Sunday, 17 October, 2021

Τεκμήρια: Ο εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης

Τεκμήρια: Ο εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης

«Η ζημιά–ζημιά και τα τεκμήρια-τεκμήρια»

Ο ν.4172/2013, στα άρθρα 30-34, ορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας των φυσικών προσώπων, όταν το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό δηλωθέν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 30 ορίζεται ότι: «ο φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του. Σε αυτή την περίπτωση στο φορολογητέο εισόδημα προστίθεται η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος και αυτή φορολογείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34».

Π.χ. έστω φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα 10.000,00€.

Έστω επίσης ότι έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.400cm 4ετίας, ένα σπίτι – μονοκατοικία 72 τμ. και μία 1η 2ουσα κατοικία 70 τ.μ. με  30 τ.μ. βοηθητικούς χώρων.

Τα παραπάνω δεδομένα μας δίνουν το εξής αποτέλεσμα:

 10.000,00€       καθαρό φορολογητέο εισόδημα

   5.200,00€           τεκμήριο αυτοκινήτου

  3.456,00€           τεκμήριο πρώτης κατοικίας

     600,00€           τεκμήριο 1ης 2ουσας κατοικίας

  3.000,00€           Δαπάνες διαβίωσης (προσωπικά ετήσια έξοδα)
12.256,00€       Συνολικό τεκμαρτό εισόδημα

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει στο ποσό που προκύπτει από τα τεκμήρια, γιατί είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν εισόδημα.

Ανάλογα δε, με την πηγή του εισοδήματος που δηλώνει κάποιος, θα φορολογηθεί κιόλας. Αν π.χ. τα 10.000,00€ στο ανωτέρω παράδειγμα είναι γεωργικό εισόδημα, τότε η διαφορά που προκύπτει θα φορολογηθεί με συντελεστή 13%, ενώ αν είναι από εμπορική επιχείρηση, η φορολόγηση θα γίνει με συντελεστή 26%.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν αποφασίζουμε να προβούμε σε αγορά περιουσιακών στοιχείων, καθώς αυτό πλέον θεωρείται δαπάνη – τεκμήριο και υπόκειται σε έλεγχο. Στο άρθρο 32 του ν.4172 προσδιορίζονται ποιες είναι οι δαπάνες αυτές. Έτσι για παράδειγμα, η δαπάνη που θα κάνει ένας αγρότης για αγοράσει ένα μηχάνημα ή γενικότερα μηχανολογικό εξοπλισμό, δεν θα συνυπολογιστεί στο σύνολο των δαπανών που ελέγχονται για την κάλυψή τους. Αντίθετα αν προβεί στην αγορά ενός αγροτεμαχίου, ελέγχεται για το πόθεν έσχες της αγοράς αυτής.

Γενικότερα υπάρχει ένας προβληματισμός για το πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της φορολόγησης σύμφωνα με τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Σε πολλές περιπτώσεις (ήδη είχαμε φέτος τα πρώτα δείγματα), το αποτέλεσμα που προκύπτει σύμφωνα με το νέο πλέον τρόπο υπολογισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος (έσοδα – έξοδα), είναι είτε απελπιστικά μικρό είτε αρνητικό. Η φορολόγηση στις περιπτώσεις αυτές θα γίνει σύμφωνα με το τεκμαρτό εισόδημα που θα προκύψει από τις δαπάνες διαβίωσης.

Μία ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσης, είναι η ανάλωση κεφαλαίου.

Ο νόμος δίνει την δυνατότητα να αναζητήσουμε στα προηγούμενα χρόνια διαθέσιμο κεφάλαιο που έχει ήδη φορολογηθεί και να το χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να καλύψουμε το τεκμαρτό εισόδημα. Μπορούμε να ανατρέξουμε όσο πίσω θέλουμε, αρκεί βέβαια να αιτιολογείται αυτή  η αναδρομικότητα. Σχετικά με την ανάλωση θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

–       Μπορούμε να ξεκινήσουμε να υπολογίζουμε την ανάλωση από όποια χρονιά θέλουμε.

–       Από το έτος εκείνο και μετά όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα κενό έτος, ακόμη κι αν υπάρχει ζημιά ενδιάμεσα ή δεν υπάρχει καθόλου εισόδημα.

–       Στο taxis Net εμφανίζονται εκκαθαριστικά και Ε-1 από το οικονομικό έτος 2003.

–       Ένα έχουμε στα χέρια μας εκκαθαριστικά και αντίστοιχα Ε-1 από προηγούμενα έτη, τότε λαμβάνονται υπόψη και αυτά.

–       Εάν υποβάλλουμε πίνακα ανάλωσης με έτος έναρξης π.χ. το 2000 και ανακαλύψουμε  αργότερα εκκαθαριστικά και έντυπα Ε-1 προηγουμένων ετών, μπορούμε να τροποποιήσουμε τον πίνακα και να προσθέσουμε και τα νέα στοιχεία.

Να επισημάνουμε ότι η ΠΟΛ.1076/26.03.15 λύνει το πρόβλημα του χρονικού περιορισμού που είχε δημιουργηθεί. Μπορούμε να επικαλεστούμε εκκαθαριστικά σημειώματα περασμένων ετών, χωρίς χρονικό περιορισμό, παρότι υπάρχει παραγραφή τους στις Δ.Ο.Υ.

Τέλος, αν ανακαλύψουμε βεβαιώσεις κλπ. παλαιοτέρων ετών, οι οποίες δύνανται να καλύψουν  τεκμήρια, τότε μπορούμε να υποβάλλουμε συμπληρωματικές δηλώσεις και να δηλώσουμε τα ποσά αυτά, τα οποία στη συνέχεια θα τα κάνουμε χρήση για τη δημιουργία του πίνακα ανάλωσης.

Το θέμα ανάλωση είναι ένα μεγάλο  κεφάλαιο. Υπό προϋποθέσεις και με το σωστό υπολογισμό, μπορεί να σχηματιστεί ένα αρκετά σημαντικό κεφάλαιο, ικανό να καλύπτει δαπάνες διαβίωσης για κάποια χρόνια.

 (ΛΕΞΕΙΣ 45)

Επιστροφή ΦΠΑ: Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι έχουν σχηματίσει ένα σημαντικό πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, μπορούν να κάνουν αίτηση και να ζητήσουν επιστροφή. Το ποσό της επιστροφής εφόσον οριστικοποιηθεί μπορεί να συμψηφιστεί με τον τυχόν φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από το εκκαθαριστικό σημείωμα.

 (ΛΕΞΕΙΣ 27)

«Όσο πιο πολύ κρατάει μια δουλειά, τόσο χειρότερα γίνεται»

Να γνώριζε άραγε ο συγγραφέας την καθυστέρηση έναρξης των φορολογικών δηλώσεων; Αυτό που σίγουρα δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει είναι το πότε θα ολοκληρωθεί η υποβολή τους.

Γιώργος Παπαδημητρίου

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας)

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου