Friday, 19 July, 2024

Ερώτηση για τη μειωμένη παραγωγή μήλων στην Πέλλα. Η απάντηση Σταμενίτη

Ερώτηση του Συμεών Κουπελόγλου Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ελ. Λύσης, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Μειωμένη κατά το ήμισυ η παραγωγή μήλων στην Πέλλα. Ανάγκη έκτακτης ενίσχυσης των αγροτών»

Κύριε Υπουργέ, Στο 56,22% ανέρχεται, κατά μέσο όρο, το ποσοστό ζημιάς από τη μυκητολογική ασθένεια «φουζικλάδιο» στην παραγωγή μήλων στην Πέλλα κατά την καλλιεργητική περίοδο 2023, όπως κατέδειξε έρευνα επιστημόνων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, σε συνεργασία με καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φυτοπροστασίας και ομάδες μηλοπαραγωγών της ΔΕ Βεγορίτιδας. Όπως ενημερωθήκαμε από πρόσφατα δημοσιεύματα, κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν, κατά μέσο όρο, 18 εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για την αντιμετώπιση του φουζικλαδίου, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις του ΥπΑΑΤ και τις υποδείξεις των τοπικών γεωπόνων, ωστόσο η παραγωγή επηρεάσθηκε σημαντικά και οι καρποί της δραματικά μειωμένης παραγωγής είναι οι προερχόμενοι από τα ενδιάμεσα άνθη κι όχι από τα κεντρικά άνθη που απομακρύνθηκαν από τους αγρότες σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων. Οι μηλοπαραγωγοί, διαμέσου της Περιφέρειας, αιτούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να αποζημιωθούν για την απώλεια του εισοδήματός τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πρόκειται να ικανοποιήσετε άμεσα το δίκαιο αίτημα των μηλοπαραγωγών Πέλλας για έκτακτη οικονομική ενίσχυση και, αν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να αποζημιωθούν δίκαια με βάση το ύψος του πραγματικού απολεσθέντος εισοδήματός τους;

Ο ερωτών Βουλευτής ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

Απάντηση στην υπ’ αριθ. 1975/27-11-2023 Ερώτηση σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Σ. Κουπέλογλου, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ, στην ΠΕ Πέλλας παρατηρήθηκαν φυτοπαθολογικές προσβολές από φουζικλάδιαο σε καλλιέργειες μήλου.

Κατά τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή, που οφείλονται σε ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια.

Δεν αποζημιώνονται οι δευτερεύουσες ή εκείνες που οφείλονται σε μη ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια.

Ως εκ τούτου, οι φυτοπαθολογικές προσβολές που παρατηρήθηκαν στις μηλοκαλλιέργειες, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.

Ωστόσο, οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ κατέγραψαν την εξέλιξη των καλλιεργειών ώστε, με τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Κατόπιν, θα είμαστε σε θέση να πούμε αν και σε ποιες παρεμβάσεις θα προχωρήσουμε, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσο και εργαλείο που μας δίνει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Άλλωστε, η Κυβέρνησή μας έχει στηρίξει ξανά πρόσφατα το συγκεκριμένο κλάδο με οικονομική ενίσχυση ύψους 250€/ στρ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 516/100039 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2129/31.03.2023).

Το συνολικό ύψος ενίσχυσης για την επικράτεια ανήλθε σε 16.557.126, 03 €, ενώ για την ΠΕ Πέλλας το αντίστοιχο ποσό διαμορφώθηκε στα 2.208.750,8 € για 1.868 δικαιούχους.

Πέραν αυτών, και όσον αφορά στην πολιτική που ασκείται στον τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των μήλων, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει και προωθεί τον εν λόγω τομέα μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών και του ειδικού στόχου της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, δύνανται να υλοποιούν και περιβαλλοντικές δράσεις (ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας, καταπολέμηση ασθενειών με φιλοπεριβαλλοντικά μέσα κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, στη νέα ΚΑΠ (2023-2027) και στο Στρατηγικό Σχέδιο που θα υλοποιηθεί, στις τομεακές παρεμβάσεις των οπωροκηπευτικών οι Οργανώσεις Παραγωγών, μέσω των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων, θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σε ποσοστό 2% δράσεις που έχουν στόχο την έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών, όπου θα μπορούσε να ενταχθεί από τις Οργανώσεις Παραγωγών το θέμα έρευνας για τη μυκητολογική ασθένεια «φουζικλάδιο» των μήλων. Ενημερωτικά, σημειώνεται ότι στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Πέλλας, σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ 2023), υπάρχουν δύο Οργανώσεις Παραγωγών με αναγνωρισμένο προϊόν το μήλο, ο ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ και ο ΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία ΟΣΔΕ 2023, στην Π.Ε. Πέλλας η έκταση για τα μήλα είναι συνολικά 1114,31ha.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου