Tuesday, 28 September, 2021

Μέχρι 30 Ιουνίου η δήλωση

ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΔΗΛΩΣΗ

Εφορία: Οι κωδικοί που κρύβουν φόρους για χιλιάδες πολίτες

Της Μαρίας Βουργάνα

Στο ίδιο έργο θεατές… είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν και φέτος περίπου έξι εκατομμύρια φορολογούμενοι και χιλιάδες λογιστές – φοροτεχνικοί που θα κληθούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις.

Μόλις πριν μερικές ημέρες εκδόθηκε η απόφαση της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαϊδου με την οποία ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 (έντυπο Ε1) και των εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2 και έντυπο Ε3). Η εφαρμογή στο Taxisnet δεν έχει ακόμη ανοίξει και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία (εκτιμάται τις επόμενες ημέρες) ενώ ήδη η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη δέχεται αιτήματα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Στην ανακοίνωση της ΓΓΔΕ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2015 ενώ ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι 31 Ιουλίου, η δεύτερη έως 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου ανεξαρτήτως τηςη ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.

Στο νέο έντυπο Ε1, η πρώτη αλλαγή που βλέπει ο φορολογούμενος αφορά στο έτος της «Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος». Η νέα δήλωση αφορά στο «Φορολογικό Έτος 2014» και όχι το «Οικονομικό Έτος 2015» όπως αναγράφονταν τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο έντυπο αποτελεί μια «καμουφλαρισμένη» δήλωση «πόθεν έσχες», καθώς για πρώτη φορά θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι, όπως μερίσματα αλλά και αγορές μετοχών, ομολόγων, χρήματα που επενδύθηκαν για τη σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίων επιχειρήσεων.

Επανέρχονται οι κωδικοί που επιβάλλουν σε όσους απέκτησαν ακίνητο το 2014 να τους συμπληρώσουν με τα ποσά που δαπάνησαν και να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων αυτών.

Μάλιστα η ΓΓΔΕ έχει συμπεριλάβει στο νέο έντυπο ξεχωριστούς κωδικούς τόσο για τους τόκους των φορολογουμένων που η ίδια γνωρίζει βάσει των στοιχείων των τραπεζών όσο και για εκείνους που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και θα πρέπει οι φορολογούμενοι σε κάθε περίπτωση να τα δηλώσουν.

Με το νέο έντυπο Ε1:

1 Για πρώτη φορά οι αγρότες θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% με βάση τα πραγματικά τους κέρδη που έχουν προκύψει από τα βιβλία τους.

2 Ο πίνακας 4 που αφορά στα εισοδήματα όλων των φορολογουμένων έχει αναμορφωθεί πλήρως, καθώς ενσωματώνει τις αλλαγές που επήλθαν με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Καταγράφονται οι επτά πηγές των εισοδημάτων που προέρχονται από:

Μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις.

Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού.

Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα.

Επιχειρηματική Δραστηριότητα.

Μερίσματα – Τόκοι – Δικαιώματα.

Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία.

Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου.

Σε κάθε κατηγορία εισοδήματος δηλώνονται και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν. Για τον λόγο αυτό έχει καταργηθεί ο πίνακας 8 της φορολογικής δήλωσης όπου σε αυτόν αναγράφονταν αναλυτικά όλοι οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι. Πλέον οι φόροι αυτοί βρίσκονται σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία – πηγή εισοδήματος.

3 Καταργήθηκε ο κωδικός βάσει του οποίου εκπίπτει από τον φόρο το ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον. Ο μοναδικές ουσιαστικές δαπάνες που μειώνουν τον φόρο για όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους είναι οι ιατρικές δαπάνες και τα νοσήλια, οι αποδείξεις δαπανών, οι δωρεές και η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας.

4 Οι κωδικοί που αφορούν στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 από μισθούς και συντάξεις και των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι προσυμπληρωμένοι καθώς μέχρι τις 27 Απριλίου οι επιχειρήσεις και οι φορείς θα πρέπει να έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών.

Οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της δήλωσής τους θα πρέπει να προσέξουν τους νέους κωδικούς του εντύπου Ε1:

1. Κωδικοί 015 – 016 (πίνακας 2): Συμπληρώνονται από διπλωμάτες και άλλους που απαλλάσσονται από τα τεκμήρια.

2. Κωδικοί 325-326 (πίνακας 4Α): Οι αμοιβές μελών ΔΣ δηλώνονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

3. Κωδικοί 351 – 351(πίνακας 4Α): Δηλώνονται οι εισφορές που έχουν καταβάλει από μόνοι τους οι φορολογούμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία.

4. Κωδικοί 403 – 404 και 409 – 410 (4Γ2): Δηλώνονται οι αμοιβές μισθωτών με απόδειξη δαπάνης.

5. Πίνακας 4 Δ2: Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (κωδικοί 129 – 130) και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (κωδικοί 145 – 146).

6. Πίνακας 4 Ε: Δηλώνεται εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Κάθε εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων πχ. μεταβίβαση μεριδίων εταιρειών κ.ά. φορολογείται με 15%.

7. Κωδικοί 669 – 670: Φόρος Τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στη Ελλάδα αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, τα συμπεριλαμβάνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του. Όταν οι τόκοι πληρώνονται μέσω ημεδαπής Τράπεζας, αυτή παρακρατά και αποδίδει το φόρο επί των τόκων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φορολογούμενος δηλώνει το ποσό των τόκων και του φόρου που παρακρατήθηκε. Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί Τράπεζα, ή οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος 15% με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στους κωδικούς 667- 668 οι φορολογούμενοι, λογικά θα βρουν και φέτος τους τόκους που εισέπραξαν το 2014 από εγχώριες τράπεζες και στους κωδικούς 293 – 294 το φόρο που τους παρακρατήθηκε.

8. Κωδικοί 295-296: Φόρος Μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης. Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχει εισπράξει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό, πρέπει να μπουν στο Ε1.

9. Κωδικοί 671-672 και 673-674: Φόρος σε εισοδήματα από δικαιώματα. Το εισόδημα από δικαιώματα (royalties), που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20%.

10. Κωδικοί 293-294: Εισόδημα από Ελεγχόμενες Αλλοδαπές. Αφορά το μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι παγίδες των τεκμηρίων

Αντιμέτωποι με το φορολογικό εφιάλτη των τεκμηρίων θα βρεθούν και φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι. Όλα τα χρήματα που ξόδεψαν μέσα στο 2014 για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών θεωρούνται πλέον «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και λαμβάνονται υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος. Οι αλλαγές αυτές έφεραν νέους κωδικούς στο Ε1:

Κωδικοί 743-744: δηλώνονται «δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά».

Κωδικοί 735-736: αναγράφονται δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητων ή ανέγερση οικοδόμων κ.λπ.

Οι κλασικοί κωδικοί που αφορούν στην καταχώριση των αναλυτικών στοιχείων ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ., δεν παρουσιάζουν κάποια μεταβολή εκτός από τα στοιχεία που αφρούν στις πισίνες. Στους κωδικούς 740 – 749 θα πρέπει να αναγράφονται οι μήνες κυριότητας της πισίνας. Για τις περιπτώσεις θανάτου ή μεταβίβασης/απόκτησης κατοικίας μέσα στο έτος, το τεκμήριο υπολογίζεται στους μήνες χρήσης.

Επιπλέον, εξακολουθούν να θεωρούνται «τεκμήρια» προσδιορισμού εισοδήματος και οι δαπάνες των φυσικών προσώπων για αγορές ή χρηματοδοτική μίσθωση ΙΧ αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων, για αγορές κινητών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, για αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών, για δωρεές και χορηγίες και για χορήγηση δανείων προς άλλα φυσικά πρόσωπα ή προς επιχειρήσεις.

Κατά τη διαδικασία υπολογισμού του φόρου επί των εισοδημάτων του 2014, θα συναθροίζονται όλα τα ποσά των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και των δαπανών για δωρεές και δάνεια με τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης και τα συνολικά ποσά τεκμηρίων που θα προκύπτουν θα προσδιορίζουν τα ελάχιστα όρια φορολογητέων εισοδημάτων πάνω από τα οποία θα πρέπει να έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου