Wednesday, 7 June, 2023

Οικογένεια με σύνταξη 340 ευρώ το μήνα πληρώνει στη ΔΕΗ για κατοίκους νησιών και πολυτέκνων!

Φίλοι της σελίδας του «Λόγου της Πέλλας» μας έστειλαν τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ, για να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι το ποσό – και την ανάλυση

που πληρώνουν ως οικογένεια, με μία σύνταξη των 340 ευρώ το μήνα!

Στο πεδίο εμφανίζεται το σύνολο της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει της καταναλωθείσας ενέργειας και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Ο λογαριασμός ‘’ήρθε φουσκωμένος’’ όπως μας είπαν, λόγω του ότι για να ζεσταθούν το χειμώνα, άναβαν ένα και μοναδικό αερόθερμο για μία ώρα την ημέρα, σταδιακά… οπότε και έγινε υπέρβαση στις μονάδες του Κοινωνικού Τιμολογίου. Για τη ΔΕΗ η χρέωση είναι στα 291 ευρώ και το σύνολο με τις λοιπές χρεώσεις εκτοξεύεται στα 546 ευρώ!

Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο για τη χρέωση στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Αυτές αφορούν σε χρέωση ΟΛΩΝ των πελατών για υπηρεσίες όπως, παροχή ρεύματος στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών και παροχή ειδικού τιμολογίου στους πολύτεκνους και δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου! Γιατί δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια; Πώς είναι δυνατόν το κριτήριο είναι η κατανάλωση μονάδων και όχι το εισοδηματικό; Ένας πάροχος που δεν έχει να ζήσει και μετά βίας έχει ηλεκτρικό ρεύμα, χρεώνεται για τους μη έχοντες;;; δηλαδή, και οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο πληρώνουν για το… Κοινωνικό Τιμολόγιο! Αυτό το σημείο ειδικά, θα ‘πρεπε άμεσα να αλλάξει και όχι να «αναλαμβάνουν» οι καταναλωτές χαμηλών εισοδημάτων το κόστος της κοινωνικής πολιτικής.

Ενδιαφέρθηκε το… κοινωνικό κράτος πρόνοιας για το πως ζουν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς τα βγάζουν πέρα με αυτά το χρήματα της πενιχρής σύνταξης;

Για ποιο λόγο να δίνουν τόσα λεφτά και μάλιστα να έχουν κρατήσεις ΚΥΩ; Για να κάνουν πάρτι εκατομμυρίων στη ΔΕΗ;

Τα υπόλοιπα; Να μη σχολιάσουμε την ΕΡΤ που και πάλι από τις τσέπες των πολιτών πληρώνονται οι αργόμισθοι που επαναπροσλήφθηκαν …

Χώρια οι δαπάνες του ΑΔΜΗΕ για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης, χώρια το ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία Μέσης και Χαμηλής Τάσης… και μεις όταν βλέπουμε να έρχεται ο λογαριασμός παθαίνουμε εγκεφαλικό και υπέρταση!

Αναλυτικά, τι αφορούν οι λοιπές χρεώσεις:

ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ

ΑΔΜΗΕ: Σύστημα Μεταφοράς Η/Ε

Καλύπτει τις δαπάνες του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (π.χ. πυλώνων), ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια.

ΔΕΔΔΗΕ: Δίκτυο Διανομής Η/Ε Καλύπτει τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των ακινήτων.

ΥΚΩ: Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Αφορούν σε χρέωση όλων των πελατών για υπηρεσίες όπως, παροχή ρεύματος στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών  και παροχή ειδικού τιμολογίου στους πολύτεκνους και δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου.

ΕΤΜΕΑΡ: Ειδικό τέλος για την ενίσχυση της παραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Λοιπές Χρεώσεις

Χρεώσεις που επιβάλλονται βάσει νομοθεσίας για την ομαλή λειτουργία της Αγοράς.

Έναντι Κατανάλωσης

Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό του Έναντι που χρεώθηκε/πιστώθηκε.

Διάφορα

Περιλαμβάνει όλες τις λοιπές χρεοπιστώσεις που αφορούν:

Α) στο ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν της χρέωσης προμήθειας, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της χρέωσης του Έναντι ποσού, και

Β) στις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος

Α) Χρεοπιστώσεις που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα

α) χρεοπιστώσεις από πώληση παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

β) διορθωτικές εγγραφές

γ) ποσά στρογγυλοποιήσεων

δ) χρεώσεις εργασιών Δικτύου (πχ. Έλεγχος μετρητή, μετατόπιση παροχής, τήξη ασφαλειών, κ.α.)

Β) Χρεοπιστώσεις που αποδίδονται στο κράτος

α) ΕΦΚ (Ν.3336/05): Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται επί της κατανάλωσης.

β) ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92) : Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

ΦΠΑ

Ποσό ΦΠΑ που χρεώνεται στον υπόψη λογαριασμό. Σημειώνεται ότι η Χρέωση Προμήθειας, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και ο ΕΦΚ υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ, ενώ το ΕΙΔ.ΤΕΛΟΣ 5‰, οι στρογγυλοποιήσεις και τα ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΡΤ) δεν υπόκεινται.

 Χρεώσεις Δήμου

Αφορούν χρεώσεις υπέρ τρίτων  τις οποίες συνεισπράττει η ΔΕΗ και αποδίδει στους αρμόδιους φορείς.

Τα υπέρ Δήμου ποσά (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ). υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.

Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως:

α) Για ΔΤ, ΔΦ:  (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 365 ημέρες

β) Για ΤΑΠ: (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 365 ημέρες

ΕΡΤ

Περιλαμβάνεται το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.

γ) Για ΕΡΤ: ετήσια χρέωση ΕΡΤ x ημέρες έκδοσης λογ/σμού

Συνολικό ποσό πληρωμής

Το άθροισμα όλων των χρεώσεων που γίνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος, καθώς επίσης τυχόν ανεξόφλητο προηγούμενο ποσό.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου