Saturday, 13 July, 2024
Τελευταίες Ειδήσεις

Δ. Κυριλίδης: Χρονοδιάγραμμα από την Περιφέρεια, για τον δρόμο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, όχι αίολες υποσχέσεις

Κυριλίδης Δήμος: Να δώσει η Περιφέρεια χρονοδιάγραμμα για

τον δρόμο Θεσσαλονίκης Εδέσσης και οχι αίολες υποσχέσεις.

Στην χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας , έγινε αναφορά και από τον Περιφερειάρχη Α. Τζιτζικώστα, όπως και από τον Αντιπεριφερειάρχη υποδομών κ. Μπίλλια σχετικά με την δημοπράτηση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης Εδέσσης. Αμφότεροι, αναφέρθηκαν σε διεκπεραίωση του οδικού άξονα εντός ολίγων μηνών ,χωρίς βέβαια να δοθεί κανένα σχετικό χρονοδιάγραμμα και καμιά περαιτέρω πληροφορία. Αναμένουμε να επιστρέψουν και οι αντιπεριφερειάρχες κ. Τζαμτζής, κ. Μπίλλιας και ο περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας με κάποια εμπεριστατωμένη αναφορά για το ζήτημα και όχι με απαντήσεις που ερμηνεύονται διαφορετικά στην κρίση του κάθε αρμόδιου.

Δήμος Κυριλίδης Περιφερειακός σύμβουλος, Επικεφαλής Μακεδονία Μπροστά

Όλα τα σχήματα που συμμετείχαν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος περνούν στη Β`φάση του διαγωνισμού για τον άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα

Το έργο είναι ένα από τα μεγάλα οδικά ΣΔΙΤ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στις 5 Δεκεμβρίου το παρών είχαν δώσει: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, AVAX. Με απόφαση του υπουργείου, προχωρά η συμμετοχή 3 σχημάτων στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, AVAX.. Στη Β`φάση θα καθοριστεί το ακριβές αντικείμενο του έργου (διάλογος) και θα δοθούν οι δεσμευτικές προσφορές από όπου θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου.

Η διάρκεια του έργου ΣΔΙΤ έχει οριστεί σε 360 μήνες (30 χρόνια). Τα 4 πρώτα έτη αφορούν στην κατασκευή/αναβάθμιση των υποδομών των οδικών αξόνων και τα υπόλοιπα αφορούν στην περίοδο λειτουργίας και συντήρησης. Το κόστος με ΦΠΑ για τον άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα ορίστηκε σε 444,91 εκατ. ευρώ (358,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Συνολικά στο υπουργείο ΥΠΟΜΕ τρέχουν 5 οδικά έργα που της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Τρία από αυτά έχουν υπογραφεί και είναι σε φάση υλοποίησης: το flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης που υπεγραφη στο τέλος του 2022, ο άξονας Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη και το τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος-Νεάπολη που υπεγράφησαν πριν μερικές εβδομάδες και τα δυο νέα έργα για Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη οι διαγωνισμοί των οποίων ξεκίνησαν στο τέλος του 2022.

Το προφίλ των έργων στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα

Συνοπτικά ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει τα ακόλουθα:

(α) την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του έργου (υποτμήματα Μαυροβούνι-Έδεσσα, παράκαμψη Γιαννιτσών, παράκαμψη Χαλκηδόνας), με βάση τις ήδη υφιστάμενες μελέτες και τις προβλέψεις της με αριθ. πρωτ. οικ.202042/27-09-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και λοιπές απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες θα εκδοθούν με μέριμνα και επίσπευση της αναθέτουσας αρχής και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών , τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει κατά την διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του,

(β) την κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου καθώς και εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των τοπικών οδών που θα ενταχθούν στον οριστικό σχεδιασμό,

(γ) τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού, και

(δ) τη συντήρηση/λειτουργία του συνολικού οδικού τμήματος γέφυρα Αξιού ποταμού – Έδεσσα, όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.

Η αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι-Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) σχετίζεται με τρία επιμέρους τμήματα από τα πέντε που διαιρείται η νέα χάραξη της οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (και συγκεκριμένα γέφυρα Αξιού ποταμού-Έδεσσας) ως εξής:

(α) Τμήμα παράκαμψης Χαλκηδόνας: νέα χάραξη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας από την αρχή της οδού (που ορίζεται στο τέλος του υφιστάμενου τεχνικού γεφύρωσης του Αξιού ποταμού και των παραποτάμων του) έως το κατασκευασμένο τμήμα παράκαμψης Πελλαίας χώρας της οδού, συνολικού μήκους~6,340 χλμ.

(β) Τμήμα παράκαμψης Πελλαίας χώρας: το τμήμα αυτό αποτελεί τμήμα της νέας Εθνικής Οδού αρ. 2 και έχει ήδη κατασκευασθεί με διατομή πλάτους (11 μ.) συμπεριλαμβανομένης ΛΕΑ και (13 μ.) με τα ερείσματα. Υπάρχει πρόβλεψη αργότερα να αποκτήσει το τυπικό πλάτος της διατομής β4ν*σ όπως και τα νέα τμήματα που θα κατασκευασθούν με την παρούσα σύμπραξη.

(γ) Τμήμα παράκαμψης Γιαννιτσών: το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή παράπλευρων οδών συνολικού μήκους 14.078,33 μ., κάθετων οδών συνολικού μήκους 254,19 μ., δεκατεσσάρων (14) γεφυρών (και κάτω ή άνω διαβάσεων) συνολικού μήκους περίπου 363,41 μ., (23) κιβωτοειδών ή σωληνωτών οχετών, ένα τοίχο αντιστήριξης 110 μ. περίπου, δύο (2) ανισόπεδων κόμβων, εξήντα (60) ισόπεδων κόμβων (οι περισσότεροι στις διασταυρώσεις των παράπλευρων οδών) , εικοσιπέντε (25) ιρλανδικών διαβάσεων.
(δ) Τμήμα Μελίσσι – Μαυροβούνι: το τμήμα αυτό αποτελεί τμήμα της νέας Εθνικής Οδού αρ. 2 και έχει ήδη κατασκευασθεί με διατομή πλάτους (11 μ.) συμπεριλαμβανομένης ΛΕΑ και (13 μ.) με τα ερείσματα. Υπάρχει πρόβλεψη αργότερα να αποκτήσει το τυπικό πλάτος της διατομής β4ν*σ όπως και τα νέα τμήματα που θα κατασκευασθούν με την παρούσα σύμπραξη.

(ε) Τμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα: το προς κατασκευή οδικό έργο, αφορά την βελτίωσης της Ε.Ο.2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και συγκεκριμένα στο οδικό υποτμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα. Ειδικότερα το προς μελέτη τμήμα «Μαυροβούνι-Έδεσσα», ανήκει στο νομό Πέλλας και αποτελεί νέα χάραξη της οδού με παράπλευρες οδούς (service road), για την εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων.

πηγή: ypodomes.com

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου