Λόγος της Πέλλας https://logospellas.gr Ηλεκτρονική Εφημερίδα Νομού Πέλλας Mon, 25 Oct 2021 16:12:34 +0000 en-US hourly 1 Η «Κοινωνία σε Κίνηση» για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf-%cf%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b7-%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25b9%25ce%25bd%25cf%2589%25ce%25bd%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25ba%25ce%25af%25ce%25bd%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25ce%25b8%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf-%25cf%2584 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf-%cf%84/#respond Mon, 25 Oct 2021 16:12:34 +0000 https://logospellas.gr/?p=357928 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf-%cf%84/feed/ 0 Αιφνιδιαστική τρίωρη διακοπή ρεύματος στα Γιαννιτσά! https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b1%ce%b9%cf%86%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%89%cf%81%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b1%25ce%25b9%25cf%2586%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2589%25cf%2581%25ce%25b7-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2580%25ce%25ae-%25cf%2581%25ce%25b5%25cf%258d%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b1%ce%b9%cf%86%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%89%cf%81%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84/#respond Mon, 25 Oct 2021 15:56:33 +0000 https://logospellas.gr/?p=357924 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b1%ce%b9%cf%86%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%89%cf%81%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84/feed/ 0 Γιαννιτσά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου (χωρίς παρέλαση) https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%ac-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-28%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%ba/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25bd%25ce%25b9%25cf%2584%25cf%2583%25ce%25ac-%25cf%2580%25cf%2581%25cf%258c%25ce%25b3%25cf%2581%25ce%25b1%25ce%25bc%25ce%25bc%25ce%25b1-%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25b4%25ce%25b7%25ce%25bb%25cf%258e%25cf%2583%25ce%25b5%25cf%2589%25ce%25bd-28%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25bf%25ce%25ba https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%ac-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-28%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%ba/#respond Mon, 25 Oct 2021 15:44:14 +0000 https://logospellas.gr/?p=357923 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%ac-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-28%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%ba/feed/ 0 Κατερίνη: Φορτηγάκι παρέσυρε 2χρονη. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b5-2%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%bd%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25bd%25ce%25b7-%25cf%2586%25ce%25bf%25cf%2581%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25b3%25ce%25ac%25ce%25ba%25ce%25b9-%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25ad%25cf%2583%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25b5-2%25cf%2587%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25b7-%25ce%25bd%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b5-2%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%bd%ce%bf/#respond Mon, 25 Oct 2021 15:32:17 +0000 https://logospellas.gr/?p=357921 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b5-2%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%bd%ce%bf/feed/ 0 Κορονοϊός, Ελλάδα: Υψηλό με 3.937 κρούσματα – Πόσα είναι στην ΠΕ Πέλλας https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%bc%ce%b5-3-937-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%258a%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25ac%25ce%25b4%25ce%25b1-%25cf%2585%25cf%2588%25ce%25b7%25ce%25bb%25cf%258c-%25ce%25bc%25ce%25b5-3-937-%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%258d%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%bc%ce%b5-3-937-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/#respond Mon, 25 Oct 2021 15:30:00 +0000 https://logospellas.gr/?p=357920 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%cf%8c-%ce%bc%ce%b5-3-937-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/feed/ 0 Παπανδρέου για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Θα είσαι πάντα κοντά μας https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%8e%cf%86%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b4%25cf%2581%25ce%25ad%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25ce%25b8%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf-%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2586%25cf%258e%25cf%2586%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25b3%25ce%25b5 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%8e%cf%86%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5/#respond Mon, 25 Oct 2021 14:59:11 +0000 https://logospellas.gr/?p=357916 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%8e%cf%86%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5/feed/ 0 ΕΝΙΠ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στο Διοικητήριο της Π.Ε. Πέλλας για το Νοσοκομείο https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%80-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b5%25ce%25bd%25ce%25b9%25cf%2580-%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25b3%25ce%25ba%25ce%25ad%25ce%25bd%25cf%2584%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2581%25cf%2584%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b1%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25b4%25ce%25b9 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%80-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9/#respond Mon, 25 Oct 2021 12:22:43 +0000 https://logospellas.gr/?p=357915 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%80-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9/feed/ 0 Στην Αθήνα για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, ο δήμαρχος Έδεσσας https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b8-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25b1%25ce%25b8%25ce%25ae%25ce%25bd%25ce%25b1-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25b8-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2583%25ce%25bf%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25af%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b8-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bf/#respond Mon, 25 Oct 2021 12:18:23 +0000 https://logospellas.gr/?p=357913 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b8-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bf/feed/ 0 Χωρίς παρελάσεις όλος ο Νομός Πέλλας. Απόφαση μετά από σύσκεψη στην ΠΕ https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2587%25cf%2589%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2582-%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25ac%25cf%2583%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25cf%258c%25ce%25bb%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25bf-%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bc%25cf%258c%25cf%2582-%25cf%2580%25ce%25ad%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b1%25cf%2582-%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%b1/#respond Mon, 25 Oct 2021 12:04:45 +0000 https://logospellas.gr/?p=357908 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%b1/feed/ 0 Συλλυπητήριο μήνυμα Τζιτζικώστα για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b6%ce%b9%cf%84%ce%b6%ce%b9%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bb%25ce%25bb%25cf%2585%25cf%2580%25ce%25b7%25cf%2584%25ce%25ae%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bf-%25ce%25bc%25ce%25ae%25ce%25bd%25cf%2585%25ce%25bc%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b6%25ce%25b9%25cf%2584%25ce%25b6%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258e%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-2 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b6%ce%b9%cf%84%ce%b6%ce%b9%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2/#respond Mon, 25 Oct 2021 12:01:55 +0000 https://logospellas.gr/?p=357906 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b6%ce%b9%cf%84%ce%b6%ce%b9%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-2/feed/ 0