Monday, 25 January, 2021

Κοροϊδία από τις δημοτικές αρχές και την Π.Ε. Πέλλας για τη μόλυνση του ποταμού της Νέας Ζωής

Από τον Αύγουστο του 2014 αναμένεται το πόρισμα που υποτίθεται θα ήταν έτοιμο προς ενημέρωση και προφύλαξη των κατοίκων

Επανερχόμενοι στο θέμα που έχει να κάνει με τη ρύπανση του ποταμιού της Νέας Ζωής στο Δήμο Σκύδρας, διότι συζητήθηκε στο πρόσφατο ΔΣ, από τον Αύγουστο του 2014 και πολύ νωρίτερα η εφημερίδα μας είχε κάνει επισταμένο ρεπορτάζ και κατά σειρά αναφορές και προσπάθεια επικοινωνίας με τον ΦΟΣΔΑ, τον αρμόδιο φορέα Διαχείρισης του ΧΥΤΑ, αναφέροντας τότε, ότι: «Τα στοιχεία τα οποία σταδιακά συγκεντρώνουμε και βγαίνουν στην επιφάνεια είναι αποκαλυπτικά.

Το νερό του ποταμού χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς και, σύμφωνα με τους κατοίκους, η μόλυνσή του οφείλεται στην πλημμελή λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας που βρίσκεται στη θέση «Άσπρο Κεφάλι» του Δήμου Έδεσσας και στην περιοδική εκφόρτιση στραγγισμάτων με τελικό αποδέκτη τον ποταμό της Νέας Ζωής.

Οι κάτοικοι περιμένουν με αγωνία να βγει το πόρισμα από τη δειγματοληψία που έχει γίνει προ μηνών και μάλλον όχι άδικα.

Όπως μας πληροφόρησε σχετικά ο υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού προυπ. Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Ε. Πέλλας Στέφανος Αργυράκης, τα ευρήματα βρίσκονται στην Υπηρεσία και είναι σε διαδικασία διερεύνησης. Δηλαδή, τα πλήρη αποτελέσματα, και των βαρέων μετάλλων. Αξιολογούνται από την Υπηρεσία της Π.Ε. Πέλλας, από τον ΦΟΣΔΑ, ακολουθείται η διαδικασία μέσα στα νόμιμα πλαίσια για την ανάκριση και «θεσμικά θα υπογραφούν τα πορίσματα. Θέλουμε να είμαστε αρτιότατα κατοχυρωμένοι. Να έχει τελεσιδικήσει με τις υπογραφές.

Σε ένα μήνα το αργότερο θα έχουμε το πόρισμα. Τα χρονοδιαγράμματα είναι σφιχτά και έχει πάρει το δρόμο του» όπως είπε στον «Λόγο».

potamiNeaZoi2

Για την ιστορία, να επισημάνουμε ότι στις 26/3/2013 έγινε καταγγελία από τον κάτοικο Σκύδρας Β.Α. και πολιτών από τη Νέα Ζωή, η οποία κατατέθηκε εγγράφως στην Υπηρεσία του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πέλλας, όπου αρχικά διενεργήθηκε αυτοψία.

Στη συνέχεια, στις 20/6/2013 κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας επιβλήθηκε πρόστιμο «βάσει του άρθρου 30 του Ν.1650/86, του άρθρου 4 του Ν.3010/02, του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 στο Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας της Π.Ε. Πέλλας (ΦοΔΣΑ), Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), στη θέση «Άσπρο Κεφάλι» της τοπικής κοινότητας Κλησσοχωρίου Δήμου Έδεσσας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Ο Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄/18.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», Η υπ “αριθμ. πρωτ. : 9845/09/10-3-2010 Απόφαση Νομάρχη Ν.Α. Πέλλας «Άδεια διάθεσης απορριμμάτων και λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 2ης Δ.Ε. Νομού Πέλλας στη θέση “Άσπρο Κεφάλι” (υφιστάμενος Χ.Δ.Α. Έδεσσας) και αποκατάσταση του υφιστάμενου Χ.Δ.Α. Του Ν. Πέλλας, Η έγγραφη καταγγελία πολίτη με αριθ. Πρωτ. 3864/111473/26-3-2013 για τον Χ.Υ.Τ.Α. Έδεσσας προς την υπηρεσία μας, Η τηλεφωνική καταγγελία από κατοίκους της Ν. Ζωής στις 7 -4-2013 η οποία κατατέθηκε και εγγράφως με αρ. πρωτ.: οικ.4609/131761 στις 9-4-2013 στην υπηρεσία μας και αφορά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Έδεσσας, Η μερική αυτοψία που πραγματοποίησε το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας στο Χ.Υ.Τ.Α. Έδεσσας, στο ρέμα και στην παρακείμενη του ρέματος πλησίον του χωριού Νέας Ζωής στις 08-04-2013 και η σχετική έκθεση αυτοψίας συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας στους χώρους και φωτογραφικής αποτύπωσης της κατάστασης, Το υπ” αρ. πρωτ. Οικ 5660/164699/29-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τον ΦοΔΣΑ Έδεσσας Σύνδεσμο Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Πέλλας με θέμα «Καταγγελίες και μερική αυτοψία στον ΧΥΤΑ Έδεσσας» με επισυναπτόμενα το 20ο σχετικό και φωτογραφικό υλικό με το οποίο βεβαιώνεται η παράβαση και γίνεται έγγραφη κλήτευση του παραβάτη προκειμένου να υποβάλλει τις απόψεις του εντός 10 ημερών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 9.500,00€, στη Διαδημοτική Συνεργασία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦοΔΣΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας της Π.Ε. Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων διότι παραβίασε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

Παράβαση 1η

  1. Ακάλυπτα απορρίμματα σε μεγάλη έκταση επί του κυττάρου και μη γνωστοποίηση των αστοχιών κατασκευής ή λειτουργίας στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πέλλας και του ΥΠΕΚΑ κατά παράβαση των Περιβαλλοντικών Όρων

Ύψος προστίμου για την 1η παράβαση: 2. 500,00€

Παράβαση 2η

  1. Πλημμελής λειτουργία και παρακολούθηση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων κατά παράβαση των Περιβαλλοντικών Όρων Ύψος προστίμου για την 2η παράβαση: 3.500,00€

Παράβαση 3η

  1. Πλημμελής περίφραξη του γηπέδου και παρασυρμένα απορρίμματα και σακούλες απορριμμάτων επί του φράχτη και έξω από το χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Ύψος προστίμου

για την 3η παράβαση: 1.500,00€

Παράβαση 4η

  1. Ύπαρξη αδέσποτων ζώων στο εσωτερικό του Χ.Υ.Τ.Α.

Ύψος προστίμου για την 4η παράβαση: δύο χιλιάδες ευρώ 2.000,00€».

Με βάση τα παραπάνω, το ζήτημα δεν θα είναι πλέον μόνο να βγει το πόρισμα και να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, αλλά η διερεύνηση των αιτιών και των υπευθύνων της μόλυνσης του ποταμού καθώς και η τιμωρία τους για την περιβαλλοντική καταστροφή και τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει στη δημόσια υγεία. Αν κάποιοι φοβούνται να μιλήσουν ή έχοντας ως πρώτιστο μέλημα το χρήμα, σκέφτονται μόνο το τι θα γίνει σε περίπτωση που θα κλείσει ο ΧΥΤΑ, καλά θα κάνουν να το ξανασκεφτούν αν πρόκειται να πληγεί η υγεία έστω και ενός ανθρώπου… Γιατί αν αποδειχθεί ότι η μόλυνση ήταν τόσα χρόνια πάνω από τα επιτρεπτά όρια και αυτό δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα, την ευθύνη φέρουν όλοι οι φορείς της Π.Ε. Πέλλας, των δήμων Έδεσσας, Σκύδρας, ο ΦΟΣΔΑ, …

Βαρέα μέταλλα και καρκίνος

Τα μέταλλα μπορεί άμεσα και έμμεσα να προκαλέσουν βλάβες στο DNA τους και αυτό σημαίνει αυξημένο κίνδυνο καρκίνου (αυτό ονομάζεται γονοτοξικότητα). Η δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα μπορεί να προκαλεί απώλεια μνήμης, αλλεργικές αντιδράσεις, πίεση, κατάθλιψη, αλλαγή συμπεριφοράς, κούραση, αϋπνία και αύξηση χοληστερίνης. Η τοξικότητα βαρέων μετάλλων αντιπροσωπεύει μια ασυνήθιστη, ωστόσο κλινικά σημαντική, ιατρική κατάσταση. Εάν η θεραπευτική προσέγγιση της τοξικότητας δεν αναγνωριστεί, ή αντιμετωπιστεί με λάθος τρόπο, δύναται να οδηγήσει σε σημαντική νοσηρότητα και να φέρει ακόμα και τον θάνατο.

Χωρίς να θέλουμε να πανικοβάλλουμε ή να γίνουμε μάντεις κακών, υπάρχει πρόβλημα στον ΧΥΤΑ της Έδεσσας και είναι δεδομένο. Περιμένουμε όλοι με αγωνία το τελικό πόρισμα για να έχουμε και με τη «βούλα» τεκμηρίωση των γραφόμενων μας».

Αυτά από το 2014. Η αδιαφορία είναι δεδομένη από όλους τους τοπικούς φορείς. Το ζήτημα είναι αν υποκρύπτεται και κάτι περισσότερο που έχει να κάνει με συγκάλυψη στοιχείων και αποσιώπηση του θέματος για κάποιους πολύ πιο σοβαρούς λόγους. Κανονικά δε θα ‘πρεπε να κοκκινίζει το νερό του ποταμού, αλλά κάποιοι από τη ντροπή τους και να τρέχουν να κρυφτούν, αν πάνω από τις ανθρώπινες ζωές βάζουν το χρήμα και τη λειτουργία ενός παράτυπου ΧΥΤΑ. Και φυσικά το ερώτημα παραμένει: Γιατί από πέρυσι αφέθηκε στην τύχη του από όλους το ζήτημα και ποιοι είναι οι ‘’ένοχοι’’ που έκρυψαν το πόρισμα. Η αλήθεια θα φανερωθεί και πότε;

Χ.Π.

Κοροϊδία από τις δημοτικές αρχές και την Π.Ε. Πέλλας για τη μόλυνση του ποταμού της Νέας Ζωής

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου