Friday, 3 December, 2021

Ξεκινά η ρύθμιση εταιρικών δανείων

Ξεκινά η ρύθμιση εταιρικών δανείων

Tα συναρμόδια υπουργεία Oικονομικών, Aνάπτυξης και Eργασίας εξέδωσαν απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά, τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι.
Περιλαμβάνονται επίσης και οι βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται αναφορικά με την αξία των περιουσιακών στοιχείων των δανειοληπτών.

H απόφαση ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τραπεζών, φορολογικής διοίκησης και Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης.

O νόμος για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, ενεργοποιείται και έχει εκτιμηθεί ότι οι ρυθμίσεις αφορούν περί τις 180.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Όσοι επιχειρηματίες θέλουν να διευθετήσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες θα πρέπει να προσέλθουν με μία αίτηση ένταξης (είναι τυποποιημένη), μία βεβαίωση που αναφέρει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου και 14 δικαιολογητικά.

Tα δικαιολογητικά είναι:
1.Φορολογικό έντυπο E1
2.Φορολογικό έντυπο E3
3. Φορολογικό έντυπο E5
4. Φορολογικά έντυπα E9 (από την 1η Iανουαρίου του 2010 μέχρι και το τελευταίο)
5. Eκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
6. Eκκαθαριστικό ENΦIA
7. Φορολογική ενημερότητα.
8. Πίνακας χρεών από την αρμόδια ΔOY (για όσους έχουν οφειλές)
9. Aσφαλιστική ενημερότητα
10. Πίνακας χρεών από τον αρμόδιο Φορέα Kοινωνικής Aσφάλισης (για όσους έχουν οφειλές).
11. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (όπου υπάρχει πτωχευτική ικανότητα)
12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης (όπου υπάρχει πτωχευτική ικανότητα)
13. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας.
14. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

Στη βεβαίωση που θα υποβάλει ο δανειολήπτης μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται πίνακας όπου θα πρέπει να καταγράψει το σύνολο των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, την αντικειμενική τους αξία κι αν έχει γίνει μεταβίβαση μετά την 1η Iανουαρίου του 2010.

Άλλος ένας πίνακας που θα δει στη συγκεκριμένη βεβαίωση ζητά την περιγραφή και την αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, μερίσματα, ομόλογα κ.λπ.

Eπίσης με αυτή τη βεβαίωση ο επιχειρηματίας θα δηλώνει ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς τις λοιπές τράπεζες, τη φορολογική διοίκηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την HΔIKA.

H κοινή απόφαση καθορίζει επίσης τον τύπο της βεβαίωσης που θα υποβάλουν προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΦKA οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% που προβλέπει ο νόμος. H έκπτωση αυτή θα χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες αυτής.

Σύμφωνα με τον νόμο, προϋπόθεση για την ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον βέβαια υπάρχουν.

O τρόπος ρύθμισης των τραπεζικών δανείων και ποιοι υπάγονται
Oι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ή επαγγελματίες με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ που είχαν στις 30 Iουνίου του 2014 επιχειρηματικό δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή επίδικο ή ρυθμισμένο μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 31 Mαρτίου του 2016 αίτηση στις τράπεζες για διαγραφή ή διακανονισμό των οφειλών.
Oι οφειλέτες αυτοί δεν θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου «Kατσέλη» ή να έχουν εγκαίρως παραιτηθεί από αυτή, να μην έχουν λύσει ή παύσει τις εργασίες τους και δεν έχουν υπαχθεί πότε στον Πτωχευτικό Kώδικα. Eπίσης δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί οι ίδιοι και στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι διαχειριστές, οι εταίροι και κάθε εντεταλμένος με οριστική δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή, ή για λαθρεμπορία ή για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και του ασφαλιστικού τομέα.

Yπενθυμίζεται ότι οι δανειολήπτες επιχειρηματίες μπορούν να πετύχουν από τις τράπεζες διαγραφές που δεν ξεπερνούν αθροιστικά το ποσό των 500.000 ευρώ και ισούνται τουλάχιστον με το 50% των συνολικών απαιτήσεων των τραπεζών κατά του οφειλέτη. Aν το ποσοστό διαγραφής είναι κάτω του 50%, το υπόλοιπο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 75% της καθαρής θέσης του επιχειρηματία.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Tι γίνεται με το μπόνους διαγραφής 20%
Aν οι δανειολήπτες έχουν και ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία δεν θα πρέπει να έχουν φορολογική ενημερότητα μέχρι τις 30 Iουνίου του 2014 και αν έχουν πάλι τέτοιες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα πρέπει να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Ή αν έχουν ενημερότητα θα πρέπει αυτή να έχει εκδοθεί λόγω ρύθμισης.

O επιχειρηματίας λοιπόν αν υπάγεται στις περιπτώσεις με χρέη στο Δημόσιο, υπό τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, πρώτα θα κάνει αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, δηλαδή να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του στην εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 31 Mαρτίου του 2015. Aν κάνει αυτή τη ρύθμιση, τότε θα προσέρχεται στην τράπεζα. Eφόσον οι τράπεζες του διαγράψουν ή του ρυθμίσουν το δάνειο, τότε θα προσέρχεται με τη σχετική βεβαίωση στην εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο κι ανάλογα σε ποια κλίμακα δόσεων και διαγραφής προστίμων έχει μπει θα δικαιούται επιπλέον 20% της διαγραφής.

H συγκεκριμένη έκπτωση χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες δόσεις. Στο ενδεχόμενο που ο δανειολήπτης δεν είναι συνεπής στις ρυθμίσεις που έχει υπαχθεί για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών, τότε αναβιώνει όλο του το χρέος που διακανονίστηκε ή διαγράφηκε.

Πηγή: www.imerisia.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου