Λόγος της Πέλλας https://logospellas.gr Ηλεκτρονική Εφημερίδα Νομού Πέλλας Sat, 24 Oct 2020 20:09:09 +0000 en-US hourly 1 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 1-3: Βασίλισσα του clasico https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%83%ce%b5%ce%bb%cf%8c%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bb-1-3-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%83%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-clasico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bc%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25cf%2584%25cf%2583%25ce%25b5%25ce%25bb%25cf%258c%25ce%25bd%25ce%25b1-%25cf%2581%25ce%25b5%25ce%25ac%25ce%25bb-1-3-%25ce%25b2%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25af%25ce%25bb%25ce%25b9%25cf%2583%25cf%2583%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-clasico https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%83%ce%b5%ce%bb%cf%8c%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bb-1-3-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%83%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-clasico/#respond Sat, 24 Oct 2020 20:09:09 +0000 https://logospellas.gr/?p=322941 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%83%ce%b5%ce%bb%cf%8c%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bb-1-3-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%83%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-clasico/feed/ 0 Τουρκία: Προκαλεί με τρεις νέες Navtex ανήμερα και της 28ης Οκτωβρίου https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-navtex-%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25ba%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25b5%25ce%25af-%25ce%25bc%25ce%25b5-%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25ce%25bd%25ce%25ad%25ce%25b5%25cf%2582-navtex-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25b5 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-navtex-%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b5/#respond Sat, 24 Oct 2020 19:05:29 +0000 https://logospellas.gr/?p=322936 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-navtex-%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bc%ce%b5/feed/ 0 Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Εκτελέσεις Αρμενίων στρατιωτών https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%81%ce%bd%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%ac%cf%87-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bd%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25ba%25cf%258c%25cf%2581%25ce%25bd%25ce%25bf-%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b1%25ce%25bc%25cf%2580%25ce%25ac%25cf%2587-%25ce%25b5%25ce%25ba%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25ad%25cf%2583%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25bd%25ce%25af https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%81%ce%bd%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%ac%cf%87-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%af/#respond Sat, 24 Oct 2020 19:01:54 +0000 https://logospellas.gr/?p=322933 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%81%ce%bd%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%ac%cf%87-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%af/feed/ 0 ΕΠΣ Πέλλας: Τα αποτελέσματα του Σαββάτου, 24 10 2020 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%b5%cf%80%cf%83-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/%ce%b5%cf%80%cf%83-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b1%ce%b2%ce%b2%ce%ac%cf%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b5%25cf%2580%25cf%2583-%25cf%2580%25ce%25ad%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b1%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25ad%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25cf%2583%25ce%25b1%25ce%25b2%25ce%25b2%25ce%25ac%25cf%2584 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%b5%cf%80%cf%83-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/%ce%b5%cf%80%cf%83-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b1%ce%b2%ce%b2%ce%ac%cf%84/#respond Sat, 24 Oct 2020 17:58:12 +0000 https://logospellas.gr/?p=322930 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%b5%cf%80%cf%83-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82/%ce%b5%cf%80%cf%83-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b1%ce%b2%ce%b2%ce%ac%cf%84/feed/ 0 Νίκη Αερωπού Έδεσσας επί του Φιλίππου https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%af%cf%80%cf%80%ce%bf%cf%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bd%25ce%25af%25ce%25ba%25ce%25b7-%25ce%25b1%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%258d-%25ce%25ad%25ce%25b4%25ce%25b5%25cf%2583%25cf%2583%25ce%25b1%25cf%2582-%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25af-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25cf%2586%25ce%25b9%25ce%25bb%25ce%25af%25cf%2580%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585 https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%af%cf%80%cf%80%ce%bf%cf%85/#respond Sat, 24 Oct 2020 17:49:32 +0000 https://logospellas.gr/?p=322928 https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%af%cf%80%cf%80%ce%bf%cf%85/feed/ 0 Το Παρίσι ανακαλεί τον πρέσβη στην Άγκυρα. Απαράδεκτες οι δηλώσεις Ερντογάν https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%b2%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ac%ce%b3%ce%ba/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2584%25ce%25bf-%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2583%25ce%25b9-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b1%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25b5%25ce%25af-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25ad%25cf%2583%25ce%25b2%25ce%25b7-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25ac%25ce%25b3%25ce%25ba https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%b2%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ac%ce%b3%ce%ba/#respond Sat, 24 Oct 2020 17:42:43 +0000 https://logospellas.gr/?p=322926 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%b2%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ac%ce%b3%ce%ba/feed/ 0 Κορονοϊός: Γεμάτα τα νοσοκομεία στην Ολλανδία – Ασθενείς μεταφέρονται στη Γερμανία https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%258a%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25b3%25ce%25b5%25ce%25bc%25ce%25ac%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2583%25ce%25bf%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf/#respond Sat, 24 Oct 2020 17:41:16 +0000 https://logospellas.gr/?p=322924 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf/feed/ 0 Κορονοϊός, Πέλλα: 14 τα ημερήσια κρούσματα https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1-14-%cf%84%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%258a%25cf%258c%25cf%2582-%25cf%2580%25ce%25ad%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b1-14-%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25ae%25cf%2583%25ce%25b9%25ce%25b1-%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%258d%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1-14-%cf%84%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1/#respond Sat, 24 Oct 2020 17:20:47 +0000 https://logospellas.gr/?p=322923 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1-14-%cf%84%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1/feed/ 0 3,91 ευρώ η έκτακτη ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων, πληρωμή από βδομάδα https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/391-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%bf%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=391-%25ce%25b5%25cf%2585%25cf%2581%25cf%258e-%25ce%25b7-%25ce%25ad%25ce%25ba%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25ba%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25b5%25ce%25bd%25ce%25af%25cf%2583%25cf%2587%25cf%2585%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b1%25ce%25b9%25ce%25b3%25ce%25bf%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25b2%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/391-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%bf%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%bf/#respond Sat, 24 Oct 2020 15:25:44 +0000 https://logospellas.gr/?p=322922 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/391-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%bf%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%bf/feed/ 0 Ένοπλες Δυνάμεις: Καθορίστηκε η διαδικασία πρόσληψης εθελοντών οπλιτών μουσικού σώματος https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ad%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2580%25ce%25bb%25ce%25b5%25cf%2582-%25ce%25b4%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25ac%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b8%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25ba%25ce%25b5-%25ce%25b7-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25b4%25ce%25b9 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9/#respond Sat, 24 Oct 2020 15:14:54 +0000 https://logospellas.gr/?p=322921 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9/feed/ 0