Saturday, 18 May, 2024

Μέχρι τέλος Ιουνίου 70 εκατ. για αποζημιώσεις EΛΓΑ – Αργεί εξισωτική 2015

Μια ικανή πληρωµή για τις συνδεδεµένες σε αιγοπρόβατα και βοοειδή, καθώς και τα υπόλοιπα από τα φυτικά (ρύζι, βιοµηχανική ντοµάτα και πορτοκάλι)

θα φέρει ο Μάιος, ενώ µέσα στους επόµενους δύο µήνες αναµένεται να κλείσει και ο κύκλος των αποζηµιώσεων του 2016 από τον ΕΛΓΑ.

Μέσα στον Μάιο πρώτα οι συνδεδεμένες σε ζωικά, ρύζι, βιομηχανική ντομάτα και πορτοκάλι.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουν καταβληθεί στους ενήµερους γεωργούς και κτηνοτρόφους τα υπόλοιπα από τις αποζηµιώσεις του 2016, που εκκρεµούν και υπολογίζονται για το προηγούµενο έτος στα 140 εκατ. ευρώ συνολικά. Σύµφωνα, µάλιστα, µε δηλώσεις του προέδρου του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρεµπέ στην εφηµερίδα Agrenda, στόχος του Οργανισµού είναι να κλείσουν όλες οι εκκρεµότητες το συντοµότερο, µε δύο πληρωµές µέσα στον Μάιο και µία ή δύο µέσα στον Ιούνιο.

Εν τω µεταξύ, κάποιες περιοχές όπως Κρήτη και Λαµία έχουν ολοκληρώσει µε τις ζηµιές του προηγούµενου έτους, ενώ ήδη µέχρι την πίστωση της Μεγάλης Πέµπτης έχουν πληρωθεί περίπου 50 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν εκκαθαριστεί άλλα 20 εκατ. ευρώ. Αυτό, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ έχει να κάνει µε τον κανονισµό του Οργανισµού. «Έχει αποφασιστεί να δίνονται αποζηµιώσεις που καλύπτουν το 80% των συνολικών ποσών που προβλεπόταν να λάβουν οι δικαιούχοι, καθώς οι ζηµιές τα τελευταία χρόνια είναι πολλές και απαιτούν αναθεώρηση του προϋπολογισµού. Με το µέτρο της προκαταβολής του 80% της αποζηµίωσης πληρώνονται αρχικά όλοι κι αν χρειαστεί αναθεώρηση η καθυστέρηση θα είναι ίδια για όλους και µόνο για το 20% της συνολικής αποζηµίωσης. Αν δεν χρειαστεί αναθεώρηση, µε την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων τον Ιούνιο θα δοθεί και το υπόλοιπο 20% στους δικαιούχους», διευκρινίζει ο ίδιος.

Βέβαια, να σηµειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση πληρώνονται µόνο οι ασφαλιστικά ενήµεροι. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η προηγούµενη πίστωση (Μεγάλη Πέµπτη) από την οποία έµειναν εκτός όσοι δεν είχαν καλύψει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισµό, επειδή ακόµα δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, µε το οποίο θα τεθεί και τυπικά σε ισχύ η απόφαση για παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έως 31 Ιουνίου.

Για τον Μάιο συνδεδεµένες στα ζωικά

Κάποια στιγµή µέσα στον Μάιο τοποθετούν οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ την επόµενη µεγάλη πίστωση αναφορικά µε τις συνδεδεµένες, στις οποίες υπολογίζουν να πληρωθούν οι δικαιούχοι για αιγοπρόβατα και βοοειδή, ρύζι, βιοµηχανική ντοµάτα και πορτοκάλια. Σε αυτή τη φάση, στον Οργανισµό Πληρωµών προσπαθούν να ολοκληρώσουν τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους, µε βάση τις παραδόσεις πρώτης ύλης και τιµολογίων από τους παραγωγούς, προκειµένου να ακολουθήσει η έκδοση των σχετικών αποφάσεων µε το ύψος της ενίσχυσης ανά προϊόν.

Αργούν υπόλοιπα από βιολογικά και εξισωτική 2015

Την έκδοση της απόφασης µε την έγκριση των κονδυλίων για τα αγροπεριβαλλοντικά αναµένουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ανοίξει το σύστηµα παραλαβής δηλώσεων από τις ∆ΑΟΚ για τα υπόλοιπα του 2014 και για το έτος 2015. Προς το παρόν δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση για το πότε θα βγει η απόφαση, η οποία φαίνεται να πηγαίνει παραπίσω, καθώς προτεραιότητα δόθηκε στην πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος και των συνδεδεµένων, ενώ αναµένεται να κλείσει και η αξιολόγηση. Επίσης, για τον Μάιο «βλέπουν» τώρα ως πιθανή µια πληρωµή για τα υπόλοιπα της εξισωτικής του 2015, µε βεβαιότητα ότι ο Απρίλιος έχει χαθεί.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου