Wednesday, 17 April, 2024

Τελετή ολοκλήρωσης στρατιωτικής εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών. Μοναδική από τον νομό Πέλλας, η Ιωάννα Παπαδοπούλου

Τελετή ολοκλήρωσης στρατιωτικής εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών. Μοναδική από τον νομό Πέλλας, η Ιωάννα Παπαδοπούλου

Παρουσία του Κλαδάρχη Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Υποστρατήγου Ιωάννη Σταμούλη πραγματοποιήθηκε η τελετή ολοκλήρωσης της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης των πρωτοετών Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) «Επιλάρχου Μελίδη», στον Αυλώνα Αττικής.

Η μοναδική μαθήτρια που πέρασε με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων το 2022, από τον νομό Πέλλας είναι η Ιωάννα Παπαδοπούλου, από τα Γιαννιτσά. Επίσης, δύο άντρες-, από τα Γιαννιτσά είναι ο Τάπος Κωνσταντίνος και ο Τάπκος Ηλίας από τα Εσώβαλτα, που τα κατάφερε μετά από 3 χρόνια, με μεγάλη υπομονή και επιμονή!

Στη δοξολογία που τελέστηκε, χοροστάτησε ο ιερέας Αντισυνταγματάρχης (ΣΤ) Πατέρας Ηλίας.

Τα αποφοιτήρια επιδόθηκαν στους 18 Δόκιμους Ανθυποπυραγούς και στους 159 Δόκιμους Πυροσβέστες, από τον Κλαδάρχη Διοικητικής Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγο Ιωάννη Σταμούλη και τον Διοικητή Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Υποστράτηγο Σπυρίδωνα Πέτρου. Ο Διοικητής του ΚΕΤΘ Αυλώνα, Ταξίαρχος (ΤΘ) Ιωάννης Δέλλας, απένειμε στους τρεις πρώτους σε αξιολόγηση, Δοκίμους κάθε Σχολής, το διακριτικό σήμα του «ΜΑΧΗΤΗ».

Στη συνέχεια, ο Διοικητής Λόχων Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών Πυραγός Βλαχογιάννης Αλέξανδρος, ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή, απευθυνόμενος στους νέους Δόκιμους της Πυροσβεστικής Ακαδημίας υπογραμμίζοντας: «… πριν από λίγο ενώπιον Θεού, υπό την ένδοξη Σημαία του Πυροσβεστικού Σώματος, που κυματίζει σε κάθε τελετή και παρουσία της Πυροσβεστικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, των Αξιωματικών και Εκπαιδευτών σας, των συγγενών και φίλων σας που σας παρακολουθούν, ολοκληρώσατε τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής Βασικής εκπαίδευσης. Η αποφοίτηση σας είναι μια  ημέρα  γιορτής και τιμής για τη Σχολή μας και αποτελεί την αρχή μιας νέας διαδρομής. Πρέπει να αισθάνεστε πολύ υπερήφανοι. Επιλέξατε τη δύσκολη διαδρομή. Αποδείξατε ήδη, ότι έχετε δυνατότητες σε βαθμό που μέχρι σήμερα δεν είχατε συνειδητοποιήσει. Να θυμάστε ότι αξίζει στη ζωή είναι δύσκολο. Οπλιστείτε με υπομονή και επιμονή, τις δύο ίσως μεγαλύτερες αρετές του ανθρώπου. Πορευτείτε με αξιοπρέπεια, πίστη στο καθήκον και τις αρετές και ηθικές αξίες, που ανέκαθεν κοσμούσαν τους Πυροσβέστες και σας κάνουν ξεχωριστούς. Αντιμετωπίστε  τις προκλήσεις με αισιοδοξία, χαμόγελο και θετική σκέψη. Απαιτείται επιπλέον συνεχής μελέτη, να σας διακατέχει υγιής ανησυχία και καινοτόμα σκέψη, έξω από τα συνηθισμένα προκειμένου να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει. Να επιδιώκεται τη διάκριση και με ορθό επαγγελματικό εγωισμό αλλά και συναδερφική αλληλεγγύη, να προσπαθείτε πάντα να είσθε οι καλύτεροι, η αριστεία να αποτελεί συνεχής επιδίωξη. Η Σχολή θα σας παρέχει υψηλή ακαδημαϊκή, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, διότι τώρα η τέχνη της πυρόσβεσης έγινε εφαρμοσμένη επιστήμη και προχωρημένη τεχνική και δεν αρκεί μόνο η σωματική ρώμη, αλλά χρειάζεται και η ρώμη της σκέψης. Η πατρίδα, όλοι εμείς έχουμε επενδύσει πολλά επάνω σε εσάς, είσθε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας, υπάρχει διαρκής ανησυχία ώστε να σας παρέχουμε όλα τα ακαδημαϊκά και πυροσβεστικά εφόδια, για να γίνετε άξιοι. Αυτό αποδεικνύεται και την παρούσα περίοδο στην πράξη, όπου με πολλά και σημαντικά έργα που πραγματοποιούνται, οι εγκαταστάσεις της Ακαδημίας ανακαινίζονται και εκσυγχρονίζονται προκειμένου να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές της εκπαίδευσης του Πυροσβέστη. Με αυτές τις σκέψεις, σας καλωσορίζω στην Πυροσβεστική οικογένεια, σας συγχαίρω για την επιλογή σας και σας προτρέπω να επιδείξετε τον ίδιο ζήλο και επιμονή κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στη Σχολή …».

Λαμβάνοντας το λόγο ο Διοικητής του ΚΕΤΘ Αυλώνα, Ταξίαρχος (ΤΘ) Ιωάννης Δέλλας, δήλωσε την απόλυτη ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της στρατιωτικής εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τη συνεργασία του Ελληνικού Στρατού με το Πυροσβεστικό Σώμα, που συμβάλει στην εισαγωγική εκπαίδευση των Δοκίμων και ανέφερε μεταξύ άλλων: «… Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Πυροσβέστες, ολοκληρώθηκε σήμερα μετά από οχτώ εβδομάδες η βασική στρατιωτική σας εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων, η οποία είναι σημαντική διότι προάγει τις θεμελιώδεις αρχές της πειθαρχίας, της οργάνωσης και της ασφάλειας, που είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής σας. Οι εκπαιδευτές, σας παρείχαν εκπαίδευση σε μια μεγάλη ποικιλία στρατιωτικών αντικειμένων με ενδεικτικά τις ασκήσεις πυκνής τάξης, τον οπλισμό και τα πυρομαχικά, την πρακτική διδασκαλία βολής και την εκτέλεση βολών, την ατομική τακτική, τις επικοινωνίες καθώς και την σωματική αγωγή. Ως Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας παρασχεθούν κατά την παραμονή σας στο στρατόπεδο, οι καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και σίτισης. Είμαι βέβαιος ότι αποκομίσατε το μέγιστο δυνατό όφελος και αυτό θα συντελέσει σημαντικά στην εκπλήρωση των αποστολών που θα αναλάβετε στο μέλλον…».

Ο Διοικητής του ΚΕΤΘ Αυλώνας, στο τέλος της ομιλίας του ευχαρίστησε όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που ενεπλάκη καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εκπαίδευση με άψογη στάση, συμπεριφορά και συνεργασία, που είχε σαν αποτέλεσμα τον μέγιστο βαθμό της επιτυχίας της. Ο Κλαδάρχης Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Υποστρατήγος Ιωάννης Σταμούλης, κατά την ομιλία του ανέφερε: «… Με ιδιαίτερη χαρά, υποδεχόμαστε στην πυροσβεστική οικογένεια 18 νέους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς και 159 νέους Δόκιμους Πυροσβέστες και Πυροσβέστριες που αφού ολοκλήρωσαν τη βασική στρατιωτική τους εκπαίδευση, από σήμερα, θα συνεχίσουν την κυρίως εκπαίδευσή τους σε πυροσβεστικά αντικείμενα τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και σε θεωρητικό. Με την παρακολούθηση λοιπόν των μαθημάτων της Σχολής, θα έχετε τα εχέγγυα ώστε να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δύσκολη αποστολή σας, σε μια εποχή που οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς αφού οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις σήμερα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Οπλιστείτε με πνευματική και ψυχική δύναμη, καλλιεργείστε μέσα σας το αίσθημα του ανθρωπισμού, του αλτρουισμού, την αλληλεγγύη, τη μετριοπάθεια, τη σεμνότητα, την εντιμότητα, την ακεραιότητα του χαρακτήρα, τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια και τις άλλες ψυχικές αρετές, γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε το σεβασμό των υφισταμένων σας, την εμπιστοσύνη των προϊσταμένων σας και την κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση».

Στη συνέχεια της ομιλίας του, απευθυνόμενος στον Διοικητή του ΚΕΤΘ Αυλώνα εξέφρασε την βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τον ίδιο, αλλά και σε όλο το προσωπικό του στρατοπέδου για την υποδειγματική συνεργασία, που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά, τονίζοντας ότι η καλή θέληση και συναδελφικότητα, δίνει λύσεις, και επιφέρει πρόοδο και παραγωγικό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος της ομιλίας του, ο Κλαδάρχης Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Ιωάννης Σταμούλης, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τους γονείς των Δοκίμων όπου τους συνεχάρη και τους διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά τους, με την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, δεν εξασφάλισαν μόνο την επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά απέκτησαν και μια δεύτερη οικογένεια.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Α.Π.Σ. Αρχιπύραρχος Γεώργιος Βιντζηλαίος, καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) «Επιλάρχου Μελίδη».

Η βασική στρατιωτική εκπαίδευση των πρωτοετών Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών πραγματοποιείται σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας Στρατού Ξηράς και Πυροσβεστικού Σώματος από το έτος 2016 και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω φοίτησή τους.

Σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2022, οι νέοι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Πυροσβέστες, ξεκίνησαν τις σπουδές τους, στις αντίστοιχες Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου