Saturday, 6 March, 2021

Αυτή είναι η επίσημη ελληνική πρόταση που στάλθηκε στους θεσμούς και κατατέθηκε στην βουλή – Τι προβλέπει για ΦΠΑ, ΕΚΑΣ, φόρους στις επιχειρήσεις

Αυτή είναι η επίσημη ελληνική πρόταση που στάλθηκε στους θεσμούς και κατατέθηκε στην βουλή – Τι προβλέπει για ΦΠΑ, ΕΚΑΣ, φόρους στις επιχειρήσεις

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015 Α.Π.: 209

Προς: κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Η Κυβέρνηση κατέθεσε το σχέδιο νόμου «νια τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)».

Το σχέδιο νόμου χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον, καθώς συναρτάται άμεσα με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και τη σύναψη δανειακής σύμβασης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) που ολοκληρώνεται τη προσεχή Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλώ να εισαχθεί και να συζητηθεί το σχέδιο νόμου, κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 74 παρ. 2, 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κανονισμού της Βουλής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία για τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους της χώρας, αναδεικνύεται σε κρίσιμο θέμα εθνικής σημασίας, που αφορά αφ’ ενός την Κυβέρνηση της χώρας, αλλά εξίσου το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό μας και την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη.

Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής, βρίσκεται ήδη στην τελική της φάση και θα ολοκληρωθεί όσον αφορά την αποδοχή του ελληνικού αιτήματος για χρηματοδότηση από τον ESM την προσεχή Κυριακή, 12/07/2015. Ήδη, συνεχίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης του αιτήματος μας. Η δανειοδότηση από τον ESM συνοδεύεται από μια συμφωνία τεχνικών όρων και πολιτικών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ένα σχέδιο της συμφωνίας αυτής, το οποίο αποτελεί τη βάση της διαπραγμάτευσης, κατατίθεται με το παρόν σχέδιο νόμου.

1. Η συμφωνία με τον ESM θα αφορά τη χρηματοδότηση των συνολικών δανειακών αναγκών της χώρας για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 έως 30/06/2018, για τρία, δηλαδή, χρόνια, στα οποία εντοπίζεται η αποπληρωμή ενός πολύ σημαντικού τμήματος του Δημοσίου χρέους, κυρίως προς το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Κ.Τ., συνολικού ύψους 46δις περίπου. Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί ποσό 7,5δις ευρώ περίπου, τα οποία ήδη καταβλήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο το 2015, από ιδίους πόρους, και πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν. Είναι φανερό ότι η οικονομία της χώρας, δεν επιτρέπει με οποιοδήποτε τρόπο την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους, το οποίο αποτελεί και το «σκληρότερο» τμήμα του συνολικού δημοσίου χρέους. Η διαδικασία αυτή συνιστά ταυτόχρονα μερική αναμόρφωση του δημοσίου χρέους, αφού με την αναχρηματοδότησή του από τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, μετατίθεται η χρονική αποπληρωμή του και ενσωματώνεται στο συνολικό χρέος του EFSF και ESM. Επί πλέον, με τον τρόπο αυτό, το χρέος της χώρας γίνεται αποκλειστικά Ευρωπαϊκό και ρυθμίζεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.

2. Η συμφωνία θα περιλάβει, επίσης, δέσμευση των δανειστών να διαπραγματευτούν με την χώρα μας τη λήψη περαιτέρω μέτρων αναμόρφωσης και αναδιάρθρωσης του μακροχρόνιου χρέους, μετά το 2022, ώστε να καταστεί βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο στο πλαίσιο της προοπτικής της Ελληνικής Οικονομίας για το διάστημα μετά το έτος 2022.

3. Τα δυο αυτά τμήματα της συμφωνίας, την οποία διαπραγματεύεται η Ελληνική Κυβέρνηση, μετά την υποβολή του αιτήματος στον ESM της 08/07/2015, το οποίο κατατίθεται με το παρόν σχέδιο νόμου, και το Δημοψήφισμα της 05/07/2015, σε συνδυασμό, δημιουργούν τα ακόλουθα άμεσα αποτελέσματα:
Τερματίζουν οριστικά τη συζήτηση για το “Grexit”, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας.
Αναμορφώνουν το Δημόσιο χρέος, ώστε να είναι εξυπηρετήσιμο, ενιαίο με ένα δανειστή στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών και των Αρχών και Κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η διαγραφή οριστικά του “Grexit” από τον ορίζοντα, δεν αρκεί για να οδηγηθεί η χώρα σε πορεία ανάκαμψης, ν’ αντιμετωπισθεί η ύφεση και να αυξηθεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Είναι, επί πλέον, αναγκαία η ισχυρή οικονομική ενίσχυση του Τραπεζικού Συστήματος και των επενδυτικών σχεδίων και δράσεων. Με την συμφωνία, η Ελληνική Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει την κεφαλαιουχική ενίσχυση των Τραπεζών, αλλά και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενίσχυση της ανάπτυξης και την καταπολέμηση των συνεπειών της λιτότητας της τελευταίας πενταετίας.

Αυτή είναι η κύρια σύμβαση, την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση διαπραγματεύεται και επιθυμεί να συνάψει με τους Ευρωπαίους Εταίρους. Με τη σύμβαση αυτή, ανοίγει νέα σελίδα, διότι δεν αναχρηματοδοτείται απλά το Δημόσιο χρέος, όπως συνέβη με τα δυο προηγούμενα προγράμματα, αλλά αναμορφώνεται και αναδιαρθρώνεται το χρέος και εξασφαλίζονται πόροι για την ανάπτυξη και την επέκταση της Οικονομίας.

Η τεχνική συμφωνία, η οποία συνοδεύει την δανειακή σύμβαση, σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης του ESM, πρέπει να συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup ώστε να αποτελέσει προϋπόθεση έγκρισης της δανειακής σύμβασης. Το κείμενο αυτό έχει διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα, στη λογική συγκερασμού των εκατέρωθεν προτάσεων, αφού, δε, εγκριθεί σε τελική μορφή, θα συνοδεύει την δανειακή συμφωνία.

Από την αξιολόγηση της εξέλιξης αυτής και της τελικής συμφωνίας διαπιστώνεται ότι:

α. Η συμφωνία αυτή είναι σαφέστατα επωφελέστερη για την χώρα από την συμφωνία ολοκλήρωσης του δεύτερου προγράμματος, όπως επιδιώχθηκε από τους θεσμούς, κατά την πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης μετά την 20η/02/2015, αφού είναι πλέον φανερό ότι η εκταμίευση της τελευταίας δόσης του δεύτερου προγράμματος δεν θα επαρκούσε ούτε για την κάλυψη μικρού ποσοστού των δανειακών υποχρεώσεων του 2015. Για το λόγο αυτό, εξ’ αρχής η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε θέμα χρηματοδότησης του μεσοπρόθεσμου χρέους και της αναδιάρθρωσης του συνολικού χρέους.

β. Στην πρόταση των θεσμών της 25/06/2015, για πρώτη φορά τέθηκε από τους θεσμούς θέμα χρηματοδότησης του άμεσου χρέους (2015) και συζήτηση της βιωσιμότητας του χρέους. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε κατ’ αρχήν από την Κυβέρνηση και στη συνέχεια από την μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, γιατί δεν αποτελούσε λύση του προβλήματος, αλλά μεγαλύτερη παγίδευση της χώρας στο χρέος και την εξυπηρέτηση του. Η πρόταση αυτή συνοδευόταν από σκληρούς όρους για την υλοποίησή της, υφεσιακούς και άδικους.

γ. Η τελική συμφωνία, υπερβαίνει όλα τα σοβαρά προβλήματα των δυο προηγούμενων φάσεων, συνιστά μεσοπρόθεσμη λύση, για την αποπληρωμή του μεσοπρόθεσμου χρέους και επίλυση της βιωσιμότητάς του. Γι αυτό, εισάγεται σήμερα στη Βουλή σχέδιο νόμου, με το οποίο εξουσιοδοτείται η Ελληνική Κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη συμφωνία δανείου από τον ESM, για τρία χρόνια, στο πλαίσιο της επιστολής την οποία κατέθεσε η Ελληνική Κυβέρνηση στον ESM με ημερομηνία 08/07/2015 και του σχεδίου συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αφορά μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά και μεταρρυθμίσεις της Ελληνικής Οικονομίας, που κρίνονται αναγκαίες για την έγκριση του δανείου από τους δανειστές. Η συμφωνία αποτελεί οδικό χάρτη για να βγει γρήγορα η χώρα από την κρίση. Η ανάπτυξη είναι μόνη προϋπόθεση για καλύτερο βιοτικό επίπεδο, απασχόληση, για μια σταθερή και ασφαλή πορείας της χώρας. Στο πλαίσιο της εθνικής συνεννόησης που αποφασίσθηκε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών της 06/07/2015, η Κυβέρνηση ζητεί από την Ελληνική Βουλή να εγκρίνει την Κυβερνητική πρόταση και να εξουσιοδοτήσει μέλη της Κυβέρνησης, που είναι αρμόδια, να ολοκληρώσουν την διαπραγμάτευση και ν’ αποδεχθούν συμφωνία με τους εταίρους, δεσμευόμενοι για την υλοποίησή της. Η συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα θα υποβληθεί για έγκριση στην Βουλή, αφού ολοκληρωθεί.

Άρθρον Μόνον

Εν όψει της κατατεθείσας από την Ελληνική Κυβέρνηση αίτησης δανείου προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM) και στο πλαίσιο του σχεδίου των μεταρρυθμίσεων για την Ελληνική οικονομία και των όρων για τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, η Βουλή των Ελλήνων εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ως αναπληρωτή του, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Επικρατείας, να διαπραγματευθούν με τους ομολόγους τους τους τελικούς όρους της συμφωνίας και να συνάψουν σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για την χρηματοδότησή του Δημοσίου χρέους για την περίοδο 2015-2018 και για τη διαπραγμάτευση λήψης μέτρων για την βιωσιμότητα και εξυπηρμότητα του μακροπρόθεσμου χρέους.
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η Ιουλίου, θα υιοθετήσουν ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015 και μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2016-2019 που θα υποστηρίζεται από ένα μεγάλο και αξιόπιστο πακέτο μέτρων .

Θα ακολουθήσουν μία νέα δημοσιονομική πορεία που θα θέτει ως στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος σε ποσοστό 1, 2, 3 και 3,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και εξής, αντιστοίχως.

Το πακέτο περιλαμβάνει απλοποίηση ΦΠΑ, φορολογικά μέτρα, συνταξιοδοτικά μέτρα, μέτρα σχετικά με την δημόσια διοίοκηση, μέτρα για την αντιμετώπισης έισπραξης των φόρων και άλλα σχετικά μέτρα που αναλλύονται παρακάτω.

Μεταρρυθμίσεις στο ΦΠΑ

Η δημοσιονομική αυτή στρατηγική θα ισχύσει από 1. Ιουλίου 2015. Η απλοποίηση του ΦΠΑ, θα οδηγήσει σε επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα σε ποσοστό 1% του ΑΕΠ.

Το νέο σύστημα ΦΠΑ θα περιέχει

ι) ενοποίηση συντελεστών ΦΠΑ, στο συντελεστή 23% στον οποίο θα περιέχονται εστιατόρια και τροφοδοσία (catering), καθώς και μειωμένο συντελεστή 13 τοις εκατό στον οποίο θα περιέχονται τα βασικά τρόφιμα, η ενέργεια, τα ξενοδοχεία, το νερό (εξαιρουμένων των αποβλήτων), και ένα υπερμειομένο σ ποσοστό του 6 τοις εκατό για τα φάρμακα, τα βιβλία, και το θέατρο.

(ιι) εξορθολόγηση των φοροαπαλαγών και άυξηση φόρου στην ασφάλιση.

(iii) κατάργηση των εκπτώσεων στα νησιά, ξεκινώντας από τα νησιά με υψηλότερα εισοδήματα και οι οποίες είναι οι πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, εκτός από τις πιο απομακρυσμένες.

Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016, θα υπάρχουν και στοχευμένα φορολογικά μέτρα για την αποζημιώση των κατοίκων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία και τα νησιά θα εφαρμοστούν από τον Οκτώβριο του 2015.

Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω δύναται να αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016, υπό τον όρο ότι θα προκύπτουν ισοδύναμα επιπρόσθετα έσοδα από τα μέτρα που θα ληφθούν για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση για την αναθεώρηση θα λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης με τους θεσμούς.

3. Επιπρόσθετα παραμετρικά δημοσιονομικά μέτρα.

• Εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής (π.χ. με περιορισμό του ορισμού της έννοιας του αγρότη), λήψη μέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων το 2015 και απαίτηση 100% προκαταβολής φόρου για το εταιρικό εισόδημα, καθώς και για το ατομικό εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών, μέχρι το τέλος του 2017.

– κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών μέχρι το 2017, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης

• κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών και καλύτερος έλεγχος των δικαιούχων, προκειμένου να μειωθούν στο μισό οι δαπάνες για τα επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016

• εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, προσαρμογή των συντελεστών φορολογίας ακινήτων, αν αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα φορολογικά έσοδα των ετών 2015 και 2016 ύψους 2,65 δις. ευρώ και προσαρμογή του εναλλακτικού κατώτατου ορίου ατομικής φορολογίας εισοδήματος

• κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου που θεσπίστηκε με το νόμο για τη ρύθμιση οφειλών (νόμος ΧΧΧΧ/2015) και ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) στο νόμο για τη δημόσια διοίκηση (νόμος ΧΧΧΧ/2015), συμπεριλαμβανόμενης και της ειδικής μεταχείρισης του αγροτικού εισοδήματος (νόμος ΧΧΧΧ/2015)

Υιοθέτησημεταρρυθμίσεων στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος τον Κώδικα φορολογικών διαδικασιών, εισαγωγή ενός νέου Ποινικού Δικάιου για την φοροδιαφυγή καιτης απάτη και ανάλογη τροποποίηση του νόμου2523/1997 για τον σκοπό αυτό, καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας. Αντικατάσταση των παραγράφων 1,2 του άρθρου 55 ,του ΚΦΔ (4174/2013) , με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εκσυγχρονίσει και να διευρύνει τον ορισμότης φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους.

Κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται βάσει του νόμου 2523/1997

-ανάπτυξη του φορολογικού πλαισίου για τις συλλογικές επενδυτικών οχημάτων και των συμμετεχόντων τους με συνέπειατηνITC και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

(ι)Εισαγωγή ενός πλαισίου για τους ανεξάρτητους οργανισμούς

(ii) Κατάργηση των εκτων προτέρωνελέγχωντουΕλληνικούΕλεγκτικού Συνεδρίου.

(iii) Να δωθεί στην ΓΓΔΕ αποκλειστική εξουσία και οικονομική δυνατότητα για να επιβλέπει τα οικονομικά του δημόσιου τομέα.

(iv) σταδιακή κατάργηση του φορολογικού ελέγχου από τις ελεγκτικές εταιρίες μέχρι τον Ιανουάριο του 2017

– Αύξηση του ποσοστού του φόρου τοναζ στην Ναυτιλία και σταδιακή κατάργηση ειδικών φορολογικών καθεστώτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 η κυβέρνηση θα

(i) απλοποιήσει το πρόγραμμα των εκπτώσεων στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

(II)Θα επανασχεδιάσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016.

(iii) Θα εκδώσει εγκύκλιο για τα πρόστιμα και θα υιοθετήσει και άλλες εκκρεμούσες φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

Σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη από 1 ιουλίου 2015 , η κυβέρνηση θα

Επανακαθορίσει την πλήρη υποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικής ουσίας (ΙΝΝ prescription), χωρίς εξαιρέσεις.

Θα μειώσει σαν πρώτο βήμα την τιμή όλων των φαρμάκων εκτός πατέντας (off-patent) κατά 50% και των γενοσήμων, κατά 32,5% καταργώντας τη σχετική ρήτρα.

Θα μειώσει τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων και θα ενισχύσει τις φαρμακευτικές επιστροφές.

Θα εισπράξει το σύνολο του (clawback) του έτους 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα, και τις φαρμακευτικές εταιρείες. θα επεκτείνει και το 2016 το πλαφόν που ισχύει το 2015.

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:

Μείωση των αμυντικών δαπανών κατά € 100 εκατομμύρια το 2015 και κατά € 200 εκατομμύρια το 2016 με μια στοχευμένη δέσμη ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού του προσωπικού και των προμηθειών.

Μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να καλύψει, μεταξύ άλλων τη [φορολόγηση κεφαλαίων], τους οργανισμούς επενδύσεων, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους

– αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων το 2016 από 26 σε 28%

– καθιέρωση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

– προκήρυξη διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών, με αντάλλαγμα την απόκτηση και χρήση των σχετικών συχνοτήτων

– επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής μήκους μεγαλύτερου των 5 μέτρων και αύξηση του ποσοστού από το 10 στο 13%, με ισχύ από την είσπραξη του φόρου εισοδήματος για το έτος 2014 και εφεξής

-εφαρμογή φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (gross gaming revenues / GGR) ύψους 30% επί των βιντεοπαιχνιδιών που αναμένεται να εγκατασταθούν το δεύτερο μισό του 2015 και το 2016

– προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την έκδοση αδειών 4 και 5G

Θα εξετάσουμε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα, στην περίπτωση δημοσιονομικών αστοχιών:

(i) αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα έσοδα ενοικίων, για κάτω από € 12.000 σε 15% (από 11%), με πρόσθετα έσοδα € 160 εκατομμύρια και για ετήσια εισοδήματα πάνω από € 12.000 σε 35% (από 33%) με επιπλέον έσοδα € 40.000.000.

(ii) άυξηση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατάεπιπλέον»ποσοστιαία μονάδα (δηλαδή από 28% έως 29%), πουθα οδηγήσει σε πρόσθεταέσοδα ύψους€ 130.000.000.

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου