Λόγος της Πέλλας https://logospellas.gr Ηλεκτρονική Εφημερίδα Νομού Πέλλας Sun, 31 May 2020 18:45:34 +0000 en-US hourly 1 ΗΠΑ: Κόσμος λεηλατεί καταστήματα – Περιπολικά παρασύρουν διαδηλωτές https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b7%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b7%25cf%2580%25ce%25b1-%25ce%25ba%25cf%258c%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25bb%25ce%25b5%25ce%25b7%25ce%25bb%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b5%25ce%25af-%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2580%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b9 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b7%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/#respond Sun, 31 May 2020 18:45:34 +0000 https://logospellas.gr/?p=308381 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b7%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/feed/ 0 Μάλτα: Αθώος κρίθηκε ο πρωθυπουργός Αμπέλα για τον θάνατο μεταναστών στη θάλασσα https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%bc%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b8%cf%8e%ce%bf%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bc%25ce%25ac%25ce%25bb%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b1%25ce%25b8%25cf%258e%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25ba%25ce%25b5-%25ce%25bf-%25cf%2580%25cf%2581%25cf%2589%25ce%25b8%25cf%2585%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25b3%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%25bc https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%bc%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b8%cf%8e%ce%bf%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bc/#respond Sun, 31 May 2020 18:27:51 +0000 https://logospellas.gr/?p=308379 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%bc%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b8%cf%8e%ce%bf%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bc/feed/ 0 Λέσβος: 229 μετανάστες έφτασαν στο νησί τον Μάιο https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%b2%ce%bf%cf%82-229-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ad%cf%86%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af-%cf%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bb%25ce%25ad%25cf%2583%25ce%25b2%25ce%25bf%25cf%2582-229-%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25ac%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b5%25cf%2582-%25ce%25ad%25cf%2586%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25b1%25ce%25bd-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25bd%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25af-%25cf%2584 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%b2%ce%bf%cf%82-229-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ad%cf%86%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af-%cf%84/#respond Sun, 31 May 2020 16:32:35 +0000 https://logospellas.gr/?p=308377 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%b2%ce%bf%cf%82-229-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ad%cf%86%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af-%cf%84/feed/ 0 Ερντογάν: Η Αγιά Σοφιά προσφέρθηκε στους Μουσουλμάνους δικαιωματικά μετά την Άλωση https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b5%cf%81%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ac%ce%bd-%ce%b7-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25ac%25ce%25bd-%25ce%25b7-%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25ac-%25cf%2583%25ce%25bf%25cf%2586%25ce%25b9%25ce%25ac-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2583%25cf%2586%25ce%25ad%25cf%2581%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25ba%25ce%25b5-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b5%cf%81%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ac%ce%bd-%ce%b7-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf/#respond Sun, 31 May 2020 16:28:43 +0000 https://logospellas.gr/?p=308375 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/%ce%b5%cf%81%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ac%ce%bd-%ce%b7-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf/feed/ 0 Ρατσισμός στις ΗΠΑ: Η Nike λέει «For once, Don’t Do It» και η Adidas επικροτεί https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%b7-nike-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-for-once-dont-do-it-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2581%25ce%25b1%25cf%2584%25cf%2583%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25bc%25cf%258c%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b9%25cf%2582-%25ce%25b7%25cf%2580%25ce%25b1-%25ce%25b7-nike-%25ce%25bb%25ce%25ad%25ce%25b5%25ce%25b9-for-once-dont-do-it-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%b7-nike-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-for-once-dont-do-it-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/#respond Sun, 31 May 2020 15:56:35 +0000 https://logospellas.gr/?p=308373 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b7%cf%80%ce%b1-%ce%b7-nike-%ce%bb%ce%ad%ce%b5%ce%b9-for-once-dont-do-it-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/feed/ 0 ΕΛΓΑ: Άμεσα προσλήψεις συμβασιούχων γεωπόνων και κτηνιάτρων https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%b5%ce%bb%ce%b3%ce%b1-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%ce%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25b3%25ce%25b1-%25ce%25ac%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2583%25ce%25b1-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2583%25ce%25bb%25ce%25ae%25cf%2588%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bc%25ce%25b2%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25b9%25ce%25bf%25cf%258d%25cf%2587%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25b3 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%b5%ce%bb%ce%b3%ce%b1-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%ce%b3/#respond Sun, 31 May 2020 12:01:56 +0000 https://logospellas.gr/?p=308371 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%b5%ce%bb%ce%b3%ce%b1-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%ce%b3/feed/ 0 Ξάνθη: “Άσπρισε” η πόλη από το χαλάζι https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%be%ce%ac%ce%bd%ce%b8%ce%b7-%ce%ac%cf%83%cf%80%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25be%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25b8%25ce%25b7-%25ce%25ac%25cf%2583%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25b7-%25cf%2580%25cf%258c%25ce%25bb%25ce%25b7-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584%25ce%25bf-%25cf%2587%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25ac%25ce%25b6%25ce%25b9 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%be%ce%ac%ce%bd%ce%b8%ce%b7-%ce%ac%cf%83%cf%80%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b9/#respond Sun, 31 May 2020 11:59:50 +0000 https://logospellas.gr/?p=308368 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%be%ce%ac%ce%bd%ce%b8%ce%b7-%ce%ac%cf%83%cf%80%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b9/feed/ 0 Επεισόδια στη Μαλακάσα: Χημικά σε κατοίκους που διαμαρτύρονται για τους μετανάστες https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ac%cf%83%ce%b1-%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2583%25cf%258c%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25bc%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25b1%25ce%25ba%25ce%25ac%25cf%2583%25ce%25b1-%25cf%2587%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ac-%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ac%cf%83%ce%b1-%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf/#respond Sun, 31 May 2020 11:42:23 +0000 https://logospellas.gr/?p=308366 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ac%cf%83%ce%b1-%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf/feed/ 0 Στην εντατική ο δημοσιογράφος του Open, Βασίλης Τσεκούρας https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-open-%ce%b2%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25b5%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25bf-%25ce%25b4%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2583%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25b3%25cf%2581%25ce%25ac%25cf%2586%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-open-%25ce%25b2%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-open-%ce%b2%ce%b1/#respond Sun, 31 May 2020 11:37:30 +0000 https://logospellas.gr/?p=308364 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-open-%ce%b2%ce%b1/feed/ 0 Συλλήψεις για σύσταση συμμορίας και ναρκωτικά https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25ae%25cf%2588%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%258d%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bc%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b1%25cf%2582-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9-%25ce%25bd https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd/#respond Sun, 31 May 2020 10:37:27 +0000 https://logospellas.gr/?p=308362 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd/feed/ 0