Wednesday, 14 April, 2021

Παλιά και νέα σκάνδαλα στη διαχείριση του ΟΣ∆Ε που διώχνει τον κόσµο

Το χοντρό παιχνίδι που έχει στηθεί µε τη διαδικασία κατανοµής δικαιωµάτων µαρτυρούν τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ µε κατόχους µοναδιαίας αξίας 3,6 ανά στρέµµα και των 2.503 ευρώ

Το γεγονός αυτό δείχνει όπως λένε παραγωγικοί συντελεστές, ότι στον πρωτογενή τοµέα συντηρείται ένα κύκλωµα αθέµιτου ανταγωνισµού, τείνοντας να δώσει το χαρακτήρα «κλειστού επαγγέλµατος» στην αγροτική δραστηριότητα.
∆εν είναι µόνο τα κραυγαλέα πανωγραψίµατα στις αποδόσεις- π.χ ξηρικό βαµβάκι µε 500 κιλά ανά στρέµµα- και οι δηλώσεις ανύπαρκτου ζωικού κεφαλαίου, που γέννησαν µια µερίδα παχυλών «ιστορικών δικαιωµάτων». Εδώ έχουµε να κάνουµε, επίσης, µε το ξεκοκάλισµα του Εθνικού Αποθέµατος µε τρικ στις µεταβιβάσεις και τις τεχνικές λύσεις στη διανοµή των βοσκοτόπων, που όπως καταγγέλεται βόλεψαν ηµητέρους, και µε επιστέγµα τους ελλιπείς ελέγχους, µε τον καιρό αύξησαν τις στρεβλώσεις στο σύστηµα της αγροτικής παραγωγής συντηρώντας ένα πλέγµα λειτουργίας του αγροτικού τοµέα µε χαµηλές προσδοκίες.
Σηµειώνεται, βέβαια, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις διαδόχων ιστορικών δικαιωµάτων που δεν κερδοσκόπησαν για να τα καπαρώσουν έχοντας αξιοποιήσει στο έπακρο τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες και έχουν δηµιουργήσει αξιοζήλευτες αγροτικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες καλώς αµείβονται σήµερα και µ’ αυτό το bonus.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία του 2015 το εύρος διακύµανσης της µοναδιαίας αξίας ατοµικών δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης ανά στρέµµα σε κάθε µία από τις τρεις περιφέρειες (ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3) έχει ως εξής:
Βοσκότοπος: 2,9 έως 1.330 ευρώ
Αρόσιµη έκταση: 3,6 έως 2.503 ευρώ
∆ενδρώνες – Αµπελώνες: 4,42 έως 1.459 ευρώ ανά στρέµµα
Τονίζεται εδώ ότι οι χαώδεις διαφορές στη µοναδιαία αξία δικαιωµάτων εντοπίζονται µέσα στους ίδιους νοµούς, κάτι που σηµαίνει σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι για 10 στρέµµατα βοσκότοπο στην Ηµαθία µπορεί ένας κτηνοτρόφος να λαµβάνει 29,5 ευρώ βασική ενίσχυση, µε τον διπλανό του να αµείβεται µε 7.332 ευρώ για την ίδια ακριβώς έκταση. Ιδιαίτερα πάντως στα βοσκοτόπια η εφεύρεση της τεχνικής λύσης το 2015, µοίρασε για ακόµα µία φορά τα σπόρια αναξιοκρατικά, µε τη βοσκοϊκανότητα, να συντονίζει το παιχνίδι.
Όλα τα παραπάνω έχουν δέσει τα χέρια παραγωγών που µιλάνε για σκάνδαλο. Αν και είναι πρόθυµοι να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, φωνάζουν για την αδικία και πως µε την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί δύσκολα µπορεί κάποιος να επιβιώσει εφόσον ο ανταγωνισµός δεν υφίσταται επί ίσοις όροις.
Νεοεισερχόμενοι ετών 92 στο Απόθεμα
Η µοιρασιά από το Εθνικό Απόθεµα σε νέους και νεοεισερχόµενους επίσης µπάζει, µε ορισµένους, σύµφωνα µε πληροφορίες, να έχουν βρει µια διαδικασία ώστε να αβγατίζουν τα δικαιώµατά τους. Συγκεκριµένα, το µονοπάτι αυτό έχει ως εξής: Σε φυσικά πρόσωπα αρχικά µεταβιβάζονται τα αγροτεµάχια (χωρίς τα δικαιώµατα), οι οποίοι µετά γράφονται στα Μητρώα ως νεοεισερχόµενοι, κάνουν ΟΣ∆Ε, λαµβάνουν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα και τα οποία στη συνέχεια τα µεταβιβάζουν µαζί µε τα αγροτεµάχια στο πρόσωπο που τους τα έδωσε. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που γίνεται η συναλλαγή αυτή µεταξύ προσώπων 1ου βαθµού συγγένειας (και µεταξύ συζύγων το 2017) η µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη γίνεται χωρίς την παρακράτηση 25% (αυξήθηκε από το 20% φέτος) επί της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων.
Η διαδικασία αυτή, έφερε στα Μητρώα νεοεισερχόµενους ακόµα και 92 ετών όπως αναφέρουν στην Agrenda οι έχοντες γνώση των πραγµάτων, µε το σύστηµα µεταβιβάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως λένε να µπλοκάρει για εβδοµάδες από το πλήθος των αιτήσεων λόγω του «κόλπου» αυτού. Μία λύση, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, είναι η παρακράτηση επί της µοναδιαίας αξίας να ανέβει ακόµα και στο 90%, ώστε να αποθαρρύνονται τέτοιου είδους ενέργειες.
Υπενθυµίζεται ότι φέτος, όλοι οι αγρότες είδαν «πετσοκοµµένο» το τσεκ λόγω και της αύξησης ειδικά για το 2017 της γραµµικής µείωσης της αξίας όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης στο 4,5% για το Εθνικό Απόθεµα. Σηµειώνεται πως φέτος αναµένεται το Εθνικό Αποθέµα να µοιράσει σε νέους και νεοεισερχόµενους στον αγροτικό κλάδο, σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις, δικαιώµατα αξίας 90 εκατ. ευρώ.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου