Λόγος της Πέλλας https://logospellas.gr Ηλεκτρονική Εφημερίδα Νομού Πέλλας Sun, 29 Mar 2020 11:07:34 +0000 en-US hourly 1 ΕΛΑΣ: 1400 παραβάσεις σε μία μέρα, των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83-1400-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%cf%89/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25b1%25cf%2583-1400-%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b1%25ce%25b2%25ce%25ac%25cf%2583%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25bc%25ce%25af%25ce%25b1-%25ce%25bc%25ce%25ad%25cf%2581%25ce%25b1-%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25bc%25ce%25ad%25cf%2584%25cf%2581%25cf%2589 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83-1400-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%cf%89/#respond Sun, 29 Mar 2020 11:07:34 +0000 https://logospellas.gr/?p=302320 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83-1400-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%cf%89/feed/ 0 Η Μαθηματική Ομάδα Γιαννιτσών live εντός, με Κουίζ στην Άλγεβρα Α Λυκείου https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%cf%8e%ce%bd-live-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b7-%25ce%25bc%25ce%25b1%25ce%25b8%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25ac%25ce%25b4%25ce%25b1-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25bd%25ce%25b9%25cf%2584%25cf%2583%25cf%258e%25ce%25bd-live-%25ce%25b5%25ce%25bd%25cf%2584%25cf%258c%25cf%2582 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%cf%8e%ce%bd-live-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82/#respond Sun, 29 Mar 2020 11:03:10 +0000 https://logospellas.gr/?p=302318 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b9%cf%84%cf%83%cf%8e%ce%bd-live-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82/feed/ 0 Σύλληψη για διαρρήξεις οχημάτων https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%258d%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b7%25cf%2588%25ce%25b7-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25cf%2581%25cf%2581%25ce%25ae%25ce%25be%25ce%25b5%25ce%25b9%25cf%2582-%25ce%25bf%25cf%2587%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25ac%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/#respond Sun, 29 Mar 2020 10:30:22 +0000 https://logospellas.gr/?p=302317 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%81%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bf%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/feed/ 0 Βέροια: Παραβίασε κατάστημα μέρα μεσημέρι! https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b2%25ce%25ad%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b1%25ce%25b2%25ce%25af%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25b5-%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25ac%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b1-%25ce%25bc%25ce%25ad%25cf%2581%25ce%25b1-%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2583%25ce%25b7 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7/#respond Sun, 29 Mar 2020 10:28:50 +0000 https://logospellas.gr/?p=302316 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7/feed/ 0 Άλλο Ασσύριοι, άλλο… Σύριοι. Η ομάδα μεταναστών στη Σουηδία https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%ce%b1%cf%83%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%bc%ce%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ac%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25bf-%25ce%25b1%25cf%2583%25cf%2583%25cf%258d%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%25ac%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25bf-%25cf%2583%25cf%258d%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%25b7-%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25ac%25ce%25b4%25ce%25b1-%25ce%25bc%25ce%25b5 https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%ce%b1%cf%83%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%bc%ce%b5/#respond Sun, 29 Mar 2020 10:25:56 +0000 https://logospellas.gr/?p=302314 https://logospellas.gr/sentrapellas/%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%ce%b1%cf%83%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%bc%ce%b5/feed/ 0 Ο κοροναϊός αλλάζει τα ταφικά έθιμα σε Ιταλία και Ισπανία https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%ce%b8%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%cf%83%ce%b5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bf-%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%258a%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25ac%25ce%25b6%25ce%25b5%25ce%25b9-%25cf%2584%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2586%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ac-%25ce%25ad%25ce%25b8%25ce%25b9%25ce%25bc%25ce%25b1-%25cf%2583%25ce%25b5 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%ce%b8%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%cf%83%ce%b5/#respond Sun, 29 Mar 2020 10:19:41 +0000 https://logospellas.gr/?p=302310 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%ce%b8%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%cf%83%ce%b5/feed/ 0 Κορονοϊός: Επαναπατρίστηκαν 120 Ελληνες από το Λονδίνο https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-120-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%258a%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25bd-120-%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25b5%25cf%2582 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-120-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82/#respond Sun, 29 Mar 2020 10:06:24 +0000 https://logospellas.gr/?p=302308 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-120-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82/feed/ 0 44χρονος πυροσβέστης θετικός στον κορονοϊό https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/44%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=44%25cf%2587%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2580%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2583%25ce%25b2%25ce%25ad%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25b8%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c%25cf%2582-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bd-%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/44%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf/#respond Sun, 29 Mar 2020 09:05:50 +0000 https://logospellas.gr/?p=302305 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/44%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf/feed/ 0 Συγκλονίζει τη Γαλλία ο θάνατος της 16χρονης Ζουλί https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bf-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-16%cf%87%cf%81/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25b3%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25af%25ce%25b6%25ce%25b5%25ce%25b9-%25cf%2584%25ce%25b7-%25ce%25b3%25ce%25b1%25ce%25bb%25ce%25bb%25ce%25af%25ce%25b1-%25ce%25bf-%25ce%25b8%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-16%25cf%2587%25cf%2581 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bf-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-16%cf%87%cf%81/#respond Sun, 29 Mar 2020 09:01:07 +0000 https://logospellas.gr/?p=302303 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%9a%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bf-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-16%cf%87%cf%81/feed/ 0 Κορονοϊός: 23 από τους 32 φοιτητές που επέστρεψαν από Ισπανία και Κωνσταντινούπολη, θετικοί https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-23-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-32-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%83/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25ba%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%258a%25cf%258c%25cf%2582-23-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2582-32-%25cf%2586%25ce%25bf%25ce%25b9%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2584%25ce%25ad%25cf%2582-%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25ad%25cf%2583 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-23-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-32-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%83/#respond Sun, 29 Mar 2020 08:56:27 +0000 https://logospellas.gr/?p=302301 https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-23-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-32-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%83/feed/ 0