Wednesday, 20 January, 2021

Ετοιμάζεται φορολόγηση αγροτών διαφορετικών ταχυτήτων από τον Οκτώβριο

Αντιμέτωπα με την φορολογική επιβάρυνση των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα πολιτικά κόμματα που ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την ψήφο τους στις επικείμενες εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, καθώς η συμφωνία με τους δανειστές της χώρας – πέραν της κατάργησης της έκπτωσης στο αγροτικό πετρέλαιο που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 14 Αυγούστου – προβλέπει από τον Οκτώβριο την εφαρμογή νέων φορολογικών κανόνων σε δύο πεδία.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξισωθεί η φορολόγηση του εισοδήματος των κατ’ επάγγελμα αγροτών με αυτή των ελευθέρων επαγγελματιών με συντελεστή 26%. Επιπλέον, θα πρέπει σταδιακά να αυξηθεί η προκαταβολής φόρου στο 100%, επίσης αντιστοίχως με τους ελευθέρους επαγγελματίες.

Το γεγονός αποτελεί ιδιαίτερο «βραχνά», κυρίως για τα κόμματα του νέου «δικομματισμού» ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., τα οποία ανάλογα με τα εκλογικά αποτελέσματα θα κλιθούν να σχηματίσουν την νέα κυβέρνηση συνεργασίας – καθώς η αυτοδυναμία είναι μάλλον άπιαστο όνειρο – και στα πλαίσια αυτά η ψήφος του αγροτικού κόσμου και της υπαίθρου θα είναι ρυθμιστικός παράγων για τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Τα πλαίσια αυτά, τα επιτελεία των κομμάτων έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν να συντάξουν τα αγροτικά τους προγράμματα εγκαίρως, καθώς ο αγροτικός κόσμος ζητά πλέον συγκεκριμένες θέσεις και δεσμεύσεις προκειμένου να δώσει την ψήφο του και η εκλογική μάχη αναμένεται να κριθεί στις «λεπτομέρειες».

Στην δημοσιότητα οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια της πανελλαδικής συνδιάσκεψης που πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο που πέρασε έδωσε στην δημοσιότητα τους βασικούς άξονες του «παράλληλου προγράμματος» για την επόμενη τετραετία το οποίο καλούνται τα μέλη του να το εγκρίνουν, στο οποίο επιχειρεί με διάφορες τεχνικές να αμβλύνει κατά το δυνατόν τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις των αγροτών, χρησιμοποιώντας κυρίως την μέθοδο των διαφορετικών ταχυτήτων.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο σχέδιο προγράμματος θα επιχειρηθεί η άμβλυνση της φορολογικής επιβάρυνσης που προβλέπει η συμφωνία με διαχωρισμό του αγροτικού εισοδήματος σε:

-Αγροτική επιχείρηση (με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά).

-Αποκλειστικά αγρότη (με αποκλειστικό οικογενειακό εισόδημα από δραστηριότητα αγροτική- κτηνοτροφική- αλιευτική κοκ).

-Αγρότη με οικογενειακά εισοδήματα (π.χ. μέχρι 70%) από αγροτική εκμετάλλευση.

– Φορολογούμενου με αγροτικά εισοδήματα μέχρι (π.χ.) το 30% του εισοδήματός του.

Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό υπόσχεται φορολογικές ελαφρύνσεις του αγροτικού εισοδήματος ειδικά στις οικογένειες με αποκλειστικό εισόδημα με:

-Μειωμένους συντελεστές εισοδήματος.

-Αυτόματη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ.

-Ειδικούς συντελεστές σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, νέους αγρότες, ειδικές καλλιέργειες, δράσεις που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, κ.ο.κ.

Αναλυτικά, στο τμήμα του εν λόγω προγράμματος του ΣΥΡΖΑ σχετικά με την αγροτική οικονομία αναφέρονται τα εξής:

Ενίσχυση των αγροτών και της αγροτικής-κτηνοτροφικής παραγωγής

Οι ρυθμίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014–2020 κινούνται µε απόλυτη προσήλωση στο νεοφιλελεύθερο δόγμα και την περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Οι άξονές της είναι οριοθετηµένοι στην υπηρέτηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», υπό σκληρή επιτήρηση για την εφαρµογή του Συµφώνου Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας.

Με σηµαία την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας σύµφωνα µε τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο αποκλειστικός στόχος της νέας ΚΑΠ είναι η εξάλειψη των µικρών οικογενειακών εκµεταλλεύσεων και η διασφάλιση της κερδοφορίας των µεγάλων βιοµηχανιών µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, των µεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης τροφίµων και των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδίως των χωρών του Βορρά. Στόχος στο ίδιο αυτό πλαίσιο είναι ο έλεγχος των σπόρων από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και η ανεξέλεγκτη χρήση στην παραγωγή, διακίνηση και λιανική πώληση γενετικώς τροποποιημένων τροφών προς όφελος της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων και ανεξαρτήτως των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών. Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν επιτείνουν τους κινδύνους για τους πολίτες και κινούνται ακριβώς στην λογική της ολοκλήρωσης της απελευθέρωσης της αγροτικής παραγωγής, της εισαγωγής γενετικώς τροποποιημένων τροφών και της ολοκλήρωσης της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης.

Η µείωση της χρηµατοδότησης της ΚΑΠ κατά 11,2%, η διατήρηση της κατανοµής των ενισχύσεων σε όφελος των µεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που ενώ αποτελούν το 20% του συνόλου καρπώνονται (όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά στο σύνολο της ΕΕ) το 80% των άµεσων ενισχύσεων, η απουσία εργαλείων ρύθμισης των τιµών και ελέγχου της κερδοσκοπίας και οι οριζόντιες ρυθµίσεις σε όλα τα κράτη µέλη, αγνοώντας τα επιµέρους εθνικά παραγωγικά χαρακτηριστικά, είναι το κεντρικό περιεχόμενο της ακραίας φιλελευθεροποίησης της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Ο στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να εδραιωθεί στη χώρα μας ένα νέο παραγωγικό και διατροφικό πρότυπο που θα βασίζεται σε μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Θα επανακαθορίζει το μερίδιο των ελληνικών προϊόντων στον Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνή καταμερισμό και θα προωθεί συνεταιριστικά και συνεργατικά εγχειρήματα τα οποία θα ανταγωνίζονται σε ποιότητα και όχι σε κόστος παραγωγής. Θα βασίζεται στην παραγωγή που θα σέβεται το περιβάλλον και θα καθορίζεται συνεργατικά στο βαθμό που η τροφή πρέπει να αποτελεί ζήτημα κοινωνικού σχεδιασμού και όχι να ελέγχεται από τις δυνάμεις της αγοράς. Θεμελιώδη συστατικά της στρατηγικής για την πρωτογενή παραγωγή αποτελούν η διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε τρόφιμα υγιεινά, ασφαλή, υψηλής διατροφικής αξίας, σε προσιτές τιμές και η αναδιανομή του 20 παραγόμενου πλούτου σε όφελος των μικρομεσαίων παραγωγών, κυρίως με παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ισχυρά αναγνωρίσιμης ταυτότητας αλλά και με τη βράχυνση της αλυσίδας μεταξύ παραγωγών- καταναλωτών.

Το ζήτημα της διατροφικής επάρκειας είναι πρωτίστως ζήτημα κοινωνικό και δημοκρατικό στο βαθμό που αποτελεί κύριο ανάχωμα κόντρα σε εκβιασμούς. Η αναστροφή της περιβαλλοντικής κρίσης και η διατροφική ασφάλεια των λαών της Ευρώπης, απαιτούν τη συνολική αλλαγή παραγωγικού προτύπου και τη στροφή σε µια γεωργία φιλική προς το περιβάλλον, µε µέτρα πρόσθετης ενίσχυσης ιδίως των µικροµεσαίων παραγωγών και των παραδοσιακών καλλιεργειών.

Ο συνολικός µετασχηµατισµός της ευρωπαϊκής γεωργίας σε µια γεωργία χαµηλών εισροών, µε εφαρµογή της ολοκληρωµένης διαχείρισης και τη στροφή προς τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, σε όφελος των µικροµεσαίων αγροτών και των κοινωνικών αναγκών, είναι αίτηµα και πεδίο πάλης όχι µόνο του ευρωπαϊκού αγροτικού κινήµατος, αλλά και του κόσµου της εργασίας και προϋποθέτει την ανατροπή της κυριαρχίας των δυνάµεων του νεοφιλελευθερισµού και του δηµοσιονοµικού στραγγαλισµού των λαών.

Η συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει την φορολογική επιβάρυνση των αγροτών και της παραγωγής σε τρία πεδία. Πρώτον την φορολόγηση του εισοδήματος των κατ’ επάγγελμα αγροτών αντίστοιχα με τους ελευθέρους επαγγελματίες και με συντελεστή 26%. Δεύτερον την σταδιακή αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100%, επίσης αντιστοίχως με τους ελευθέρους επαγγελματίες. Και τρίτον την κατάργηση της έκπτωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Τα ανοιχτά μέτωπα και οι μάχες που πρέπει να δοθούν

Η συμφωνία αφήνει αρκετά ανοιχτά μέτωπα καθώς επίσης προβλέπει:

– Βελτιώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της Ε.Ε μέχρι το τέλος του 2015.

– Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

– Καθιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων και στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγικών δικτύων διανομής.

– Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

– Ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους αγρότες.

– Μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμετάλλευσης.

– Πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη διαχείριση των υδάτων.

– Στήριξη ορθών γεωργικών πρακτικών χρηματοδοτούμενες με κονδύλια της ΕΕ.

Τα παραπάνω οκτώ σημεία αποτελούν ακριβώς τις μάχες που είναι μπροστά μας και που θα πρέπει η Κυβέρνηση να δώσει από κοινού με τον αγροτικό κόσμο, προκειμένου η λίστα αυτή να αποκτήσει περιεχόμενο. Οι μάχες θα καθορίσουν το περιεχόμενο των προτάσεων και των παρεμβάσεων και άρα αν αυτές θα εξυπηρετούν ένα αντιπαραθετικό προς την κυρίαρχο σχέδιο και αν θα αποτελέσουν τελικά μεταρρυθμίσεις που βήμα βήμα να μετασχηματίζουν την πρωτογενή παραγωγή.

Η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς

Κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ φέραμε μια σειρά από επιτυχημένα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα:

– Οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές στην αγροτική οικονομία παραμένουν αφορολόγητες. Προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%.

– Οι αγροτικές επιδοτήσεις παραμένουν αφορολόγητες έως ύψους 12.000 ευρώ. Με την ρύθμιση αυτή καλύπτεται περισσότερο από το 90% των αγροτών, κυρίως μικρής και μεσαίας αγροτιάς. Προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%.

– Κατατίθεται σε διαβούλευση, το αμέσως προσεχές διάστημα, η πρότασή του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργατική λειτουργία των αγροτών.

– Ξεκινά άμεσα η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου με στόχο την ίδρυση φορέα αξιοποίησης της δημόσιας αγροτικής γης και των αγροτικών ακινήτων.

– Λαμβάνουμε μέτρα προστασίας της φέτας, ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης, στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και των γαλακτοπαραγωγών της χώρας μας μετά την άρση των ποσοστώσεων.

– Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των επιλέξιμων εκτάσεων για βοσκοτόπους.

– Βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτύπωση των εκτάσεων προς βοσκή και η ολοκλήρωση του σχετικού νομοσχεδίου που αφορά τις βοσκήσιμες γαίες με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών πόρων, ύψους 450 εκ. ευρώ το χρόνο.

– Ολοκλήρωση του σχεδιασμού για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 10 δισ. ευρώ.

– Διασφαλίστηκε η απορρόφηση των 800 εκ. ευρώ που κινδύνευαν να χαθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.

Το παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

– Αμβλύνουμε την φορολογική επιβάρυνση που προβλέπει η συμφωνία με:

o Διαχωρισμό του αγροτικού εισοδήματος σε:

-Αγροτική επιχείρηση (με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά).

-Αποκλειστικά αγρότη (με αποκλειστικό οικογενειακό εισόδημα από δραστηριότητα αγροτική- κτηνοτροφική- αλιευτική κοκ).

-Αγρότη με οικογενειακά εισοδήματα (π.χ. μέχρι 70%) από αγροτική εκμετάλλευση.

– Φορολογούμενου με αγροτικά εισοδήματα μέχρι (π.χ.) το 30% του εισοδήματός του.

o Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό ΕΝΙΣΧΥΣΗ του αγροτικού εισοδήματος ειδικά στις οικογένειες με αποκλειστικό εισόδημα με:

-Μειωμένους συντελεστές εισοδήματος.

-Αυτόματη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ.

-Ειδικούς συντελεστές σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, νέους αγρότες, ειδικές καλλιέργειες, δράσεις που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη κοκ.

o Φορολογική ενίσχυση, δομών συνεταιρισμού, ομάδων αγροτών κοκ με διαφάνεια και ορθή διαχείριση.

o Αντιμετώπιση από κοινού με τους αγρότες και μετά από διάλογο των προβλημάτων που δημιουργούν:

-Η απασχόληση μελών της οικογένειας, με αναγνώριση κόστους ανά είδος και ποσότητα προϊόντων

-Η απασχόληση μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα.

-Τα τεκμήρια διαβίωσης, οι αποσβέσεων, η μεταφοράς ζημιών κοκ.

– Έγκαιρη εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20.

– Συνεχίζουμε και εντείνουμε τις παρεμβάσεις που έχουν ως βασική επιδιώξη την βελτίωση της ποιότητας, τη διαφοροποίηση, τη προστιθέμενη αξία, τις εξαγωγές και το οικολογικό αποτύπωμα των αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Ενδεικτικά:

o Ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας – Καθολική εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης – Καθολικό σύστημα ιχνηλασιμότητας προϊόντων.

o Ενίσχυση της παραγωγής των πιστοποιημένων προϊόντων (ΠΟΠ-ΠΓΕ) και προώθηση νέων.

o Νέο αξιόπιστο σύστημα ελέγχων για την ποιότητα τροφίμων.

o Ειδικές κλαδικές πολιτικές και αναπτυξιακά σχέδια για κάθε στρατηγικό προϊόν (ελαιουργικά, γαλακτοκομικά, οπωροκηπευτικά, σιτάρι και αρτοποιία, αμπελοοινικά κ.α.) και για την κτηνοτροφία και την αλιεία.

o Στρατηγικός σχεδιασμός ώστε η παραγωγή και μεταποίηση των πρωτογενών προϊόντων να γίνεται εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών και με χρήση των παραγόμενων εκεί πρώτων υλών.

o Πρόγραμμα διαχείρισης των υδατικών πόρων εξειδικευμένου στην αγροτική παραγωγή.

o Καθολική απαγόρευση χρήσης και καλλιέργειας γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων.

 o Προώθηση του προτύπου της μεσογειακής διατροφής στη χώρα μας και διεθνώς με τη συνδρομή έγκυρων επιστημονικών μελετών.

– Δημιουργούμε φορέα για την παραγωγική αξιοποίηση της αγροτικής γης (δημόσιας, ιδιωτικής, εκκλησιαστικής κ.α.) και τη διευκόλυνση ανέργων, νέων γεωργών, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλων να αναλάβουν την αξιοποίηση αυτή. Ο σχεδιασμός μας επιδιώκει να ενισχύσει δομές κοινωνικής οικονομίας, να κινητοποιήσει όχι μόνο αγρότες αλλά επιστήμονες με συναφείς γνώσεις, να διευκολύνει την επαναδραστηριοποίηση αργουσών βιομηχανιών τροφίμων και ποτών, τυποποίησης, διάθεσης και εμπορίας αγροτοδιατροφικών προϊόντων.

– Επιδιώκουμε διαρκώς την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προς όφελος των μικρομεσαίων παραγωγών της χώρας μας.

www.paseges.gr

Ετοιμάζεται φορολόγηση αγροτών διαφορετικών ταχυτήτων από τον Οκτώβριο

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου