Λόγος της Πέλλας https://logospellas.gr Ηλεκτρονική Εφημερίδα Νομού Πέλλας Thu, 05 Aug 2021 05:46:42 +0000 en-US hourly 1 Δ.Κούβελας για φωτιά στη Βαρυμπόμπη: «Ελπίζω να είναι όλοι εμβολιασμένοι…» https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b4-%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%b2%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%bc%cf%80%ce%b7-%ce%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b4-%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%258d%25ce%25b2%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25b1%25cf%2582-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2586%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ac-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25b2%25ce%25b1%25cf%2581%25cf%2585%25ce%25bc%25cf%2580%25cf%258c%25ce%25bc%25cf%2580%25ce%25b7-%25ce%25b5 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b4-%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%b2%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%bc%cf%80%ce%b7-%ce%b5/#respond Wed, 04 Aug 2021 22:29:37 +0000 https://logospellas.gr/?p=351704 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b4-%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%b2%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%bc%cf%80%ce%b7-%ce%b5/feed/ 0 Ν.Χαρδαλιάς: Τον Ιούνιο διαφήμιζε την «αντιπυρική θωράκιση» στο Τατόι https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%b6%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bd-%25cf%2587%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b4%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25b9%25ce%25ac%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%258d%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25bf-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25cf%2586%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25b6%25ce%25b5-%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%b6%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd/#respond Wed, 04 Aug 2021 22:22:55 +0000 https://logospellas.gr/?p=351703 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/%ce%bd-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%b6%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd/feed/ 0 «Στον κόσμο τους»: Ενώ καίγεται η Ελλάδα, η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη στην… κλιματική αλλαγή! https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%b3%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25ce%25ba%25cf%258c%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25bf-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2582-%25ce%25b5%25ce%25bd%25cf%258e-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25af%25ce%25b3%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25b7-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25ac%25ce%25b4 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%b3%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4/#respond Wed, 04 Aug 2021 22:17:40 +0000 https://logospellas.gr/?p=351702 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%8e-%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%b3%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4/feed/ 0 Σε αναστολή 10.000 υγειονομικοί – Κατάρρευση νοσοκομείων, κέντρων υγείας και ΕΚΑΒ βλέπει η ΠΟΕΔΗΝ https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-10-000-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%81%ce%b5%cf%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bb%25ce%25ae-10-000-%25cf%2585%25ce%25b3%25ce%25b5%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25af-%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25ac%25cf%2581%25cf%2581%25ce%25b5%25cf%2585 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-10-000-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%81%ce%b5%cf%85/#respond Wed, 04 Aug 2021 22:11:14 +0000 https://logospellas.gr/?p=351701 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-10-000-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%81%ce%b5%cf%85/feed/ 0 «Πάγωσαν» στην ΕΡΤ από το ξέσπασμα πολίτη κατά του πρωθυπουργού https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%80%ce%ac%ce%b3%cf%89%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%81%cf%84-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%be%ce%ad%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25ac%25ce%25b3%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b1%25ce%25bd-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%2584-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25be%25ce%25ad%25cf%2583%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25b1-%25cf%2580%25ce%25bf%25ce%25bb https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%80%ce%ac%ce%b3%cf%89%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%81%cf%84-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%be%ce%ad%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb/#respond Wed, 04 Aug 2021 22:07:05 +0000 https://logospellas.gr/?p=351700 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%80%ce%ac%ce%b3%cf%89%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%81%cf%84-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%be%ce%ad%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb/feed/ 0 Γιαννιτσά: Πρωτοβουλία συγκέντρωσης προϊόντων για τους πυρόπληκτους https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%ac-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25bd%25ce%25b9%25cf%2584%25cf%2583%25ce%25ac-%25cf%2580%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25b2%25ce%25bf%25cf%2585%25ce%25bb%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25b3%25ce%25ba%25ce%25ad%25ce%25bd%25cf%2584%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7%25cf%2582 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%ac-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/#respond Wed, 04 Aug 2021 21:03:29 +0000 https://logospellas.gr/?p=351694 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%ac-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/ 0 Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην 8η θέση οι Μάντης – Καγιαλής, η Αυστραλία το χρυσό https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-8%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bf%25ce%25bb%25cf%2585%25ce%25bc%25cf%2580%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25af-%25ce%25b1%25ce%25b3%25cf%258e%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-8%25ce%25b7-%25ce%25b8%25ce%25ad%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%25bc%25ce%25ac%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b7 https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-8%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7/#respond Wed, 04 Aug 2021 20:25:56 +0000 https://logospellas.gr/?p=351691 https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-8%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7/feed/ 0 Το βλέμμα πυροσβέστη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τα λέει όλα https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ac%ce%ba%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25b2%25ce%25bb%25ce%25ad%25ce%25bc%25ce%25bc%25ce%25b1-%25cf%2580%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2583%25ce%25b2%25ce%25ad%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25ce%25ba%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25ac%25ce%25ba%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ac%ce%ba%ce%bf/#respond Wed, 04 Aug 2021 20:08:48 +0000 https://logospellas.gr/?p=351686 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ac%ce%ba%ce%bf/feed/ 0 Ο Γιάννης Σερέτης προπονητής στη Δόξα Μελισσίου https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%8c%ce%be%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bf-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25bd%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2583%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25ad%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2580%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25b7%25cf%2584%25ce%25ae%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25b4%25cf%258c%25ce%25be%25ce%25b1 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%8c%ce%be%ce%b1/#respond Wed, 04 Aug 2021 19:54:07 +0000 https://logospellas.gr/?p=351684 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%8c%ce%be%ce%b1/feed/ 0 Νεκρός 68χρονος που καταπλακώθηκε από το φορτηγό του! https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%82-68%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bd%25ce%25b5%25ce%25ba%25cf%2581%25cf%258c%25cf%2582-68%25cf%2587%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25bb%25ce%25b1%25ce%25ba%25cf%258e%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25ba%25ce%25b5-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%82-68%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/#respond Wed, 04 Aug 2021 19:42:14 +0000 https://logospellas.gr/?p=351682 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%82-68%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/feed/ 0