Tuesday, 20 April, 2021

Τηλεδιάσκεψη Τζιτζικώστα με την Επίτροπο Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδη

Τηλεδιάσκεψη με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είχε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Ο κ. Τζιτζικώστας, επισήμανε στην Επίτροπο Κυριακίδη ότι οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι της Ευρώπης ήδη συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και υποστηρίζουν τη μεγάλη προσπάθεια εμβολιασμού των πολιτών, απαιτούν ωστόσο συγκεκριμένο σχέδιο για να μη χαθεί η φετινή θερινή τουριστική περίοδος, όπως επίσης και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των τοπικών οικονομιών. Το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν έγκαιρα και κυρίως με ασφάλεια τα σύνορα φέτος το καλοκαίρι θα έχει καταστροφικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες. Ζητούμενο επίσης, είναι η ΕΕ να επανεξετάσει τις αρμοδιότητες για την υγεία, δίνοντας ισχυρότερο ρόλο στις Περιφέρειες και τους Δήμους.
Ο κ. Τζιτζικώστας στην τοποθέτησή του επισήμανε: «Η αλληλεγγύη είναι το κλειδί και στη μεγάλη προσπάθεια εμβολιασμού των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στον ιό. Χωρίς την αλληλεγγύη σήμερα, θα είχαμε έναν ευρωπαϊκό ‘πόλεμο’ για τα εμβόλια και πολλές χώρες, Περιφέρειες και Δήμοι, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα είχαν μείνει πίσω στους εμβολιασμούς. Γι’ αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ωστόσο, οι πολίτες θέλουν έπειτα από ένα χρόνο υγειονομικής κρίσης την επιστροφή στην κανονικότητα και το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να ανοίξουμε με ασφάλεια την Ευρώπη για το φετινό καλοκαίρι. Η θέσπιση του πιστοποιητικού εμβολιασμού είναι ένα βήμα μπροστά. Δεν μπορεί από μόνο του όμως να λύσει όλα τα προβλήματα. Χρειάζονται πολλά τεστ άμεσων αποτελεσμάτων στα σύνορα ώστε οι πολίτες και οι επισκέπτες σε κάθε χώρα να είναι ασφαλείς. Η πανδημία απέδειξε πόσο σημαντική είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του υπέρτατου αγαθού της ανθρώπινης ζωής. Οφείλουμε να παραδειγματιστούμε από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, ώστε στο μέλλον η Ευρώπη να είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών. Μόνο ενωμένοι και με στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να έχουμε την ταχεία αντίδραση που απαιτούν οι ευρωπαίοι πολίτες. Με την ενδυνάμωση των Περιφερειών και των Δήμων, μπορούμε να ενισχύσουμε την εκστρατεία εμβολιασμού, να επιτύχουμε την ταχύτερη απόκτηση ανοσίας στον πληθυσμό και να θέσουμε τις βάσεις για να ανοίξουν τα σύνορα το φετινό καλοκαίρι, ώστε να περιοριστεί η οικονομική κρίση, που ακολουθεί την υγειονομική».
Η Επίτροπος Κυριακίδη τόνισε ότι «ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για την υγεία, που ήταν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υιοθετήθηκε από την ΕΕ», ενώ υπογράμμισε ότι «η ΕΕ έχει και στην υγεία ισχυρές δομές στενής συνεργασίας με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, που αποτελούν βασικούς κρίκους στην αλυσίδα αντιμετώπισης των κρίσεων». Επίσης, σύμφωνα με την Επίτροπο Κυριακίδη «το πρόγραμμα EU4Helath κινητοποιεί πόρους 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα συμβάλλει στη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών, στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών στον τομέα της υγείας και κυρίως στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των Περιφερειών και των Δήμων από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Συστάθηκε το 1994 βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με αποστολή να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Τόσο τα 329 τακτικά όσο και τα 329 αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκλεγεί ή να λογοδοτούν πολιτικά σε μια αιρετή συνέλευση της Περιφέρειας ή του Δήμου προέλευσής τους. 
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ. Μπορείτε, εφόσον το ζητήσετε, να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις ή να ζητήσετε να διαγραφούν από τον κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων της ΕτΠ.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την υποβάλετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: PresseCdr@cor.europa.eu. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: data.protection@cor.europa.eu. Για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ): https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://cor.europa.eu/el/Pages/legal-notice.aspx.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου