Tuesday, 16 July, 2024

Βόμβα του ΣτΕ: Στον «αέρα» από το 2009 οι αρμοδιότητες του Λ. Ρακιντζή

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά αποφάσεων του, παρέπεμψε, λόγω σπουδαιότητας, στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου

να κριθεί εάν ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, μετά την λήξη της 5ετούς θητείας του στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, παραμένει νόμιμα στην θέση του και ασκεί προσφυγές ενώπιον της Δικαιοσύνης κατά τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους.
Ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει χειριστεί και αποκαλύψει μεγάλες υποθέσεις που αφορούσαν το δημόσιο συμφέρον. Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι οι περίπου 1.100 πράξεις με υπογραφή Ρακιντζή είναι άκυρες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται όλοι οι θιγόμενοι από τις συγκεκριμένες πράξεις να πρέπει να προσφύγουν και να τις ακυρώσουν μεμονωμένα.
Ειδικότερα, το Γ’ Τμήμα με πρόεδρο τον Μιχάλη Βηλαρά και εισηγητή τον πάρεδρο Γεώργιο Ζιάμο, δημοσίευσε την τελευταία ημέρα του 2015, σειρά αποφάσεών του (4643/2015, κ.ά.), που αφορούσαν προσφυγές, τόσο του κ. Ρακιντζή ο οποίος ζητάει να μετατραπούν προς το αυστηρότερο οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και προσφυγές δημοσίων υπάλληλων που ζητούν να απορριφθούν οι προσφυγές του κ. Ρακιντζή κατά των πειθαρχικών τους αποφάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρακιντζής τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις 13 Σεπτεμβρίου του 2004 και η θητεία του έχει λήξει από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2009.
Τι λέει ο Λ.Ρακιντζής
Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», ο κ.Ρακιντζής σημείωσε πως γνωρίζει ότι η θητεία του έχει λήξει από το 2009, ωστόσο, ρίχνει τις ευθύνες στην πολιτική ηγεσία, η οποία από τότε δεν έχει προβεί στην αντικατάστασή του από το αξίωμα, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν μπορεί αυτοβούλως να παραιτηθεί μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του. «Λέω σε όλους τος υπουργούς ότι έχει λήξει η θητεία μου. Δεν μπορώ να τα παρατήσω αν δεν με αντικαταστήσουν. Δεν προβλέπεται αντικαταστάτης ή αναπληρωτής μου. Είναι θέμα πολιτικό, δεν είναι δικό μου» τόνισε.
Σχολιάζοντας στη συνέχεια την απόφαση του ΣτΕ που σημειώνει πως δεν μπορεί ένας επιθεωρητής μετά τη λήξη της θητείας του να ασκεί προσφυγές ο Λέανδρος Ρακιντζής εξηγεί ότι «αυτό σημαίνει ότι κάποιες αποφάσεις αν προσβληθούν μέσα στο νόμιμο χρονικό περιθώριο που δίδεται και κριθεί από την Ολομέλεια ότι δεν είχα δικαίωμα να κάνω προσφυγή, τότε θα ακυρωθούν οι προσφυγές από το ΣτΕ».
Αναλυτικά η απόφαση του ΣτΕ
Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ αναφέρει, μεταξύ των άλλων στις αποφάσεις του:
«Δεν είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή, μετά τη λήξη της θητείας του, η συνέχιση της αρμοδιότητάς του να ασκεί προσφυγές ιδίως ενώπιον του ΣτΕ, κατά τελεσίδικων αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων. Και είναι μεν ανεκτή η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης του οποίου έληξε η θητεία, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν συνθήκες όλως εξαιρετικές, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη επιλογή νέου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από το υπουργικό συμβούλιο και πάντως, όχι πέραν ενός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις». Το Δημόσιο όμως – αναφέρει το ΣτΕ – δεν επικαλέστηκε λόγους εξαιρετικών συνθηκών, οι οποίες να κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη επιλογή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ της λήξης της θητείας του και της άσκησης των προσφυγών του ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Αντίθετη ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου, η οποία θα επέτρεπε τη χωρίς χρονικό περιορισμό συνέχιση της άσκησης προσφυγών από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας του, «δεν μπορεί να βρει έρεισμα στην αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η αρμοδιότητά του ανάγεται στον εσωτερικό έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης, αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και δεν αφορά, την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες ή στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους» σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.
Εξάλλου – όπως αναφέρεται στις δικαστικές αποφάσεις – η διαδικασία επιλογής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, «ουδόλως προσκρούει σε δυσχέρειες ανάλογες με εκείνες της επιλογής των μελών των ανεξάρτητων αρχών που προβλέπονται στο Σύνταγμα».
Στις αποφάσεις υπήρξαν δύο μειοψηφίες:
Η πρώτη μειοψηφία είναι του συμβούλου Επικρατείας Φ. Ντζίμα ο οποίος, υποστήριξε ότι εφόσον συντρέχει εύλογη αιτία αδυναμίας διορισμού νέου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από το υπουργικό συμβούλιο, «ως εύλογο χρονικό διάστημα νοείται εκείνο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της θητείας του».
Η δεύτερη μειοψηφία είναι του συμβούλου Επικρατείας Γ. Ποτάμια, ο οποίος υποστήριξε ότι μετά την λήξη της θητείας του, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορεί «να εκφράζει εγκύρως την βούλησή του διοικητικού οργάνου, αλλά ούτε να ασκήσει, κατά το νόμο, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του ίδιου του οργάνου και επομένως ούτε προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ κατά τελεσίδικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων».

Βόμβα του ΣτΕ: Στον «αέρα» από το 2009 οι αρμοδιότητες του Λ. Ρακιντζή

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου