Saturday, 28 January, 2023

Θ. Τζάκρη: Συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για τους βοσκότοπους

Στις 18 Νοεμβρίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 12/11/2015, ενώ προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο νόμου για τους βοσκότοπους (βοσκήσιμες γαίες) αποσκοπεί:

1.      Να δώσει ένα τέλος στο φαύλο κύκλο των προστίμων τα οποία μέχρι το 2011 ξεπερνούν τα 2 δις € και οφείλονται στη μη ορθή διαχείριση των βοσκοτόπων. Ένας από τους λόγους για τον οποίο οι βοσκότοποι μετατράπηκαν σε μη επιλέξιμες εκτάσεις στην πορεία των χρόνων είναι ότι παρόλο που δηλώνονταν από τους κτηνοτρόφους για τη λήψη ενισχύσεων, δεν γινόταν ορθολογική χρήση τους και έτσι σύμφωνα με τον κοινοτικό ορισμό μετατράπηκαν σε μη επιλέξιμες εκτάσεις.

2.      Να εξασφαλιστούν τα περίπου 500 εκατ. ευρώ της νέας ΚΑΠ ετησίως που θα αποδίδονται στην «κατηγορία βοσκότοποι» και ως εκ τούτου πρέπει να αποσαφηνιστούν τα όρια των εκτάσεων αυτών (βοσκοτόπων), η πλειονότητα των οποίων είναι είτε χορτολιβαδικές, είτε δασικές με αραιά ξυλώδη βλάστηση (θαμνολίβαδα – φρυγανολίβαδα).

Μεταξύ των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου συμπεριλαμβάνονται:

§  Ο ορισμός της έννοιας βοσκότοπος, σύμφωνα με τον οποίο βοσκότοποι θα καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση.

§  Η δημιουργία βάσης δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και βελτίωση των εκτάσεων αυτών.

§  Η θεσμοθέτηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που αφορούν στην ορθολογική χρήση ώστε οι βοσκότοποι να μπορέσουν να αποδώσουν το βέλτιστο της δυναμικότητάς τους, προς όφελος πρωτίστως των κτηνοτρόφων και κατά συνέπεια της οικονομίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της φυσιογνωμίας του τοπίου. Αυτά τα σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν και να εγκριθούν μέχρι τις 31/1/2019. Στην περίπτωση μη ύπαρξης και εφαρμογής εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης μετά τις 31/1/2019 δεν θα γίνεται ενεργοποίηση δικαιωμάτων.

§  Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρόφους, τα οποία θα κατανέμονται από Επιτροπές των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Δήμου και των κτηνοτροφικών οργανώσεων. Τα δικαιώματα θα ισχύουν τουλάχιστον για τρία (3) έτη, με υπογραφή σχετικής σύμβασης μίσθωσης. Επίσης η Επιτροπή θα προβαίνει σε ανάλογες ανακατατάξεις των δικαιωμάτων βόσκησης σε περίπτωση που τμήματα ή ολόκληρη βοσκήσιμη γη απαγορευτεί για σκοπούς βόσκησης (π.χ. κριθεί αναδασωτέα στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας). Οι βοσκότοποι που βρίσκονται στην κατοχή ή χρήση περιφέρειας ΟΤΑ Α΄ βαθμού, διατίθενται κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία ή σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους οι οποίοι αποδεδειγμένα κάνουν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών.

§  Το τίμημα δικαιώματος χρήσης βοσκής το οποίο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

§  Τα δικαιώματα θα υπολογιστούν τελικά στη βάση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και της βάσης δεδομένων.

§  Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης  και η βάση δεδομένων έχουν δυο σκοπούς:

–      Πρώτον την ενημέρωση της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων και

–      δεύτερον τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης αυτών των εκτάσεων.

Θ. Τζάκρη: Συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για τους βοσκότοπους

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου