρότερους όρους, όμως τα οικονομικά των δήμων μειώθηκαν’’! Και πως: «όσα παιχνίδια είναι πέραν του ορίου επισκευής αποξηλώνονται ή απομακρύνονται» ή ότι έγιναν τα προηγούμενα χρόνια πολλές παιδικές χαρές «αδιακρίτως και σε πολύ κοντινές αποστάσεις» οπότε θα ‘πρεπε να τις αφήσουμε να… ρημάξουν! Πέραν των προγραμμάτων που η δημοτική αρχή δεν έχει ενημερώσει αν συμμετείχε σε κανένα, θα μπορούσε, να κριθεί ποιες είναι κατάλληλες και να μείνουν οι μισές εάν θεωρεί ότι είναι πολλές και σε πολύ κοντινές αποστάσεις…

paidiki1

Από το Κείμενο αναφοράς με την πρώτη απάντηση που έδωσε ο Δήμος στο αίτημα που κατατέθηκε με τις 300 υπογραφές και το εισαγωγικό έγγραφο με την τελευταία απάντηση του Δήμου, απ’ όπου προκύπτει ότι εκλήθη τέσσερις φορές για να καταθέσει μια απάντηση στον Προϊστάμενό του, στην ουσία.

Ο Ν. 3463/2006 – Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων- στο άρθρ. 215 προβλέπει:

Άρθρο 215

Αναφορές και προτάσεις Πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων

  1. Οι δημότες και οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στην προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και στις δραστηριότητες του Δήμου ή της Κοινότητας.
  2. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν να καταθέτουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο ή την Κοινότητα, στα τοπικά ή δημοτικά διαμερίσματα και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου αναφορές και ερωτήσεις, για την ενημέρωσή τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν. Την ίδια δυνατότητα έχουν και ενώσεις προσώπων κάθε μορφής για ζητήματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.

Το αρμόδιο όργανο οφείλει να απαντά στις ανωτέρω αναφορές και ερωτήσεις, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

  1. Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν επίσης να καταθέτουν προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου του τοπικού ή δημοτικού διαμερίσματος. Οι προτάσεις συζητούνται υποχρεωτικά στο οικείο συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη σχετική απόφαση που λαμβάνεται.
  2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή το συμβούλιο του δημοτικού ή τοπικού διαμερίσματος μπορεί με απόφασή του να καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες, με τις οποίες θα εξασφαλίζεται στους δημότες πλήρης πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητα του οικείου συμβουλίου και των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, αναφορικά με την αντιμετώπιση και Λύση των προβλημάτων αυτών.

Όπως σημειώνουν τα μέλη για τη Διαμαρτυρία των παιδικών χαρών του δήμου Πέλλας και από όσα αναφέρονται ανωτέρω, ο Δήμος απάντησε μετά από 58 ημέρες! περαιτέρω δε την εν λόγω αίτηση-πρόταση μας για συνεργασία στο θέμα των παιδικών χαρών δεν μπήκαν καν στον κόπο να τη συζητήσουν στο δημοτικό συμβούλιο και να μας δώσουν μια υπεύθυνη απάντηση, παρότι την υπέγραψαν 300 δημότες.

kounies

Και από την παιδική χαρά του Φρέντυ Κρούγκερ… πιο πάνω, μια ”αντίστοιχη” εκσυχρονισμένη στην Έδεσσα, με όργανα γυμναστικής!

edessapaidikixara

Η απάντηση του δημάρχου Πέλλας μετά από 58 ημέρες!

Απάντηση από τον δήμαρχο Πέλλας έλαβαν τα μέλη της ‘’Διαμαρτυρίας για την αναμόρφωση των παιδικών χαρών του δήμου Πέλλας’’ έπειτα από αναφορά που υπέβαλλαν στην αρμόδια υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ και μετά από τρεις προσπάθειες επικοινωνίας μαζί τους, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι.

Στην απάντηση δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, αλλά αναφορά ‘’στο πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών χαρών που άλλαξε προς τη σωστή κατεύθυνση, με αυστηρότερους όρους, όμως τα οικονομικά των δήμων μειώθηκαν’’! (ούτε λόγος για προσπάθεια χρηματοδότησης του δήμου από το πρόγραμμα του “Πράσινου Ταμείου”, του ΕΣΠΑ ή της Περιφέρειας).

apantisi1

‘Υποχρέωση μας είναι να συντηρούμε τις παιδικές χαρές, μεριμνώντας για την ασφαλή λειτουργία τους και προσπαθώντας διαρκώς να ευθυγραμμιστούμε με τους όρους της τρέχουσας νομοθεσίας» σημειώνεται στην απάντηση του δημάρχου, και πως: «Εν κατακλείδι, όσα παιχνίδια είναι πέραν του ορίου επισκευής αποξυλώνονται ή απομακρύνονται»! (Όσα αποξηλώνονται δηλαδή δεν απομακρύνονται;) και ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής θητείας της δημοτικής αρχής υπήρξε μόνο μία πρόσκληση για περιοχές ΟΠΑΑΧ.

apantisi2

Επιπλέον, σχόλιο του που τίθεται στην κρίση των αναγνωστών:

«Δεν θα σχολιάσω το φαινόμενο της δημιουργίας αδιακρίτως παιδικών χαρών ακόμη και σε πολύ κοντινές αποστάσεις, ακόμη και στα 39 οικιστικά σύνολα του δήμου Πέλλας»!

Δίνοντας απάντηση για το πάρκο του Αγίου Γεωργίου, δηλώνει πως: «Ολοκληρώσαμε συγκεκριμένη μελέτη που παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία δεν περιελάμβανε παιχνίδια, πέραν της δέσμευσης που υπάρχει από χρηματοδοτικό πρόγραμμα για διατήρηση της υφιστάμενης μελέτης»!

Προηγούμενες αναφορές των μελών 

Ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που εκπροσωπείται αρμοδίως από τον κ.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Αναφορά των μελών και κατοίκων της Δ.Ε. Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας

Την 18η  Μαρτίου του έτους 2015, κατατέθηκε ενώπιον της γραμματείας του Δημάρχου της Δήμου Πέλλας η κάτωθι   αίτηση, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 11962/18.3.2015, της οποίας το περιεχόμενο είχε αυτολεξεί ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Σε συνέχεια της από 24/02/2015 αίτησή μας ενώπιον σας επαγόμεθα τα ακόλουθα:

Σύμφωνα   με   την   υπ’   αριθ.   28492/18.5.2009   απόφαση   του   Υπουργού   Εσωτερικών αφορώσα τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, τα όργανα και διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θεσμοθετήθηκε η κατασκευή, λειτουργία και επίβλεψη των παιδικών χαρών ανά την επικράτεια, αλλά και πιστοποίηση και έλεγχος αυτών.

Με την ανωτέρω ορίζονται πρώτα  απ’  όλα   χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο χώρος, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών, όπως να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά, να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις   ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες   εκπομπής τηλεφωνίας,   τηλεόρασης,   ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης   κ.ο.κ.  Η υπουργική απόφαση ορίζει ακόμα πώς πρέπει να είναι η περίφραξη, η είσοδος της παιδικής χαράς, οι οδοί στο εσωτερικό της, ο φωτισμός κ.ο.κ. Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει καθίσματα για τους συνοδούς, βρύση με πόσιμο   νερό, σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή, εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ, καλάθια απορριμμάτων, σήμανση κ.α. Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις προτύπων του ΕΛΟΤ ….

… Η ως άνω υπουργική απόφαση συμπληρώθηκε με την αριθ. Οικ. 48165/2009 απόφαση, ενώ η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος κοινοποιήθηκε αρμοδίως στους αρμόδιους Ο.Τ.Α. δυνάμει του αριθ. 50536/12.8.2009 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εν συνεχεία σε μια προσπάθεια αφενός επίλυσης των προβλημάτων που ανέκυψαν και αφετέρου αποσαφήνισης του πλαισίου που διέπει τις παιδικές χαρές, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφασή του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτή κοινοποιήθηκε  με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 30681/7.8.2014 έγγραφό της απευθυνόμενο στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας,  προς τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο του, εν γένει, να εξορθολογήσει τη διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών χαρών, κυρίως των υφιστάμενων, δίνοντας λύση σε πολλά προβλήματα που ταλάνιζαν επί σειρά ετών τους Δήμους, όπως είναι για παράδειγμα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παιδικών χαρών, οι χρήσεις γης κτλ. Ταυτόχρονα επιχειρείται, η βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού με μικρές διορθωτικές επεμβάσεις, εφόσον σε γενικές γραμμές τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας, αλλά λόγω παλαιότητας δεν φέρει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, ώστε να μην απαιτηθεί η κοστοβόρα αντικατάστασή του.

Επειδή σύμφωνα με το υπ’  αριθ. 50536/12.8.2009 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέφθηκε ειδικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ το οποίο σας καλεί ως φορείς υλοποίησης, να συμμετέχετε αποστέλλοντας φάκελο δικαιολογητικών για  κάθε προτεινόμενη παρέμβαση ξεχωριστά.

Επειδή ιδιαίτερα θλιβερό είναι το γεγονός ότι το υφιστάμενο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στα Γιαννιτσά, που τελεί υπό διαμόρφωση, και το οποίο δύναται ως δημοτικός υπαίθριος χώρος να προοριστεί για την αναψυχή των νηπίων και των παιδιών κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, έχει παραμεληθεί από εσάς με αποτέλεσμα να έχει «καταντήσει» σε χώρο περιπάτου σκύλων κατά κατάφωρη παράβαση των Ν. 4039/2012 «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς» και Ν. 4235/2014 «διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της ..υγείας και προστασίας των ζώων..»

Επειδή επιπλέον μας θλίβει το γεγονός ότι παρά το συγκεκριμένο θεσμικό και νομικό πλαίσιο ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ και ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Πέλλας αριθμεί 63.122 δημότες (απογραφή 2011) και είναι πληθυσμιακά ο μεγαλύτερος Δήμος του Νομού Πέλλας.

Επειδή προτιθέμεθα να συνεργαστούμε μαζί σας για την ευόδωση των ανωτέρω.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως άμεσα απαντήσετε εγγράφως στα κάτωθι ερωτήματα μας :

1)            Ποιες υφιστάμενες παιδικές χαρές θα αναμορφωθούν, όσον αφορά τον εξοπλισμό τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω και

2)            Ποια η τύχη του πάρκου του Αγίου Γεωργίου στα Γιαννιτσά, ειδικότερα δε, αν προβλέπεται η αξιοποίηση του ως χώρου παιδικής χαράς και σε ποια έκταση αυτού.

Με τιμή, οι δημότες

Το κείμενο της παραπάνω αίτησης, το οποίο ακολουθούταν από το σύνολο 299 υπογραφών από δημότες του Δήμου Πέλλας, «χρεώθηκε» στην Τεχνική Υπηρεσία αυτού, και κατόπιν πλείστων οχλήσεων, μας χορηγήθηκε η απάντηση.

Όσες κινήσεις συντήρησης έγιναν τα τελευταία χρόνια ήταν μόνο από τα μέλη της Διαμαρτυρίας για τις παιδικές χαρές, που εθελοντικά έκαναν προσπάθειες με τη συμμετοχή μικρών παιδιών. Έβαψαν, ζωγράφισαν και αναμόρφωσαν όσο ότι δυνατό κάθε φορά και σε διαφορετική παιδική χαρά του δήμου, όπου οι υπάλληλοι πηγαίνουν για να ”αποξηλώνουν” ότι έχει χαλάσει… για αυτό έχει χώρους που έχουν μείνει κενοί χωρίς ένα παιχνίδι, όπως αυτός στην περιοχή της φιλαρμονικής Γιαννιτσών και σε άλλες περιοχές.

melipaidikwnxarwn

paidiaxares

Τους δημότες προφανώς δεν τους ενδιαφέρει αν ο δήμος, ο κάθε δήμος όπου ανήκουν πετύχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή το Πράσινο Ταμείο ή το… κόκκινο, αλλά να μπορεί να πάει μια βόλτα τα παιδιά του να παίξουν με ασφάλεια και σιγουριά. Και τα μεγαλύτερα παιδιά να έχουν κάποιους χώρους να μπορούν να κάθονται με τις παρέες τους και όχι να τα ”αναγκάζουν” να πηγαίνουν σε χώρους που θα πληρώνουν…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου