Λόγος της Πέλλας https://logospellas.gr Ηλεκτρονική Εφημερίδα Νομού Πέλλας Thu, 13 May 2021 20:27:29 +0000 en-US hourly 1 Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας: Κινητοποίηση στο Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ad%25ce%25bd%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2583%25ce%25bf%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25ba%25cf%258e%25ce%25bd-%25ce%25b9%25ce%25b1%25cf%2584%25cf%2581%25cf%258e%25ce%25bd-%25cf%2580%25ce%25ad%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b1%25cf%2582-%25ce%25ba%25ce%25b9 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b9/#respond Thu, 13 May 2021 20:27:29 +0000 https://logospellas.gr/?p=345185 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b9/feed/ 0 Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικές https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9f%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25ac%25ce%25be%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25af%25ce%25bf%25cf%2585-%25cf%2580%25cf%258c%25cf%2584%25ce%25b5-%25cf%2580%25ce%25bb%25ce%25b7%25cf%2581%25cf%258e%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25ba https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9f%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba/#respond Thu, 13 May 2021 20:16:36 +0000 https://logospellas.gr/?p=345184 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9f%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba/feed/ 0 Αιγάλεω: Συναγερμός για 15χρονη αγνοούμενη – Μυστήριο με το κινητό της https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%89-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-15%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%b3%ce%bd%ce%bf%ce%bf%cf%8d%ce%bc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b1%25ce%25b9%25ce%25b3%25ce%25ac%25ce%25bb%25ce%25b5%25cf%2589-%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25bc%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-15%25cf%2587%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25b7-%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bf%25cf%258d%25ce%25bc https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%89-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-15%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%b3%ce%bd%ce%bf%ce%bf%cf%8d%ce%bc/#respond Thu, 13 May 2021 20:05:42 +0000 https://logospellas.gr/?p=345182 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b5%cf%89-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-15%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%b3%ce%bd%ce%bf%ce%bf%cf%8d%ce%bc/feed/ 0 Θρήνος για 13χρονο αγόρι: Κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών και το απορριμματοφόρο το συνέθλιψε https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%b8%cf%81%ce%ae%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-13%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%ac/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b8%25cf%2581%25ce%25ae%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-13%25cf%2587%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf-%25ce%25b1%25ce%25b3%25cf%258c%25cf%2581%25ce%25b9-%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25b9%25ce%25bc%25cf%258c%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25bd-%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25ba%25ce%25ac https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%b8%cf%81%ce%ae%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-13%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%ac/#respond Thu, 13 May 2021 19:56:57 +0000 https://logospellas.gr/?p=345180 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%b8%cf%81%ce%ae%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-13%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%ac/feed/ 0 Νέα Σμύρνη: Νεαρός μαχαίρωσε 60χρονο για παρατήρηση που έκανε στην παρέα του https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%83%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%bd%ce%b7-%ce%bd%ce%b5%ce%b1%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%af%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-60%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bd%25ce%25ad%25ce%25b1-%25cf%2583%25ce%25bc%25cf%258d%25cf%2581%25ce%25bd%25ce%25b7-%25ce%25bd%25ce%25b5%25ce%25b1%25cf%2581%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2587%25ce%25b1%25ce%25af%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b5-60%25cf%2587%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%83%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%bd%ce%b7-%ce%bd%ce%b5%ce%b1%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%af%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-60%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/#respond Thu, 13 May 2021 19:34:00 +0000 https://logospellas.gr/?p=345179 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%83%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%bd%ce%b7-%ce%bd%ce%b5%ce%b1%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%af%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-60%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/feed/ 0 Μητσοτάκης σε Ζάεφ: Ζωτικής σημασίας οι σχέσεις καλής γειτονίας https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b6%ce%ac%ce%b5%cf%86-%ce%b6%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bc%25ce%25b7%25cf%2584%25cf%2583%25ce%25bf%25cf%2584%25ce%25ac%25ce%25ba%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25b6%25ce%25ac%25ce%25b5%25cf%2586-%25ce%25b6%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae%25cf%2582-%25cf%2583%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25af%25ce%25b1%25cf%2582-%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b6%ce%ac%ce%b5%cf%86-%ce%b6%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bf/#respond Thu, 13 May 2021 19:30:47 +0000 https://logospellas.gr/?p=345177 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b6%ce%ac%ce%b5%cf%86-%ce%b6%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bf/feed/ 0 Κλειστά τμήματα σχολείων στην Έδεσσα, λόγω covid https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25ac-%25cf%2584%25ce%25bc%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2587%25ce%25bf%25ce%25bb%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2589%25ce%25bd-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25ad%25ce%25b4%25ce%25b5%25cf%2583%25cf%2583%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1/#respond Thu, 13 May 2021 19:24:58 +0000 https://logospellas.gr/?p=345175 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1/feed/ 0 Γιώργος Τάτσιος: Σοβαρή καταγγελία για την υπόθεση με την ΑΜΚΕ στην Αριδαία https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b3%25ce%25b9%25cf%258e%25cf%2581%25ce%25b3%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25ac%25cf%2584%25cf%2583%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2583%25ce%25bf%25ce%25b2%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25ae-%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25b3%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25af%25ce%25b1-%25ce%25b3%25ce%25b9 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9/#respond Thu, 13 May 2021 19:15:56 +0000 https://logospellas.gr/?p=345173 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9/feed/ 0 Πειρατολόγιο: Τέλος τα SMS … ευκαιρία για εξορμήσεις! https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b1-sms-%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2581%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bb%25cf%258c%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25bf-%25cf%2584%25ce%25ad%25ce%25bb%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b1-sms-%25ce%25b5%25cf%2585%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b1-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25ce%25b5 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b1-sms-%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5/#respond Thu, 13 May 2021 18:56:37 +0000 https://logospellas.gr/?p=345171 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b1-sms-%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5/feed/ 0 Έγκριση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση του κέντρου της Αριδαίας https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ad%25ce%25b3%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b1%25cf%2581%25cf%2587%25ce%25b9%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25ba%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%258d-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25b3%25cf%2589%25ce%25bd%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%258d https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/#respond Thu, 13 May 2021 18:43:24 +0000 https://logospellas.gr/?p=345169 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d/feed/ 0