Monday, 25 October, 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Β. Αποστόλου συμμετείχε στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Μαρτίου. Στο περιθώριο του Συμβουλίου, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Επίτροπο αλλά και με το Μανώλη Γλέζο, που μετέχει στις εργασίες της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου. Επισκέφτηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διακίνησης Φρούτων και Λαχανικών και συναντήθηκε επίσης με Έλληνες στελέχη των θεσμικών Οργάνων της Ε.Ε.

Στα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο περιλαμβάνονταν η τροποποίηση του κανονισμού για τη βιολογική γεωργία, η κατάσταση στην αγορά του γάλακτος, η πιο αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΑΠ και οι εξελίξεις στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ.

Σε ότι αφορά στους νέους κανόνες για τη βιολογική γεωργία, ο Αν. Υπουργός τόνισε ότι «η πολιτική για την ποιότητα είναι απάντηση στην οικονομική κρίση, σαν εναλλακτική και βιώσιμη μέθοδος παραγωγής. Είναι αυτονόητη η στήριξη του τομέα, τον οποίο πρέπει να ενθαρρύνουμε, με ρεαλιστικούς κανόνες, που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών και ταυτόχρονα δίνουν αποτελεσματικές λύσεις στις ανάγκες των παραγωγών. Η παρουσία ουσιών που δεν έχουν εγκριθεί, όπως ορισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή στη βιολογική παραγωγή ενώ τα αυστηρά πρότυπα παραγωγής θα πρέπει να διασφαλίζονται με αποτελεσματικούς ελέγχους. Ο  υποχρεωτικός ετήσιος επιτόπιος έλεγχος  πρέπει να διατηρηθεί. Η κατάργησή του, άμεση ή έμμεση, υπονομεύει τον βιολογικό τομέα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για τα βιολογικά προϊόντα. Για να εξασφαλίσουμε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στους γεωργούς, οφείλουμε να τους προστατεύουμε από εισαγωγές βιολογικών προϊόντων, που έχουν παραχθεί με λιγότερο απαιτητικές προδιαγραφές, απειλώντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων».

Σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά του γάλακτος, ο Αν. Υπουργός υπογράμμισε ότι ο τομέας αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα στις χώρες όπου οι συνθήκες για την παραγωγή και την εμπορία είναι δυσκολότερες, όπως η Ελλάδα. Η λήξη των ποσοστώσεων θα επιβαρύνει την κατάσταση. Σύμφωνα και με την έκθεση που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2014, η παραγωγή στις μειονεκτικές περιοχές ορισμένων  κρατών- μελών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, μειώνεται.  Μάλιστα στην Ελλάδα η συνολική παραγωγή σε αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα, παρουσιάζει επιπλέον μείωση και εξαιτίας των επιπτώσεων από τις πρόσφατες προσβολές από σοβαρές ασθένειες. Το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων σε ορισμένες περιφέρειες κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη λήψης μέτρων.

Ο Αν. Υπουργός υποστήριξε ότι για την εξισορρόπηση της αγοράς  και τη διατήρηση της παραγωγής σε όλες τις περιφέρειες, χρειάζεται να εφαρμοσθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας μηχανισμός επίβλεψης της αγοράς και ένας κώδικας δεοντολογίας στις εμπορικές σχέσεις. Θα πρέπει να καθιερωθούν συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους σε όλη την τροφική αλυσίδα ενώ η  υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση βελτίωσης της διαφάνειας της αγοράς, κάτι που είναι αμφίβολο εάν θα βαρύνει ως κυρίαρχος συντελεστής οφέλους στην αναμενόμενη μελέτη αντικτύπου της Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την απλούστευση και την πιο αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΑΠ, ο Αν. Υπουργός τόνισε ότι χρειάζεται απλούστευση όχι μόνο των διαδικασιών αλλά και των ίδιων των πολιτικών. Υπογράμμισε ότι χρειάζεται ευελιξία και διευκόλυνση των κρατών μελών  για την απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων, ώστε η πολιτική αυτή να απαντά στους στόχους που όλοι συμμεριζόμαστε, δηλαδή να βοηθήσει στην ευημερία, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρότερες προκλήσεις.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα απορρόφησης των κονδυλίων της αγροτικής ανάπτυξης, περιόδου 2007-2013, που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και ζήτησε να παραταθεί η προθεσμία της επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα αυτά (κανόνας Ν+2), παράταση που θα επιτρέψει να ολοκληρωθούν οι στόχοι των προγραμμάτων, προς όφελος της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών και να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων κονδυλίων. Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως υπογράμμισε ο Αν. Υπουργός «αν εκφράσουμε την πολιτική μας βούληση για μια λογική παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι βέβαιο ότι η Επιτροπή θα αναζητήσει τις απαραίτητες λύσεις, προβαίνοντας στις απαραίτητες κανονιστικές ή άλλες ρυθμίσεις».

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, ο Αν. Υπουργός υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία που αποδίδουμε στις Γεωγραφικές Ενδείξεις. Τόνισε ότι η αυξημένη προστασία της Φέτας και άλλων σημαντικών Γεωγραφικών μας Ενδείξεων, σημαίνει σεβασμό αξιών και δείχνει τη φροντίδα μας για το εισόδημα των μικρών παραγωγών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο κ. Αποστόλου, «δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με χώρες όπως ο Καναδάς, η Νότια Αφρική, η Σιγκαπούρη, οι ΗΠΑ και η Κίνα, όσον αφορά στην προστασία των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων. Ειδικότερα, η Ελληνική Κυβέρνηση, οι έλληνες κτηνοτρόφοι αλλά και το σύνολο της κοινής γνώμης είναι δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για την Συμφωνία Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας με τον Καναδά (CETA), όσον αφορά στην προστασία της εμβληματικής ελληνικής Γεωγραφικής Ένδειξης, της Φέτας, θέμα ύψιστης πολιτικής και οικονομικής σημασίας. Γίνεται αντιληπτό ότι είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτό το κείμενο της Συμφωνίας ως έχει, είτε στο αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ είτε κατά την επικύρωση της Συμφωνίας από το σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί, να τροποποιηθεί το κείμενο της Συμφωνίας σε συνεργασία με την καναδική πλευρά και να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρέπει να συνεργασθούν εποικοδομητικά με την Ελληνική πλευρά, ώστε να διαμορφωθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση με τον Καναδά, αλλά και με άλλες τρίτες χώρες, που θα εξασφαλίζει την προστασία της κορυφαίας αυτής ελληνικής Γεωγραφικής Ένδειξης, της φέτας.»

Τέλος, ο Αν. Υπουργός προειδοποίησε ότι το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων  με τον Καναδά, σε ότι αφορά την Φέτα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει προηγούμενο για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία της Ε.Ε.

 Τέλος, σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν υπό τα «Διάφορα», ο Αν. Υπουργός

·      στήριξε το αίτημα της Πορτογαλίας για να λυθούν προβλήματα σχετικά με τους ελέγχους της πράσινης ενίσχυσης.

·      υποστήριξε το αίτημα των Κάτω Χωρών για διασφάλιση ότι τα προϊόντα γούνας που εισάγονται στην ΕΕ προέρχονται από μη κακοποιημένα ζώα, ανιχνεύοντας την προέλευση και τον τρόπο παραγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις της με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γούνας στον κόσμο, θα πρέπει να θέτει το θέμα της ευζωίας των ζώων και τους τρόπους προάσπισής της.

·      Επισήμανε τους κινδύνους από τυχόν εξάπλωση του βακτηρίου Xylella fastidiosa, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην ευρωπαϊκή γεωργία, σε πολλά είδη με κυριότερο την ελαιοκαλλιέργεια. Ζήτησε τη ενίσχυση της λήψης προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν τέτοιο κίνδυνο.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου