Λόγος της Πέλλας https://logospellas.gr Ηλεκτρονική Εφημερίδα Νομού Πέλλας Wed, 05 Aug 2020 15:50:48 +0000 en-US hourly 1 Συνάντηση Κέντρου Πρόληψης «Όραμα» με τους δημάρχους Πέλλας και Σκύδρας https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25ac%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25ba%25ce%25ad%25ce%25bd%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2585-%25cf%2580%25cf%2581%25cf%258c%25ce%25bb%25ce%25b7%25cf%2588%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%258c%25cf%2581%25ce%25b1%25ce%25bc%25ce%25b1-%25ce%25bc https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc/#respond Wed, 05 Aug 2020 15:50:48 +0000 https://logospellas.gr/?p=314999 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc/feed/ 0 Ενημέρωση για τον κορονοϊό, από το Νοσοκομείο Γιαννιτσών https://logospellas.gr/%ce%91%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b5%25ce%25bd%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25ad%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%258a%25cf%258c-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2583%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%91%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf/#respond Wed, 05 Aug 2020 15:45:05 +0000 https://logospellas.gr/?p=314998 https://logospellas.gr/%ce%91%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf/feed/ 0 Η… ΑΑΔΕ για ελέγχους στα Γιαννιτσά – 35.000 θερινοί έλεγχοι σε «ρυθμούς» κορονοϊού https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b7-%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%ad%ce%b3%cf%87%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%ac-35-000-%ce%b8%ce%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b7-%25ce%25b1%25ce%25b1%25ce%25b4%25ce%25b5-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25ad%25ce%25b3%25cf%2587%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25bd%25ce%25b9%25cf%2584%25cf%2583%25ce%25ac-35-000-%25ce%25b8%25ce%25b5 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b7-%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%ad%ce%b3%cf%87%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%ac-35-000-%ce%b8%ce%b5/#respond Wed, 05 Aug 2020 10:42:09 +0000 https://logospellas.gr/?p=314997 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b7-%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%ad%ce%b3%cf%87%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%ac-35-000-%ce%b8%ce%b5/feed/ 0 Το απίθανο σερί της Σαχτάρ, υποδεχόμενη Γερμανούς, που κρατά 40 χρόνια! https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%bf-%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%ac%cf%81-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25af%25ce%25b8%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25bf-%25cf%2583%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25af-%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2583%25ce%25b1%25cf%2587%25cf%2584%25ce%25ac%25cf%2581-%25cf%2585%25cf%2580%25ce%25bf%25ce%25b4%25ce%25b5%25cf%2587%25cf%258c%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25bd https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%bf-%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%ac%cf%81-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd/#respond Wed, 05 Aug 2020 10:35:06 +0000 https://logospellas.gr/?p=314995 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%bf-%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%87%cf%84%ce%ac%cf%81-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%cf%87%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd/feed/ 0 Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών: Πρόστιμα έως 30.000 ευρώ για ακτινίδια χωρίς ωρίμανση https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2584%25ce%25bc%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25b1-%25ce%25b1%25ce%25b3%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae%25cf%2582-%25ce%25bf%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25af%25ce%25b1%25cf%2582-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25bd%25ce%25b9%25cf%2584%25cf%2583 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83/#respond Wed, 05 Aug 2020 10:32:29 +0000 https://logospellas.gr/?p=314994 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83/feed/ 0 Κορονοϊός: Πότε ανοίγουν τα σχολεία και πώς θα λειτουργήσουν https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%258a%25cf%258c%25cf%2582-%25cf%2580%25cf%258c%25cf%2584%25ce%25b5-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25af%25ce%25b3%25ce%25bf%25cf%2585%25ce%25bd-%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2587%25ce%25bf%25ce%25bb%25ce%25b5%25ce%25af%25ce%25b1-%25ce%25ba%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/#respond Wed, 05 Aug 2020 10:27:18 +0000 https://logospellas.gr/?p=314992 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/feed/ 0 Δήμος Έδεσσας: Α΄Εξάμηνο 2020, μόλις 26 γάμοι – Πανελλαδικά στοιχεία γεννήσεων-θανάτων https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%84%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%bf-2020-%ce%bc%cf%8c%ce%bb%ce%b9%cf%82-26-%ce%b3%ce%ac%ce%bc%ce%bf%ce%b9/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b4%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2582-%25ce%25ad%25ce%25b4%25ce%25b5%25cf%2583%25cf%2583%25ce%25b1%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%2584%25ce%25b5%25ce%25be%25ce%25ac%25ce%25bc%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25bf-2020-%25ce%25bc%25cf%258c%25ce%25bb%25ce%25b9%25cf%2582-26-%25ce%25b3%25ce%25ac%25ce%25bc%25ce%25bf%25ce%25b9 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%84%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%bf-2020-%ce%bc%cf%8c%ce%bb%ce%b9%cf%82-26-%ce%b3%ce%ac%ce%bc%ce%bf%ce%b9/#respond Wed, 05 Aug 2020 10:25:04 +0000 https://logospellas.gr/?p=314989 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%84%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%bf-2020-%ce%bc%cf%8c%ce%bb%ce%b9%cf%82-26-%ce%b3%ce%ac%ce%bc%ce%bf%ce%b9/feed/ 0 Έκρηξη στη Βηρυτό: Δύο Έλληνες ανάμεσα στους τραυματίες https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%ad%ce%ba%cf%81%ce%b7%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b7%cf%81%cf%85%cf%84%cf%8c-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ad%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25b7%25ce%25be%25ce%25b7-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25b2%25ce%25b7%25cf%2581%25cf%2585%25cf%2584%25cf%258c-%25ce%25b4%25cf%258d%25ce%25bf-%25ce%25ad%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25ac%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2583%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%ad%ce%ba%cf%81%ce%b7%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b7%cf%81%cf%85%cf%84%cf%8c-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1/#respond Wed, 05 Aug 2020 10:15:05 +0000 https://logospellas.gr/?p=314987 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%ad%ce%ba%cf%81%ce%b7%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b7%cf%81%cf%85%cf%84%cf%8c-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1/feed/ 0 Μάκης Βορίδης: Πρόσθετα μέτρα στήριξης των Ελλήνων αλιέων https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%bc%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bc%25ce%25ac%25ce%25ba%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25b2%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b4%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2580%25cf%2581%25cf%258c%25cf%2583%25ce%25b8%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25bc%25ce%25ad%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25ae%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25be%25ce%25b7 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%bc%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7/#respond Wed, 05 Aug 2020 10:04:01 +0000 https://logospellas.gr/?p=314986 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%91%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%bc%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7/feed/ 0 8 θανατηφόρα τροχαία στην Κ. Μακεδονία, τον Ιούλιο https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/8-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=8-%25ce%25b8%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2586%25cf%258c%25cf%2581%25ce%25b1-%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2587%25ce%25b1%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25ba-%25ce%25bc%25ce%25b1%25ce%25ba%25ce%25b5%25ce%25b4%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25af%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/8-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1/#respond Wed, 05 Aug 2020 09:57:36 +0000 https://logospellas.gr/?p=314985 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/8-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1/feed/ 0