Sunday, 16 June, 2024

2η πρόσκληση του προγράμματος για τους νέους αγρότες ύψους 26,67 εκατ.€

Εκδόθηκε η 2η πρόσκληση του προγράμματος νέων γεωργών (Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020).
Η 2η πρόσκληση αφορά στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης δηλαδή στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 15-03-2018 έως και 16-04-2018 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 16-04-2018.
Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 26.667.500 € που κατανέμεται ανά Περιφέρεια ως εξής:
Α/ΑΠεριφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1Στερεάς Ελλάδος 4.494.000
2Ηπείρου 8.196.000
3Ιονίων Νήσων 4.867.500
4Αττικής 4.425.000
5Νοτίου Αιγαίου 4.685.000
ΣΥΝΟΛΟ 26.667.500
Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής:
1. Δικαιούχοι της 2ης προκήρυξης του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2017 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €
2.Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2017. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017.
3.Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (δηλαδή ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).
4.Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.
5.Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
6.Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:
α. κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και
β. κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.
Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.
7.Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.
Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις αναφέρονται στην πρόσκληση του μέτρου, η οποία έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου