Monday, 22 July, 2024

Αφορολόγητες οι μεταβιβάσεις γης μόνο για κατ’ επάγγελμα αγρότες

Αφορολόγητες οι μεταβιβάσεις γης μόνο για κατ’ επάγγελμα αγρότες
∆υνατότητες για άµβλυνση των επιπτώσεων από τη βαριά φορολογία των προηγούµενων ετών που επωµίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι προσφέρει µια σειρά αποφάσεων – ρυθµίσεων που τίθενται σε ισχύ και πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί. Μια από αυτές τις δυνατότητες σφραγίζει βεβαίωση που αποδεικνύει την αγροτική ιδιότητα και η οποία απαιτείται προκειµένου για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων σε συµβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, όπως καθορίζει µε εγκύκλιό της η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων.

Βέβαια η κρίση για την απόδειξη της αγροτικής ιδιότητας, ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα των κατά τόπους ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής κάθε νοµού και επειδή στην Ελλάδα τίποτα δεν εννοείται, αλλά όλα είναι ανάγκη να επιβεβαιώνονται κάθε µέρα, πρέπει όσοι επιθυµούν να αγοράσουν γη, να σπεύδουν έγκαιρα στις αρµόδιες υπηρεσίες, για να κατοχυρώσουν το δικαίωµά τους έναντι των άλλων επαγγελµατιών που δεν απαλλάσσονται από το φόρο µεταβίβασης.

Την ίδια ώρα, στον αέρα παραµένει η δέσµευση της τωρινής κυβέρνησης και προσωπικά του αρµόδιου υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Βαγγέλη Αποστόλου, για κατάργηση της φορολόγησης στα αγροτεµάχια αλλά και του ΕΝΦΙΑ.

Αντιθέτως, αγρότες-φυσικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις µε οφειλές από κάθε είδους φόρο όπως το φόρο εισοδήµατος, το φόρο ακίνητης περιουσίας, τις δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ (Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου) ακόµα και από δάνεια που έχουν ληφθεί µε την εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου (π.χ. πτηνοτρόφοι) µπορούν να επωφεληθούν και να διευθετήσουν τα χρέη τους προς το ∆ηµόσιο µέσω της ρύθµισης των 100 δόσεων που έκανε πρεµιέρα την Παρασκευή 17 Απριλίου. Η προθεσµία εκπνέει στις 27 Απριλίου όσον αφορά στην πρώτη φάση της ρύθµισης των 100 δόσεων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη µε προκαταβολή 200 ευρώ (δηλαδή 10πλάσια της ελάχιστης δόσης των 20 ευρώ) και άνω να διαγράψει το ισόποσο των προσαυξήσεων. Την ίδια στιγµή, η ρύθµιση σε 100 δόσεις, χωρίς την ευνοϊκή διάταξη, για την προκαταβολή εκπνέει στις 26 Μαΐου.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου η οποία δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και δίνει αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση.

Αυτό όµως που δεν φαίνεται να γλιτώνουν οι παραγωγοί είναι η πληρωµή φόρου για τα αγροτεµάχια που οι ίδιοι χρησιµοποιούν, αφού το εισόδηµα που προέρχεται από αξιοποίηση της γης τους κι εφόσον πρόκειται για εκτάσεις που ιδιοχρησιµοποιούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αλλά και από την ερµηνευτική προσέγγιση του υπουργείου Οικονοµικών. Μάλιστα, το εισόδηµα αυτό τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου (γαίας).

Πηγή: agronews.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου