Monday, 20 September, 2021

Συνταξιούχοι του δημοσίου: Στις 15 Σεπτεμβρίου η σημαντική δίκη για τα νέα αναδρομικά

Ειδικότερα σύμφωνα με το δικηγόρο Λουκά Αποστολίδη σημαντικά νομικά θέματα, δικαστικού ελέγχου, σχετικά με τη συνταγματικότητα μνημονιακών ρυθμίσεων

θα απασχολήσουν την Ολομέλεια, όπως:
α) Η συνταγματικότητα ή μη της κατάργησης των επιδομάτων των δώρων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου,
β) Η συνταγματικότητα ή μη της συνέχισης των περικοπών του ν.4093/2012 μετά τη δημοσίευση του ν.4387/2016,
γ) εάν οι αποζημιωτικές αγωγές που έχουν ασκηθεί για τα ανωτέρω ζητήματα υπόκεινται σε διετή ή πενταετή παραγραφή,
δ)εάν η απόσβεση των αξιώσεων για όσους δεν είχαν ασκήσει αγωγές μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 αντίκειται στο σύνταγμα και την ΕΣΔΑ ή όχι.
Υπενθυμίζεται ότι με την 1277/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές του ν.4093/2012 χωρίς το Δικαστήριο να προβεί σε περιορισμό της διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας, όπως είχαν πράξει οι αποφάσεις 2287-2288/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ. «Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για μια σημαντικότατη δίκη από την έκβαση της οποίας θα κριθεί το εύρος των αναδρομικών που δικαιούνται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου εκ των περικοπών που είχαν υποστεί με το ν.4093/2012 καθώς και την κατάργηση των επιδομάτων των δώρων των εορτών και αδείας.
Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν αφορούν περί τις 300.000 συνταξιούχους και το κόστος όπως έχουμε αναφέρει μπορεί να ανέλθει έως και 2 δις. ευρώ ».
Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που θα ασχοληθεί με τα ως άνω προδικαστικά ερωτήματα, στρέφουν τα μάτια τους οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, καθώς αφορά τους πάντες, και είναι σημαντικά τα χρήματα που θα λάβουν, αν υπάρξει ευνοϊκό νομικό αποτέλεσμα.
Το Δημόσιο λογαριάζοντας ένα κόστος, ίσως και 2 δις ευρώ θα αντιπαλέψει τις αξιώσεις των δικαιούχων σκληρά. Η Δικαιοσύνη τώρα έχει το λόγω στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ειδικότερα τα προδικαστικά ερωτήματα στα οποία καλείται να κρίνει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την προδικαστική απόφαση έχουν ως ακολούθως:
«Παραπέμπει στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου τα εξής προδικαστικά ερωτήματα:
1)Εάν οι διατάξεις του άρθρου33 του ν.4734/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας κ.υ.α. Φ. 11321/37311/1610/13.10.2020, με τις οποίες προβλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους που εντάσσονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2021, επιδρούν καθ’οιονδήποτε τρόπο στο νόμω βάσιμο των αγωγών αποζημίωσης κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ που ασκούνται μετά τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων για την ικανοποίηση αξιώσεων απορρεουσών από την ως άνω διάταξη, ήτοι εάν επιφέρουν αυτοθρόως την άρση της νομικής βάσης των εν λόγω αγωγών συνεπαγόμενες το νόμω αβάσιμο των σχετικών αξιώσεων ή εάν πρέπει να ερευνάται η ουσιαστική βασιμότητα αυτών με την εξέταση της πραγματικής καταβολής των αναγνωρισθέντων από τον νομοθέτη ως οφειλόμενων ποσών, υπό το φως των απορρεουσών από τα άρθρα 17 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και 6 παρ. 1, 13 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, αρχών της πλήρους, αποτελεσματικής και ταχείας δικαστικής προστασίας των γεγενημένων περιουσιακών απαιτήσεων.
2)Εάν η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του ν. 4734/2020, σύμφωνα με την οποία η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2021, για το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως 12.5.2016, επιφέρει αυτοδικαίως την απόσβεση και κάθε άλλης αξίωσης ερειδόμενης στον ν. 4093/2021 για το ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία δεν είχε επιδιωχθεί δικαστικά μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4734/2020, αντίκειται ή όχι προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου και, ειδικότερα, προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 17 παρ.1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις συναφούς περιεχομένου διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής».
Ζητήματα παραγραφής των αξιώσεων που ενδεχόμενα θα θέσει το δημόσιο και το e-ΕΦΚΑ, «πιστεύω δεν θα ευδοκιμήσουν, διότι με γνωμοδότηση της η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει αποφανθεί ότι οι αξιώσεις παραγράφονται στην πενταετία και όχι στην διετία».

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου