Tuesday, 26 October, 2021

Συνάντηση Δήμου Κυριλίδη με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων Αντώνη Ντιούδη

Οφείλουμε να μεριμνήσουμε για τη δημογραφική τόνωση του ελληνισμού.
Στη συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο της Π.Ο.Τ (Πανελλήνια Ομοσπονδία τριτέκνων) Αντώνη Ντιούδη, συζητήσαμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν την Ελλάδα, το δημογραφικό.
Το δημογραφικό αποτελεί πέραν πάσης αμφιβολίας το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Αποτελεί την αιτία για την αποδυνάμωση του Ελληνισμού σε κάθε επίπεδο. Ενώ μακροπρόθεσμα θέτει σε διακινδύνευση την ίδια την εθνική του υπόσταση και ανεξαρτησία. Είναι σαφές, πως με τις ήδη τακτικές της κυβέρνησης το ελληνικό κράτος δεν θα μπορέσει να βγει από την κατάσταση παρακμής στην οποία έχει περιέλθει εάν δεν επιλύσει το δημογραφικό πρόβλημα. Όλες οι υφιστάμενες παθογένειες που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος μεγεθύνονται και επιτείνονται λόγω της παράλληλης πληθυσμιακής αποδυνάμωσης.
Επίσης αναφερθήκαμε στο δεδομένο πως οι Έλληνες συνεχώς μειώνονται λόγω της υπογεννητικότητας και του ξενιτεμού του. Καταλήξαμε πως σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειονότητα στην ίδια την Ελλάδα εφόσον προκύπτει ο δείκτης γεννήσεων 1.2 παιδιά ανά οικογένεια σύμφωνα με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία.
Συζήτηση έγινε και για το ζήτημα των αλλογενών οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προαναφερθέντα δείκτη πράγμα που δείχνει πως ο δείκτης γεννητικότητας των Ελλήνων στο γένος είναι κάτω από 1. Εάν συνυπολογισθούν και οι μελλοντικές εισροές αλλοεθνών διαφόρων κατηγοριών προκύπτει ότι το 2050 οι Έλληνες εντός Ελλάδας θα είναι περίπου 5.000.000.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2015 ήταν ο 6ος πιο γερασμένος στον κόσμο. Ο πληθυσμός των νέων 0-14 μειώθηκε από 28,8 σε 14,5 τοις εκατό και σχεδόν τριπλασιάστηκε η αναλογία των ηλικιωμένων στον πληθυσμό ΑΠΌ 6,7% ΣΕ 19,%.
Το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο παίρνει γίνεται πράξη είναι η κάλυψη του δημογραφικού ελλείμματος μέσω της αύξησης των νόμιμων και παράνομων μεταναστευτικών ροών. Με απλά λόγια προτείνουν να οδηγηθούμε στον βαθμιαίο αφανισμό των Ελλήνων. Πόσο μάλλον όταν οι αυξήσεις θανάτου τον Μάιο βρίσκονταν στο 12 % συν (περίοδος πολλών εμβολιασμών). Το ισοζύγιο δυστυχώς μεταξύ θανάτων και γεννήσεων βρίσκεται στην λάθος κατεύθυνση.
Όταν, η πρώτη από τις προτάσεις που περιέχονται στο ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Bουλής του 1993 ήταν να ενταχθούν οι οικογένειες με 3 παιδιά στις πολύτεκνες. Όταν, δεν υφίσταται οικονομικό κόστος από την ένταξη των οικογενειών με 3 παιδιά στους πολυτέκνους, σύμφωνα με απάντηση της Αν Υπουργού Εργασίας στην Βουλή των Ελλήνων,Όταν, το κράτος ενώ επιμένει να διακηρύσσει το ενδιαφέρον του για την τόνωση των γεννήσεων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, εξακολουθεί στην ουσία να μη λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα. Όταν, τα ζευγάρια δεν αποκτούν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν για: α) λόγους που σχετίζονται με την έλλειψη μέτρων στήριξης της οικογένειας (η ελάχιστη βοήθεια που παρέχει το κράτος στην οικογένεια και το παιδί (έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών, ανεπαρκή οικογενειακά επιδόματα και φορολογικές απαλλαγές, ανεπαρκή σχολεία με ακατάλληλα ωράρια για εργαζόμενους γονείς κ.λπ.) και β) οικονομικούς(η ανεπάρκεια των εισοδημάτων τους), Όταν, το κόστος αυτό μόνο μια κοντόφθαλμη πολιτική θα το υπολόγιζε εφόσον οι επιπτώσεις της δημιουργούμενης ανισορροπίας στην πυραμίδα του πληθυσμού, λόγω της μείωσης των γεννήσεων έχουν ήδη γίνει αισθητές: γήρανση, επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ερήμωση περιοχών, κλείσιμο σχολείων, για να αναφέρουμε επιλεκτικά μόνον ορισμένες.Όταν, τιμωρούν ακόμα και όποιες οικογένειες σκεφτόταν να κάνουν παιδιά και μάλιστα πολλά παιδιά, συνεχίζει η κυβέρνηση να τα θεωρεί τεκμήριο για την εφορία και να φορολογούνται οι οικογένειές τους περισσότερο και από άγαμους τότε δεν σκοπεύει να λύσει το δημογραφικό με την σωστή κατεύθυνση.
Οι “ΕΛΛΗΝΕΣ” προτείνουμε τα παρακάτω:
Στο άρθρο 21 του ισχύοντος Συντάγματος, προβλέπεται ότι: «1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους… 2. Πολύτεκνες οικογένειες…έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος…
5. O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».
Είναι αναγκαίο επομένως, να ιδρυθεί ειδική κρατική υπηρεσία επαρκώς στελεχωμένη (στην υπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο και οι σύλλογοι πολυτέκνων), η οποία θα εκπονεί τον σχεδιασμό για την ανάσχεση της δημογραφικής κατάρρευσης και θα επιβλέπει την πρόοδο των εφαρμοζόμενων μέτρων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2017, η Ελλάδα διαθέτει μόλις το 0,7% του ΑΕΠ της σε δαπάνες στήριξης της οικογένειας. Η κατάσταση αυτή είναι απαραίτητο να αλλάξει και να πολλαπλασιαστεί το ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο διατίθεται προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να καταπολεμηθούν τόσο τα κοινωνικά όσο και τα οικονομικά αίτια της δημογραφικής κατάρρευσης της Ελλάδος. Βασική παράμετρος για την επίλυση του δημογραφικού ζητήματος είναι η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, ώστε εκτός των άλλων να διευκολυνθεί η παλιννόστηση ικανού αριθμού Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό. Επιπλέον, το Κράτος οφείλει να μεριμνά ώστε οι Έλληνες αφενός μεν να έχουν παραγωγική εργασία, αφετέρου δε η αμοιβή την οποία θα λαμβάνουν να μην είναι πενιχρή, αλλά να τους επιτρέπει να δημιουργούν και να συντηρούν δική τους οικογένεια. Το φαινόμενο να υπάρχουν μισθοί πείνας που μετά βίας επιτρέπουν την συντήρηση του ίδιου του εργαζομένου χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας-αυτόνομου από τους γονείς του- νοικοκυριού, θα πρέπει να σταματήσει. Κύριος στόχος του προγράμματος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, θα πρέπει να είναι η δημιουργία τέτοιων κοινωνικών, εργασιακών και υλικών συνθηκών, ώστε η οικονομική παράμετρος να μην αποτελεί πια αιτία για την μη απόκτηση τέκνων από τους Έλληνες.
Ακόμα, το πρόγραμμα είναι απαραίτητο να δομηθεί με τέτοιον τρόπο και με τέτοιες πρόνοιες-δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην λειτουργήσει ως πόλος έλξης παράνομων μεταναστών οι οποίοι θα κατευθύνονται στην χώρα μας προκειμένου να απολαύσουν μίας σειράς προνομίων (ιδίως των επιδοματικής φύσεως παροχών) και να επιδεινώσουν το πρόβλημα της αντικατάστασης του ελληνογενούς πληθυσμού από αλλογενείς.
Ενδεικτικώς, τα μέτρα που θα ληφθούν στην κατεύθυνση της στήριξης της ελληνικής οικογένειας αφορούν:
Απόδοση της ιδιότητας του πολύτεκνου σε όσους έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα και λήψη ειδικής μέριμνας για τις δίτεκνες οικογένειες
Αύξηση του Επιδόματος Γέννησης Τέκνου στο ποσό των 5.000 ευρώ
Αναβάθμιση των μαιευτικών κλινικών των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
Απαγόρευση απόλυσης εργαζόμενης μητέρας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά τον τοκετό (και όχι 18 μηνών που είναι σήμερα).
Σε περίπτωση που η μητέρα είναι άνεργη και βρίσκει εργασία μετά την γέννηση του τέκνου, η Πολιτεία θα καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό ως δαπάνη για την φύλαξη του τέκνου από τρίτο πρόσωπο μέχρι το βρέφος να πάει σε βρεφονηπιακό σταθμό
Λειτουργία επαρκούς αριθμού βρεφονηπιακών σταθμών ώστε κανένα ελληνόπουλο να μην μένει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους ώστε να καθίσταται εφικτή η εξυπηρέτηση των εργασιακών υποχρεώσεων των γονέων.
Αναβάθμιση της προστασίας των μονογονεϊκών οικογενειών.
Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ώστε η αντιμετώπιση προβλημάτων υπογονιμότητας να καταστεί εφικτή για περισσότερα ζευγάρια.
Λήψη δραστικών μέτρων για τη μείωση του κόστους στέγασης των έγγαμων ζευγαριών, όπως: α) παροχή ατόκων δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας με διευκολύνσεις για την αποπληρωμή τους, οι οποίες διευκολύνσεις σταδιακά θα φτάνουν μέχρι και την ολοσχερή διαγραφή της οφειλής, με την απόκτηση περισσότερων τέκνων, β) πρόγραμμα δωρεάν παραχώρησης σε πολύτεκνες οικογένειες ακινήτων εκ των εκατοντάδων χιλιάδων που βρίσκονται στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και παραμένουν αναξιοποίητα σε αστικές ή αγροτικές περιοχές. Στο πρόγραμμα αυτό είναι επιθυμητό να υπάρξει συνεργασία Πολιτείας-Εκκλησίας, γ) επιδότηση ενοικίου σε όσες οικογένειες έχουν δύο ή περισσότερα τέκνα και-ελλείψει πρώτης κατοικίας-διαμένουν σε μισθωμένη οικία, δ) έκπτωση επί όλων των τελών Δήμου, ύδρευσης, ΔΕΗ, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, στις οικογένειες που διαθέτουν τουλάχιστον δύο τέκνα και η οποία θα αυξάνεται κλιμακωτά για με κάθε επιπλέον τέκνο.
Παροχή γενναίων φορολογικών ελαφρύνσεων (σε συνάρτηση πάντα με το ύψος του εισοδήματος, ήτοι μεγαλύτερες στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια και μικρότερες στα πιο υψηλά), οι οποίες ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων μπορεί να φθάνουν μέχρι πλήρους απαλλαγής από καταβολή φόρου είτε για ορισμένα έτη μετά την απόκτηση κάθε τέκνου είτε διά βίου.
Ιδιαίτερη μέριμνα για γονείς κάτω των 30 ετών.
Παροχή έκπτωσης σε οικογένειες με τουλάχιστον δύο τέκνα, για την αγορά βασικών ειδών-προϊόντων διατροφής και σχολικού υλικού στην ελληνική αγορά.
Ενίσχυση και επέκταση σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια του προγράμματος παροχής σχολικών γευμάτων.
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης είτε μέσω επιδόματος είτε μέσω φορολογικής ελάφρυνσης σε τέκνα πολύτεκνων οικογενειών για την κάλυψη των εξόδων για τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Πρόγραμμα εύρεσης εργασίας για τους Έλληνες που διαβιούν στο εξωτερικό και επιθυμούν τον επαναπατρισμό τους.
Αύξηση του ποσοστού των προσλήψεων στο Δημόσιο από την κατηγορία των πολυτέκνων στο 20%
Ένταξη των πολυτέκνων σε πρόγραμμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.
Η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού ζητήματος είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα. Αφορά την ίδια την επιβίωση του Έθνους και τη συνέχιση της πολυχιλιετούς ιστορίας του. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε τώρα, αύριο θα είναι αργά.
Εάν θέλουμε να έχουμε μέλλον, οφείλουμε να μεριμνήσουμε για τη δημογραφική τόνωση του Ελληνισμού και να διατηρήσουμε αδιάσπαστη την αλυσίδα που συνδέει τη μία γενεά Ελλήνων με την επόμενη. Μόνο μία ακμάζουσα νεολαία μπορεί να δώσει στην κοινωνία μας την αυτοπεποίθηση και το δυναμισμό που το Έθνος μας (και κάθε Έθνος) έχει ανάγκη προκειμένου να επιβιώσει.
Δήμος Κυριλίδης, Τομεάρχης Ενέργειας και Υδρογονανθράκων

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου