Sunday, 17 January, 2021

Ίδρυμα προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών: Έπαθλο 7.000 ευρώ για βίντεο και άρθρα, σχετικά με την Επανάσταση

Ίδρυμα προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών:

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, και Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπερ σοῦ» (Σοφία Σειρά χ 4, 28)
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΩΝ, ΑΞΙΑΣ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (7.000) ΕΥΡΩ ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821
Ἀπευθυνόμαστε σε ὅλους τους Διευθυντας Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, φοιτητάς Ἀνωτέρας και Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως, Πτυχιούχους και Μετεκπαιδευομένους, με εὐρύ ζῆλο για ἐπιμόρφωσιν, ἀνά την Ἑλληνική Ἐπικράτεια και την Κύπρο μας καθώς και σε ἀμιγῆ ἑλληνικά Σχολεῖα εἰς την ἀλλοδαπην και τις ἑλληνικές Κοινότητες τῆς ὑφηλίου, ἀλλά και σε ὅλο τον ἑλληνικό λαό, σε ὅλα τα παιδιά τῶν Ἑλλήνων και τους μετέχοντας τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας.
Ὁ Ὅμιλος τῶν πνευματικῶν-κοινωφελῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας:
α. Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
β. Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
γ. Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
δ. Περιοδικοῦ «Φωτεινή Γραμμή»
εὑρίσκεται στην εὐχάριστη θέσιν να ἀπευθυνθῇ προς ὅλους τους πνευματικούς βλαστούς τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀνά την ὑφήλιο και να ζητήσῃ την συμμετοχή τους για την ἐν λόγῳ ἀθλοθέτησιν με θέμα την ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ.
Πρόκειται διά:
Α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (διαρκείας ἕως 15 λεπτῶν)
με θέμα την ἱστορία μας ἀπό το 1453-1821, με περισσότερη ἐπικέντρωσιν εἰς τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, κατὰ 75% τοῦ περιεχομένου.
Με ἐλεύθερη τεχνοτροπία, δηλαδή εἴτε με κινούμενα σχέδια (animation) εἴτε με ἠθοποιούς.
Αὐτό που θα βραβευθῇ θα χρησιμοποιηθῇ ὡς ὀπτική και ἀκουστική εἰσαγωγή εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας και εις ἄλλα παντός εἴδους σοβαρά ΜΜΕ, και ὡς ἐμβατήριο εἰς τὶς ἐκδηλώσεις μας για το Τάμα, που ἐλπίζουμε ἐπιτέλους να πραγματοποιηθῇ.
Ἡ καλύτερη ταινία θα βραβευθῇ με το χρηματικό ἔπαθλο τῶν τριῶν χιλιάδων (3.000) Εὐρώ.
Βραβεῖο δεύτερης καλύτερης ταινίας, ποσόν δύο χιλιάδων (2.000) Εὐρώ.
Βραβεῖο τρίτης καλύτερης ταινίας, ποσόν χιλίων (1.000) Εὐρώ.
Β)ΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ (μέχρι τρεῖς σελίδες) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ.
Αὐτὸ ποὺ θὰ βραβευθῇ θὰ δημοσιευθῇ ὡς Πρόλογος τῆς πανηγυρικῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ τεύχους 86 (Μάρτιος 2021), τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται ἀνά την ὑφήλιον εἰς 60.000 παραλῆπτες δωρεάν-τιμῆς ἕνεκεν.
Τὸ ἔπαθλον για το καλύτερο ἄρθρο θα εἶναι ὕψους χιλίων (1.000) Εὐρώ.
Δικαίωμα συμμετοχῆς ἔχουν νέοι και νέες μέχρι 30 ἐτῶν, Ἑλληνόπαιδες Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, Κύπρου μας και τῆς ἁπανταχοῦ ὁμογένειας ἐξωτερικοῦ καθως και ὅλοι ὅσοι τῆς ἑλληνικῆς παιδείας μετέχουν.
Προθεσμία ὑποβολῆς: 31 Ἰανουαρίου 2021.
Ἡ ἀθλοθέτησις αὐτή εἶναι μία ἀκόμη θυσία μας για την ἐθνική μας Παλιγγενεσία, για την ὁποία ξοδεύουμε τον με ἀπερίγραπτες σωματικές και ψυχικές ἀλγηδόνες μόχθον τοῦ βίου μας, τον ὁποῖο τον ὑπολογίζουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ ἀκόμη και πιο σπουδαῖο ἀπό το δίλεπτο τῆς χήρας, ἀλλά εὐχαρίστως τον προορίζουμε για το κοινό καλό, προς δόξαν Θεοῦ.
Συμφωνοῦμε πάντα με τον Ὀδυσσέα Ἐλύτη που ἐτόνιζε: «Ἐγώ εἶμαι ὑπέρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ και ὑπερ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση για να ξέρεις την ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινή κακοποίηση τῆς γλώσσας με ἐνοχλεῖ και αἰσθητικά. Θέλω να δῶ γραμμένο “καφενεῖον” κι ἄς μη το προφέρουμε το ο“ν”. Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μια τρύπα» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης).
Πρέπει πάσῃ θυσίᾳ να ἀνορθωθῇ το κατατρωθεν ἠθικον και ἐθνικόν σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Πρέπει να ἐπαναλαμβάνουμε και ἐμεῖς τον Θούριο τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821: «Για τοῦ Χριστοῦ την πίστιν την ἁγίαν και τῆς Πατρίδος την ἐλευθερίαν, για αὐτά τα δύο πολεμῶ. Και ἄν δεν τα ἀποκτήσω, τι μ’ὀφελεῖ και ἄν ζήσω»;
Και να ἔχουμε ἐπίσης ὡς Θούριον μας:
«Μὴ φοβηθεῖς αὐτόν, ποὺ στήριξε στην Πίστη ἐπάνω τὴν Ἐλπίδα. Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα» (Ἰωάννης Πολέμης «ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ»).
Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.
Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται να μεταλλάξουμε τα λόγια τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας Δημοσθένους (Παιανία Ἀττικῆς):
«δεῖ δὴ ἀνθρώπων και ἄνευ τούτων οὐδεν ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων, ὦ φίλοι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου μνημείου εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτην Σωτῆρα Χριστόν, τοῦ μόνου μέσου, το ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ το κατατρωθεν ἠθικον καὶ ἐθνικον σθένος τῶν Ἑλλήνων».
Ἀναμένουμε κατεπειγόντως ἐθελοντάς, ὁπότε, με την βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θα δυνηθῶμε να πραγματοποιήσουμε θαύματα. Μόνον τότε θα μπορέσουμε να ρυσθῶμε ἀπό το βάραθρο τῆς ἀβύσσου, να ἐπιστρέψουμε στις ρίζες μας και να θριαμβεύσουμε.
Σᾶς ἀναμένουμε με ἀνοικτάς ἀγκάλας πριν αὔριο εἶναι πολύ ἀργά.
Μόνον τοιουτοτρόπως θα δυνηθῶμε να κατασκευάσουμε ὄχι μία ἀλλά πολλές νέες Ἅγιες Σοφίες!!!…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
1.ΕΘΝΟΕΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, 25.11.2020
2.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ, 26.11.2020
3.ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ), 27.11.2020
4.ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (7.000) ΕΥΡΩ ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821, 28.11.2020

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου