Wednesday, 29 May, 2024
Τελευταίες Ειδήσεις

Κοινωνία σε Κίνηση: Σιγή ιχθύος από τη Διοίκηση του Δήμου Έδεσσας για την “Εστία”

Κοινωνία σε Κίνηση: Σιγή ιχθύος από τη Διοίκηση του Δήμου Έδεσσας για την Εστία. Ο Δήμος Έδεσσας ενώ όφειλε… δεν απάντησε.

Την περασμένη εβδομάδα συζητήθηκε η έφεση που άσκησε ο Δήμος Έδεσσας κατά της με αριθμό 63/2022 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Έδεσσας!

Εκφράζουμε κατ΄αρχάς τη συμπαράσταση μας στον αγώνα της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Χρυσούλας Πέτκου και ευχόμαστε να έχει επιτυχή έκβαση προς όφελος του Δήμου.

Πως φτάσαμε όμως να αντιμετωπίζουμε αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ;

1) To 2011 Η «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ( ΕΣΤΙΑ ) απέστειλε εξώδικο προς το Δήμο Έδεσσας με το οποίο ζητούσε την τροποποίηση της μίσθωσης που είχε συνάψει μαζί του.

Το εξώδικο αυτό δεν πρωτοκολλήθηκε και εξαφανίστηκε!

2) Το 2015 απέστειλε εκ νέου αίτηση-εξώδικο ζητώντας το ίδιο. Η απερχόμενη διοίκηση  του Δήμου Έδεσσας ουδέποτε απάντησε!

3) Σε ερώτηση του κ. Ρυσάφη η Νομική Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας (η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά το 2016) αναφέρει ότι το παραπάνω εξώδικο δεν υπήρχε εντός του φακέλου που της παραδόθηκε και ότι τα εν λόγω εξώδικα  και αίτηση ουδέποτε απαντήθηκαν από τον Δήμο Έδεσσας.

4) Απόφαση του Πρωτοδικείου Έδεσσας, αναγνώρισε την υποχρέωση του Δήμου Έδεσσας να καταβάλει στην Α.Ε. το ποσό των δυο 2.487.708,59 ευρώ, έντοκα (περίπου 3.000.000 ευρώ) από τον Απρίλιο του 2019.

5) Στη συνέχεια, η παραπάνω Α.Ε. με νέα αγωγή κατά του Δήμου Έδεσσας, ζητάει επιπλέον 5.231.096,40  ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.

Ζητάμε δημόσια απαντήσεις στα εξής:

1) Ποιος εξαφάνισε το εξώδικο;

2)Γιατί δεν απαντήθηκαν το εξώδικο και  η αίτηση της παραπάνω εταιρείας;

3)Οι δικηγόροι της παραπάνω εταιρείας σχετίζονται με Δημοτικούς       Συμβούλους ή  είναι τοποθετημένοι σε Νομικά πρόσωπα του Δήμου Έδεσσας και στα Δ.Σ. αυτών;

4)Αν επιδικασθούν στην παραπάνω εταιρεία τα ποσά που διεκδικεί, που αγγίζουν τα 9.000.000 ευρώ, ποιος θα πληρώσει τα ποσά αυτά που θα βαρύνουν τον δημότη Έδεσσας;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο

1) Το 2011 η Α.Ε. με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «HOTEL ESTIA PALACE», με εξώδικη δήλωση-πρόσκλησή της, ζήτησε από τον Δήμο Έδεσσας την τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης που είχε συνάψει μαζί του.

Το εξώδικο αυτό δεν πρωτοκολλήθηκε και εξαφανίστηκε!

2)Το 2015, με νέα αίτησή της, η παραπάνω Α.Ε. ζήτησε εκ νέου από τον Δήμο Έδεσσας την τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης που είχε συνάψει μαζί του. Και επί της αίτησης αυτής η διοικούσα παράταξη του Δήμου Έδεσσας δεν απάντησε.

3)Η Νομική Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 7048/22-06-2020 απαντητικό της έγγραφο προς τον κ. Αντώνιο Ρυσάφη, αναφέρει ότι το παραπάνω εξώδικο δεν υπήρχε εντός του φακέλου που της παραδόθηκε και ότι το εν λόγω εξώδικο και η παραπάνω αίτηση της  «HOTELESTIAPALACE» ουδέποτε απαντήθηκαν από τον Δήμο Έδεσσας.

4)Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, αναγνώρισε την υποχρέωση του Δήμου Έδεσσας να καταβάλει στην Α.Ε. με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», το ποσό των 2.487.708,29 ευρώ, έντοκα από τον Απρίλιο του 2019.

5) Στη συνέχεια, η παραπάνω Α.Ε. με άσκησε νέα αγωγή κατά του Δήμου Έδεσσας, με την οποία ζητάει να αναγνωρισθεί ότι ο τελευταίος της οφείλει το ποσό των 5.231.096,40 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων.

Ειδικότερα:

Η με αριθμό 63/2022 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, αναγνώρισε την υποχρέωση του Δήμου Έδεσσας να καταβάλει στην Α.Ε. με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», το ποσό των δυο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα ευρώ  (2.487.708,59 ευρώ), έντοκα από τον Απρίλιο του 2019. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία υποθηκεύει το μέλλον του  Δήμου μας.

Στο εξαιρετικά αρνητικό αυτό αποτέλεσμα οδηγηθήκαμε λόγω των λαθών και παραλείψεων της διοικούσας παράταξης του Δήμου Έδεσσας, η οποία αντιμετώπισε την υπόθεση χωρίς ίχνος σοβαρότητας και ευθύνης. Αντίθετα, τίθενται σοβαρά ζητήματα ηθικής τάξης, όπως παρακάτω αναφέρουμε. Μεγάλη βαρύτητα στην υπόθεση διαδραμάτισε  η μη απάντηση του Δήμου Έδεσσας στην από 01-03-2011 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση και στην από 20-10-2015 αίτηση της παραπάνω Α.Ε.

Ειδικότερα, η με αριθμό 21/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας έκρινε ότι: «Την συμμόρφωση του Δήμου Έδεσσας στα συμφωνηθέντα (εγγράφως και προφορικώς), ζήτησε επανειλημμένα η πρώτη ανακόπτουσα (Α.Ε. με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»)… αναγκασθείσα τελικώς να αποστείλει στον Δήμο Έδεσσας την από 01-03-2011 εξώδικη δήλωση, που επιδόθηκε σ’ εκείνον την 18-03-2011 (βλ. την 11882/18-03-2011 έκθεση επίδοσης), εκθέτοντας εκτενώς τα προαναφερόμενα και ζητώντας μεταξύ άλλων, την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα που προέκυψαν, πρόσκλησης επί της οποίας ο Δήμος Έδεσσας ουδόλως απάντησε, μη αμφισβητώντας την ακρίβεια του περιεχομένου της».  Η εν λόγω κρίση της παραπάνω απόφασης, επικυρώθηκε με την με αριθμό 1950/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Με την σειρά της, η με αριθμό 63/2022 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας έκρινε ότι: «… ο Δήμος, ενώ όφειλε να συμπράξει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ως προελέχθη, ώστε να μην αποτραπεί η λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, δεν απάντησε καν στην από 18-03-2011 εξώδικη δήλωση – πρόκληση…».

Εκτός της παραπάνω εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης, η Α.Ε. με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με την από 20-05-2015 αίτησή της, η οποία επιδόθηκε στον Δήμο δυνάμει της με αριθμό 1958/20-07-2015 έκθεσης επίδοσης και η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 19585/20-07-2015,  ζήτησε από τον Δήμο Έδεσσας, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης. Και επί της αίτησης αυτής η διοικούσα παράταξη δεν απάντησε.

Καθίσταται σαφής ο καταλυτικός ρόλος που διαδραμάτισε στις δικαστικές αποφάσεις υπέρ της Α.Ε. με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η μη απάντηση του Δήμου στην παραπάνω εξώδικη δήλωση – πρόκληση, η οποία πρέπει να χαρακτηρισθεί, χωρίς ίχνος υπερβολής, ως εξαφανισμένη  και αόρατη. 

Πράγματι η Νομική Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 7048/22-06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, αναφέρει ότι:

Α)Η από 01-03-2011 εξώδικη δήλωση της εταιρείας που επιδόθηκε στον Δήμο δυνάμει της με αριθμ. 11822/08-03-2011 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Ελένης Λάκη, δεν βρίσκεται εντός του φακέλου που μου παραδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία ούτε και εντός του φακέλου που μου δόθηκε από την τότε πληρεξούσια δικηγόρο.

Β) Δεν διαπιστώθηκε να έχουν απαντηθεί από τον Δήμο οι δυο εξώδικες δηλώσεις που επιδόθηκαν στον Δήμο δυνάμει των με αριθμ. 11822/18-03-2011 και 1958/20-07-2015 εκθέσεων επίδοσης.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω Α.Ε. άσκησε και νέα αγωγή κατά του Δήμου, με την οποία ζητάει να αναγνωρισθεί ότι ο τελευταίος της οφείλει το ποσό των 5.231.096,40 ευρώ.

Επειδή, από το παραπάνω σύντομο ιστορικό, προκύπτει αβίαστα ότι τίθενται ζητήματα ηθικής τάξης, ζητάμε δημόσια απαντήσεις στα εξής:

1)Η από 01-03-2011 εξώδικη δήλωση πρωτοκολλήθηκε;

2)Αν πρωτοκολλήθηκε σε ποιον ή σε ποια υπηρεσία χρεώθηκε;

3)Αν δεν πρωτοκολλήθηκε, ποιος ο λόγος της μη πρωτοκόλλησής της και ποιος εξαφάνισε την εν λόγω εξώδικη δήλωση;

4)Θεωρεί ο κ. Μουράτογλου και η παράταξη του ότι τίθεται ζήτημα ηθικής τάξης όταν υπάρχουν δικηγόροι που σχετίζονται με Δημοτικούς Συμβούλους ή είναι τοποθετημένοι σε Νομικά πρόσωπα του Δήμου και ταυτόχρονα είναι αντίδικοι του Δήμου στην παραπάνω υπόθεση που είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας και που κατέληξε με αρνητική έκβαση για τα συμφέροντα του Δήμου;

“ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ”

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου