Tuesday, 16 July, 2024

Οι λεπτομέρειες της δικογραφίας για τα διπλώματα χειριστών, οι ‘ψείρες’ και οι κωδικοί

Ένας υποψήφιος από την Αμερική και ένας από την Ιταλία είναι στον κατάλογο των ατόμων που είχαν απευθυνθεί

στο κύκλωμα που με παράνομους τρόπους κατάφερναν να περνούν τις θεωρητικές εξετάσεις οι υποψήφιοι για δίπλωμα χειριστή πιλότου.

Στη δικογραφία μάλιστα περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος δράσης τους και πώς τους ξεσκέπασαν οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των μελών της συμμορίας. Ενώ χρησιμοποιούσαν και κωδικούς.

«Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις όταν αναφέρονταν στην παράτυπη διαδικασία. Συγκεκριμένα η λέξη «τηλεβοήθεια» χρησιμοποιούνταν για να περιγραφεί η παράτυπη διαδικασία, η λέξη «μπιλάκια» χρησιμοποιούνταν για την φράση ψείρα και οι λέξεις «μηχανήματα ή πράγμα» χρησιμοποιούνταν για να περιγράφουν οπτικοακουστικές συσκευές, ενώ οι κωδικές λέξεις «μαύροι» χρησιμοποιούνταν για να περιγράφονταν οι εξεταζόμενοι τρίτων χωρών».

Οι αστυνομικοί περιγράφουν με λεπτομέρειες και πώς γινόταν η τοποθέτηση των παράνομων οπτικοακουστικών μέσων στον υποψήφιο εξεταζόμενο.

«Λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων ο ένας από τους κατηγορούμενους μέσω τηλεφωνικής κλήσης καθοδηγούσε τους υποψήφιους και διαμόρφωνε στο σώμα των εξεταζόμενων τις οπτικοακουστικές συσκευές και τοποθετούσε εντός του αυτιού τους ακουστικό τύπου ψείρα προκειμένου να δοκιμάσουν την τηλεπικοινωνία τους έτσι ώστε να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία. Επίσης τους έλεγε να φορούν μακρυμάνικη μπλούζα ή πουκάμισο έτσι ώστε να αποκρύπτονται και να μην εντοπίζονται οι οπτικοακουστικές συσκευές, ενώ μέσω τηλεφωνικής συσκευής αναμετάδοσης δεδομένων διαδικτύου είχε ζωντανή εικόνα των ερωτήσεων που προβάλλονταν στην οθόνη του τάμπλετ. Η εν λόγω κάμερα ήταν τοποθετημένη στο πάνω μανδύα μπλούζα πουκάμισο που είχε διαμορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Τις παράνομες συσκευές είτε της αγόραζαν οι υποψήφιοι κατόπιν εντολής του κατηγορουμένου είτε ο ίδιος από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Για την χρήση των οπτικοακουστικών συσκευών απαιτείτο η εισαγωγή καρτών sim. Οι κάρτες αυτές ήταν δηλωμένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών προσώπων έτσι ώστε να καθίσταται δυσχερής η ανακάλυψη των μελών της οργάνωσης από τις διωκτικές αρχές».

«Οι εξεταζόμενοι για την απόκτηση άδειας επαγγελματία χειριστή αεροπλάνου/ ελικοπτέρου ήταν κατά βάση σπουδαστές σχολών πιλότων οι οποίοι είτε αδυνατούσαν να αποκτήσουν την άδεια έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες τους είτε δεν ήθελαν να μελετήσουν την θεωρητική ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων. Για το λόγο αυτό προσέγγιζαν τον Π.Ε και τον Β.Κ είτε μέσω γνωστών τους, είτε μέσω προσώπων τα οποία είχαν κατορθώσει στο παρελθόν να αποκτήσουν άδεια χειριστή αεροπλάνου/ ελικοπτέρου με τον ίδιο παράτυπο τρόπο και άλλες φορές από άτομα τα οποία ήταν στο χώρο της αεροπλοΐας ως εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών πιλότων. Στην πρώτη τηλεφωνική επαφή μεταξύ τους ο ένας από τους κατηγορούμενους τους ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο δράσης δηλώνοντάς τους την σίγουρη επιτυχία που θα είχαν στις θεωρητικές εξετάσεις. Στις συναντήσεις οι υποψήφιοι ενημερώνονταν για την μέθοδο που ακολουθούσαν βάσει της οποίας ο ένας από τους κατηγορούμενους καθοδηγούσε τους υποψήφιους χειριστές πιλότους μέσω οπτικοακουστικών συσκευών αποτελούμενες από ακουστικό τύπου ψείρας και μικροσκοπικής κάμερας ώστε να επιλέγουν τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής της ηλεκτρονικής ταμπλέτας στο πλαίσιο της θεωρητικής εξετάσης που πραγματοποιούνταν για την απόκτηση της άδειας. Οι υποψήφιοι χειριστές έπρεπε μετά να καταβάλουν ως αμοιβή το χρηματικό ποσό των 7800 ευρώ σε μετρητά. Η καταβολή του απαιτούμενου χρηματικού ποσού γινόταν μετά το τέλος της επιτυχής παράτυπης διαδικασίας. Επίσης σημειώνεται ότι μία από τις εταιρείες που χρησιμοποιούσαν διέθετε εξεταστικά κέντρα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Έτσι η ομάδα μπορούσε να χορηγήσει και βεβαιώσεις σπουδών μέσω εταιρείας που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Αυτός ο δεύτερος τρόπος κόστιζε περισσότερο για τον υποψήφιο δηλαδή 25.000 ευρώ, με το πλεονέκτημα όμως ότι δεν θα είχε σημασία αν θα απαντούσες σωστά στις ερωτήσεις καθόσον με κάποιον άγνωστο τρόπο προς εμάς του εξασφάλιζαν την επιτυχία».

«Από τα τηλεφωνικά δεδομένα ταυτοποιήθηκαν οι συνδέσεις των κατηγορουμένων που σχετίζονταν με την υπόθεση και επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση εγκληματικής οργάνωσης συμμορίας αποτελούμενης από πρόσωπα, δύο εκ των οποίων από τον Ιανουάριο του 2023 επιδίωκαν την διάπραξη παράνομων πράξεων με σκοπό το οικονομικό όφελος. Από την ακρόαση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων προέκυψε ότι οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας χειριστή αεροσκάφους εφοδιάζονταν από τα κατηγορούμενα μέλη της συμμορίας με μικροσκοπική κάμερα και ακουστικό τύπου ψείρα. Με τον τρόπο αυτό τους υπαγόρευαν τις απαντήσεις προκειμένου να επιτύχουν στις θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας χειριστή αεροσκάφους οι οποίες διενεργούνται από την Α.C. Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συμμορία από κάθε υποψήφιο ανερχόταν κατά μέσο όρο στις 7800 ευρώ και το ποσό αυτό παραδιδόταν στον κατηγορούμενο Π. Ε.

Από τις αρχές κλήθηκε στο τελικό στάδιο της επιχείρησης ο υπεύθυνος συντονισμού και λειτουργίας της συγκεκριμένης εταιρείας, ο οποίος περιέγραψε την διαδικασία για την θεωρητική εξέταση των υποψηφίων χειριστών αεροσκαφών. Η σταχυολόγηση και συσχέτιση των επικοινωνιών που έγιναν μεταξύ των εμπλεκομένων ατόμων σε συνδυασμό με τις ένορκες καταθέσεις και τις αναζητήσεις στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της υπηρεσίας μας αλλά και την αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες κατέδειξε την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι συγκροτήθηκαν ως μέλη δομημένης συμμορίας με διαρκή δράση και σχεδίαζαν και διέπρατταν από κοινού με κοινό δόλο έχοντας καθορισμένος ρόλους ενώ βασική τους επιδίωξη ήταν οι υποψήφιοι πιλότοι χειριστές να επιτύχουν μέσω της παράτυπης διαδικασίας εξετάσεις καθώς σε άλλη περίπτωση θα αποτύγχαναν λόγω της ελλιπούς κατάρτισής τους».

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου