Λόγος της Πέλλας https://logospellas.gr Ηλεκτρονική Εφημερίδα Νομού Πέλλας Sat, 27 Feb 2021 18:11:12 +0000 en-US hourly 1 Ο τοίχος των ηρώων του 1821 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bf-%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7%cf%81%cf%8e%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-1821-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-200-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bf-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25af%25cf%2587%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25b7%25cf%2581%25cf%258e%25cf%2589%25ce%25bd-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-1821-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b1-200-%25cf%2587%25cf%2581%25cf%258c%25ce%25bd%25ce%25b9%25ce%25b1-%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bf-%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7%cf%81%cf%8e%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-1821-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-200-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b1/#respond Sat, 27 Feb 2021 18:11:12 +0000 https://logospellas.gr/?p=337236 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%bf-%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7%cf%81%cf%8e%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-1821-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-200-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b1/feed/ 0 Αερωπός Έδεσσας: Ήττα από τον ΠΑΟΚ https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%b1%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%80%cf%8c%cf%82-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bf%ce%ba/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b1%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2580%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25ad%25ce%25b4%25ce%25b5%25cf%2583%25cf%2583%25ce%25b1%25cf%2582-%25ce%25ae%25cf%2584%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25cf%2580%25ce%25b1%25ce%25bf%25ce%25ba https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%b1%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%80%cf%8c%cf%82-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bf%ce%ba/#respond Sat, 27 Feb 2021 17:46:24 +0000 https://logospellas.gr/?p=337233 https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%b1%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%80%cf%8c%cf%82-%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bf%ce%ba/feed/ 0 Νέα νίκη για τον Απόλλωνα Σμύρνης, 2-1 τον ΟΦΗ https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%82-2-1-%cf%84%ce%bf%ce%bd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bd%25ce%25ad%25ce%25b1-%25ce%25bd%25ce%25af%25ce%25ba%25ce%25b7-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c%25ce%25bb%25ce%25bb%25cf%2589%25ce%25bd%25ce%25b1-%25cf%2583%25ce%25bc%25cf%258d%25cf%2581%25ce%25bd%25ce%25b7%25cf%2582-2-1-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%82-2-1-%cf%84%ce%bf%ce%bd/#respond Sat, 27 Feb 2021 17:39:55 +0000 https://logospellas.gr/?p=337231 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%80%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf-1/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%82-2-1-%cf%84%ce%bf%ce%bd/feed/ 0 Υπόθεση Λιγνάδη: Καταπέλτης το δικαστικό βούλευμα – 30 έτη προσέγγιζε ανήλικους https://logospellas.gr/%ce%a8%cf%85%cf%87%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%af%ce%b1/%ce%9a%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2585%25cf%2580%25cf%258c%25ce%25b8%25ce%25b5%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25bb%25ce%25b9%25ce%25b3%25ce%25bd%25ce%25ac%25ce%25b4%25ce%25b7-%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25ad%25ce%25bb%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2584 https://logospellas.gr/%ce%a8%cf%85%cf%87%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%af%ce%b1/%ce%9a%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84/#respond Sat, 27 Feb 2021 17:37:58 +0000 https://logospellas.gr/?p=337230 https://logospellas.gr/%ce%a8%cf%85%cf%87%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%af%ce%b1/%ce%9a%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84/feed/ 0 Πάρνηθα: Σε εξέλιξη έρευνα για τη διάσωση ατόμου που χάθηκε https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%bd%ce%b7%ce%b8%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%89/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2580%25ce%25ac%25cf%2581%25ce%25bd%25ce%25b7%25ce%25b8%25ce%25b1-%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25b5%25ce%25be%25ce%25ad%25ce%25bb%25ce%25b9%25ce%25be%25ce%25b7-%25ce%25ad%25cf%2581%25ce%25b5%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25b1-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ac%25cf%2583%25cf%2589 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%bd%ce%b7%ce%b8%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%89/#respond Sat, 27 Feb 2021 17:33:15 +0000 https://logospellas.gr/?p=337228 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%bd%ce%b7%ce%b8%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%89/feed/ 0 Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση στην προθεσμία για την καταβολή τους https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2584%25ce%25ad%25ce%25bb%25ce%25b7-%25ce%25ba%25cf%2585%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25cf%2586%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25af%25ce%25b1%25cf%2582-%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25ac%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25cf%2580%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25b8%25ce%25b5 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5/#respond Sat, 27 Feb 2021 17:31:39 +0000 https://logospellas.gr/?p=337226 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5/feed/ 0 Έδεσσα: Έρχεται το φυσικό αέριο https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ad%25ce%25b4%25ce%25b5%25cf%2583%25cf%2583%25ce%25b1-%25ce%25ad%25cf%2581%25cf%2587%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25b1%25ce%25b9-%25cf%2584%25ce%25bf-%25cf%2586%25cf%2585%25cf%2583%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c-%25ce%25b1%25ce%25ad%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%bf/#respond Sat, 27 Feb 2021 17:04:52 +0000 https://logospellas.gr/?p=337224 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ad%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b1%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%bf/feed/ 0 Σάκκαρη: Η Σέριφ πρώτη της αντίπαλος στην Ντόχα https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%cf%83%ce%ad%cf%81%ce%b9%cf%86-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25ce%25ac%25ce%25ba%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b7-%25ce%25b7-%25cf%2583%25ce%25ad%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2586-%25cf%2580%25cf%2581%25cf%258e%25cf%2584%25ce%25b7-%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25af%25cf%2580%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2584 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%cf%83%ce%ad%cf%81%ce%b9%cf%86-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84/#respond Sat, 27 Feb 2021 16:54:54 +0000 https://logospellas.gr/?p=337223 https://logospellas.gr/sentrapellas/%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%cf%83%ce%ad%cf%81%ce%b9%cf%86-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84/feed/ 0 Κορονοϊός: 1.630 νέα κρούσματα πανελλαδικά – Δύο στην ΠΕ Πέλλας https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-1-630-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%258a%25cf%258c%25cf%2582-1-630-%25ce%25bd%25ce%25ad%25ce%25b1-%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%258d%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2580%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b1%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-1-630-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba/#respond Sat, 27 Feb 2021 16:52:01 +0000 https://logospellas.gr/?p=337222 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-1-630-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba/feed/ 0 Φθιώτιδος Συμεών: “Οι Ιερείς κλείδωσαν τον Ναό – Κάποιοι έβριζαν https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%86%ce%b8%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b5%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2586%25ce%25b8%25ce%25b9%25cf%258e%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25b4%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%258e%25ce%25bd-%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%25b9%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2582-%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25b5%25ce%25af%25ce%25b4%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b1 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%86%ce%b8%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b5%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b1/#respond Sat, 27 Feb 2021 16:40:18 +0000 https://logospellas.gr/?p=337220 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%86%ce%b8%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b5%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b1/feed/ 0