Friday, 7 October, 2022

Τη διατήρηση και ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Πέλλα ζήτησε η Θ. Τζάκρη από τον Περιφερειάρχη Α. Τζιτζικώστα

Τη διατήρηση και ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν στην ΠΕ Πέλλας ζήτησε με επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη

ενόψει της δρομολογημένης αλλαγής του Οργανογράμματος σύμφωνα με το προσχέδιο του οποίου προβλέπεται κατάργηση υπηρεσιών όπως τα τμήματα Τοπογραφίας και Πολιτικής Γης Γιαννιτσών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Γιαννιτσών, Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών, Αγροτικής Ανάπτυξης Αριδαίας και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ενώ παράλληλα υποβαθμίζονται οι διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πέλλας και Τεχνικών Έργων ΠΕ Πέλλας. Επίσης σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι δεν περιλαμβάνεται στον νέο οργανισμό αρμοδιότητα για τα Γεωργικά Μηχανήματα σε Έδεσσα και Γιαννιτσά.

Στην επιστολή της η κ. Τζάκρη τονίζει ότι η ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τομέα προτεραιότητας για τα επόμενα χρόνια. Απευθυνόμενη προς τον κ. Τζιτζικώστα η Υφυπουργός σημειώνει ότι η αποδυνάμωση των σχετικών με την αγροτική ανάπτυξη υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας, η οποία διαθέτει μεγάλη παραγωγική βάση αγροτικών προϊόντων, δεν συμβαδίζει με αυτή την κατεύθυνση.

Η Θ. Τζάκρη στην επιστολή της ζητά από τον Περιφερειάρχη, ενόψει της ολοκλήρωσης του νέου Οργανογράμματος της ΠΚΜ, να ληφθούν υπόψη ιδίως τα εξής:

Η Αλμωπία είναι μια γεωγραφικά απομακρυσμένη περιοχή που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και οι υπηρεσίες της ΠΚΜ που λειτουργούν εκεί θα έπρεπε να αναβαθμιστούν, αντί να καταργηθούν.

Οι υπηρεσίες της ΠΚΜ που λειτουργούν στα Γιαννιτσά, την έδρα του μεγαλύτερου δήμου της ΠΕ Πέλλας, αποψιλώνονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη από το σχέδιο του νέου Οργανογράμματος η σημαντικότητα του ρόλου αυτών των υπηρεσιών στον αγροτικό κόσμο και στον τομέα των μεταφορών.

Ενώ και αρμοδιότητες των υπηρεσιών Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ που λειτουργούν στην Έδεσσα μεταφέρονται άκριτα στην Θεσσαλονίκη, στην έδρα της ΠΚΜ, προκαλώντας έναν άνευ προηγουμένου συγκεντρωτισμό που δεν συνάδει με την έννοια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού.

Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία αλλά και οι αρμοδιότητες για τα Γεωργικά Μηχανήματα είναι σημαντικές και δεν πρέπει να παραβλεφθούν.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχεις ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Με την παρούσα επιστολή σας παρακαλώ, κατά την τελική επεξεργασία του νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που σύντομα ψηφίζετε, να διατηρήσετε τις υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη ιδίως του αγροτικού τομέα στην ΠΕ Πέλλας.

Όπως καλά γνωρίζετε, η ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τομέα προτεραιότητας για τα επόμενα χρόνια. Η αποδυνάμωση των σχετικών με την αγροτική ανάπτυξη υπηρεσιών της ΠΕ Πέλλας,η οποία διαθέτει μεγάλη παραγωγική βάση αγροτικών προϊόντων, δεν συμβαδίζει με αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, ο νέος οργανισμός της ΠΚΔ προβλέπει την κατάργηση υπηρεσιών όπως τα τμήματα Τοπογραφίας και Πολιτικής Γης Γιαννιτσών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Γιαννιτσών, Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών, Αγροτικής Ανάπτυξης Αριδαίας και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία ενώ παράλληλα υποβαθμίζονται οι διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πέλλας και Τεχνικών Έργων ΠΕ Πέλλας. Επίσης σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι δεν περιλαμβάνεται στον νέο οργανισμό αρμοδιότητα για τα Γεωργικά Μηχανήματα σε Έδεσσα και Γιαννιτσά.

Με τις αλλαγές αυτές στο Οργανόγραμμα δεν υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, καθώς μία πλούσια σε παραγωγική δραστηριότητα περιοχή όπως η Πέλλα, με μονάδες μεταποίησης και επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό κλάδο που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά, δεν θα έχουν την υποστήριξη και τον έλεγχο που απαιτείται από τις απαραίτητες δομές της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Κατά αυτή την έννοια κρίνεται επιτακτική η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης των υπηρεσιών στις περιοχές των Γιαννιτσών και Αριδαίας καθώς εκεί υπάρχει και λειτουργεί ο κύριος όγκος των εξαγωγικών επιχειρήσεων της ΠΕ Πέλλας (μεταποιητικών, εμπορίας νωπών φρούτων & λαχανικών, κτηνοτροφικών κλπ) αλλά και ο αγροτικός πληθυσμός.

Για λόγους ελέγχου των προϊόντων αυτών που προορίζονται τόσο για εξαγωγή όσο και για διακίνηση στην εσωτερική αγορά, αλλά και για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Πέλλα θα ήταν χρήσιμο να ενισχυθούν, αντί να αποδυναμωθούν, οι παραπάνω υπηρεσίες.

 

Σας παρακαλώ πολύ, ενόψει της ολοκλήρωσης του νέου Οργανογράμματος της ΠΚΜ, να λάβετε υπόψη ιδίως τα εξής:

Η Αλμωπία είναι μια γεωγραφικά απομακρυσμένη περιοχή που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και οι υπηρεσίες της ΠΚΜ που λειτουργούν εκεί θα έπρεπε να αναβαθμιστούν, αντί να καταργηθούν.

Οι υπηρεσίες της ΠΚΜ που λειτουργούν στα Γιαννιτσά, την έδρα του μεγαλύτερου δήμου της ΠΕ Πέλλας, αποψιλώνονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη από το σχέδιο του νέου Οργανογράμματος η σημαντικότητα του ρόλου αυτών των υπηρεσιών στον αγροτικό κόσμο και στον τομέα των μεταφορών.

Ενώ και αρμοδιότητες των υπηρεσιών Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ που λειτουργούν στην Έδεσσα μεταφέρονται άκριτα στην Θεσσαλονίκη, στην έδρα της ΠΚΜ, προκαλώντας έναν άνευ προηγουμένου συγκεντρωτισμό που δεν συνάδει με την έννοια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού.

Οι υπηρεσίες Γιαννιτσών και Αριδαίας είναι κρίσιμες για τη λειτουργία του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα της περιοχής.

Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία αλλά και οι αρμοδιότητες για τα Γεωργικά Μηχανήματα είναι σημαντικές και δεν πρέπει να παραβλεφθούν. Κατόπιν όλων των παραπάνω, είναι κοινή και αυτονόητη αντίληψη η ανάγκη για την διατήρηση των υπηρεσιών στην ΠΕ Πέλλας. Η κοινωνία και η περιφέρεια ειδικότερα σηκώνει μεγάλο βάρος στην προσαρμογή της χώρας. Την στιγμή που οι τοπικές κοινωνίες προσπαθούν να βρουν ξανά τον βηματισμό τους και η χώρα να αλλάξει σελίδα, δεν νομίζω ότι η ΠΚΜ επιθυμεί να αποδυναμώσει περαιτέρω την ΠΕ  Πέλλας, στερώντας της ζωτικής φύσεως υπηρεσίες, δημιουργώντας περαιτέρω συγκεντρωτισμό και αδυναμία παροχής έστω και βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, ιδιαίτερα του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Σας απευθύνω έκκληση να εγκαταλείψετε το ήδη δρομολογημένο για την ΠΕ Πέλλας σχέδιο Οργανογράμματος τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και να ενισχύσετε περαιτέρω, αντί να αποδυναμώσετε, τις δομές των υπηρεσιών που λειτουργούν σε αυτήν. Σε μία τέτοια προσπάθεια θα είμαι προσωπικά και πολιτικά στο πλευρό σας.

tzakri

tzakri2

Τη διατήρηση και ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Πέλλα ζήτησε η Θ. Τζάκρη από τον Περιφερειάρχη Α. Τζιτζικώστα

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου