Monday, 4 March, 2024

Διαγράφονται οφειλές πολιτών προς τους δήμους

Με διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα-Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου

Τομέα-Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, ορίζεται πενταετής παραγραφή για όλες τις οφειλές προς τους δήμους και διαγράφονται οριστικά οφειλές πολιτών προς τους δήμους

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Οφειλές ετών 2009-2012: Διαγράφονται οριστικά και δεν αναζητούνται. Στις οφειλές που διαγράφονται κατά την περ. α’ περιλαμβάνονται και εκείνες που τέθηκαν μεταγενέστερα σε ρύθμιση και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη. Ποσά όμως που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Οφειλές ετών 2013-2017: Μπορεί να αναζητηθούν, να βεβαιωθούν και εισπραχθούν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στη συνέχεια παραγράφονται.

Οφειλές έτους 2018 και επομένων και μελλοντικές οφειλές: Οι δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής παραγράφονται.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου