Monday, 6 December, 2021

Τοποθέτηση συλλόγου εργαζομένων στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της τροποποίησης Ο.Ε.Υ.

Τοποθέτηση συλλόγου εργαζομένων  στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα  της τροποποίησης Ο.Ε.Υ.

Ο Σύλλογος εργαζομένων δήμου Πέλλας διαμαρτύρεται έντονα για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,

με έκπληξη προ 2 εβδομάδων περίπου, διαπιστώσαμε ότι εισάγεται θέμα τροποποίησης Ο.Ε.Υ. χωρίς διαβούλευση και χωρίς καμία ενημέρωση. Μετά από διαμαρτυρία της αντιπολίτευσης αναβλήθηκε το θέμα και στάλθηκε email με έναν νέο Ο.Ε.Υ. (και όχι τροποποίηση) προς τον σύλλογο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση τροποποίησης, κύριε Δήμαρχε, εισάγεται κείμενο που επισημαίνει ότι αντικαθίσταται   μόνον, συνοδευόμενο με αιτιολογική έκθεση που να εκθέτει τους λόγους της τροποποίησης.

Κύριε Πρόεδρε,

Στάλθηκε ένα συνολικό κείμενο 100 σελίδων με συγκαλυμμένες τροποποιήσεις που είναι δύσκολο να εντοπιστούν, χωρίς να εκτίθενται οι λόγοι που τις υπαγόρευσαν, δημιουργώντας αμφιβολίες για το εάν οι λόγοι αυτοί ανάγονται μόνο στην ορθολογική λειτουργία της υπηρεσίας.

Βασικές αλλαγές αποτελούν, όσο μπορέσαμε να δούμε,

 α)Η σύσταση Δ. Αστυνομίας σε τμήμα που είναι ορθή, με βάση τη νέα της μειωμένη δύναμη,

β)Η διάσπαση του τμήματος τοπικής ανάπτυξης σε αγροτικής και εμπορικών δραστηριοτήτων. Παρά του ότι, στο τμήμα εμπορικών δραστηριοτήτων η κύρια ενασχόλησή του αποτελεί αντικείμενο μηχανικού, με τον προτεινόμενο Ο.Ε.Υ. αφαιρείται την δυνατότητα να προΐσταται μηχανικός και προκρίνονται άλλες ειδικότητες (πχ γεωπόνος ή λογιστής).

γ)Η διάσπαση του τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης στα συνθετικά του. Όπως γνωρίζετε οι εργάτες και οι οδηγοί είναι κοινοί και αν τα τμήματα διασπαστούν το ήδη εκρηκτικό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού θα ενταθεί επιπλέον.

δ) Άλλη βασική αλλαγή είναι ότι μετά από μια κουραστική διαδικασία και ιδιαίτερα καθυστερημένη τοποθέτηση προϊσταμένων (μόλις τον Σεπτέμβριο 2014) με τα κριτήρια που θεσπίστηκαν το 2011, τα αναδιαρθρώνετε άρδην 9 μήνες μόνο μετά την εφαρμογή τους. Έντονα αιωράται το ερώτημα: Γιατί; Μήπως απέτυχαν οι προϊστάμενοι και προκάλεσαν λειτουργικό πρόβλημα στο Δήμο; Μήπως το επέβαλε η νομοθεσία; Δίνεται φυσικά η δυνατότητα σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να προΐστανται κάποιων τμημάτων, κάτι που το 2011 προτείναμε και απορρίψατε.  Ρωτάμε, κύριε Δήμαρχε, Έχετε πρόθεση να ξανακάνετε κρίσεις συνολικά;

Δεν θέλουμε να μπούμε σε βαθειά περιπτωσιολογία αλλά δεν μπορούν σε κρίσιμες τεχνοκρατικές υπηρεσίες, όπως στο τμήμα προϋπολογισμού, να εξισώνονται συνάδελφοι που δεν θα είχαν δικαίωμα να συντάξουν φορολογική δήλωση με αποφοίτους εξειδικευμένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή θα δύναται υπάλληλος χωρίς τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα (πχ ΔΕ διοικητικών Γραμματέων) να εποπτεύει και να καθοδηγεί το έργο της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου.

Πρέπει στα εξειδικευμένα τμήματα να προηγούνται οι ειδικότητες που έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα να εκτελούν ως ιδιώτες τις κύριες ενασχολήσεις- ειδικότητες.

Κύριοι, ο σύλλογος έχει προτάσεις και αν η διοίκηση του Δήμου μας είχε καλέσει σε κοινό τραπέζι διαβούλευσης πιστεύουμε ότι θα συνδιαμορφώναμε  λειτουργικότερη πρόταση Ο.Ε.Υ. Σας αναφέρουμε μερικές από αυτές (οι περισσότερες των οποίων  συμπεριλαμβάνονταν στην από 2011 κοινή πρόταση)

1.Καθαρίστριες σχολείων. Ακόμα και με τον νέο Ο.Ε.Υ. οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων συμπεριλαμβάνονται στο τμήμα παιδείας καθιστώντας δυσχερή την χρησιμοποίηση τους για τον καθαρισμό άλλων δημοτικών κτιρίων τουλάχιστον κατά την διάρκεια των σχολικών διακοπών. Θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στο τμήμα καθαριότητας όπως οι υπόλοιπες καθαρίστριες εσωτερικών χώρων. Αυτό θα προστάτευε και τις ίδιες από τυχόν ιδιωτικοποίηση του συγκεκριμένου τομέα.

2. Εργατοτεχνικό προσωπικό στην  Τ.Υ. Στο προηγούμενο Ο.Ε.Υ. αλλά και στο νέο ο δήμος Πέλλας πρωτοτυπεί και δίνει αρμοδιότητα αλλά και το προσωπικό εκτέλεσης τεχνικών έργων αυτεπιστασίας στο τμήμα καθαριότητας! Δηλαδή η μελέτη και η επίβλεψη στην τεχνική υπηρεσία και η εκτέλεση στο τμήμα καθαριότητας. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, όταν χρειάζεται η διάνοιξη μιας οδού, αντί να είναι ενέργεια μιας υπηρεσίας, εμπλέκονται τουλάχιστον τρεις! Το τμήμα συγκοινωνιών της Τεχνικής το μελετά και δίνει τον επιβλέποντα, το τμήμα καθαριότητας έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης και το τμήμα κίνησης διαθέτει το χειριστή του ισοπεδωτή γαιών (γκρεϊντερ)!

3. Η διαχείριση των αδέσποτων δίνεται και με το νέο Ο.Ε.Υ. στο τμήμα αγροτικής ανάπτυξης της Διεύθυνσης ανάπτυξης ενώ εκτελείται μέσω προφορικών εντολών από την Διεύθυνση περιβάλλοντος!

4. Αποθήκες Διεύθυνσης περιβάλλοντος. Στην διεύθυνση περιβάλλοντος δημιουργούνται 4 γραφεία αποθήκης στα 4 τμήματα όταν στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί κανένα όπως θα έπρεπε. Ιδρύστε ένα και στελεχώστε το ώστε να λειτουργεί ορθά.

5. Στα τμήματα της Διεύθυνσης περιβάλλοντος, η οποία διαχειρίζεται δύσκολα τεχνικά ζητήματα, προβλέπεται και διοικητικός υπάλληλος ως προϊστάμενος. Ας δεχθώ ότι και κάποιος διοικητικός μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί όμως θεωρείται ότι μπορεί να ανταποκριθεί ο διοικητικός απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι ο απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ; Πρόκειται για σφάλμα, ή η επιπλέον μόρφωση βλάπτει;

6. Επίσης υπάρχουν σοβαρές ανακολουθίες, όπως στην Διεύθυνση Ανάπτυξης, όπου μπορεί ένας μηχανικός να την διευθύνει αλλά δεν μπορεί να είναι τμηματάρχης σε κανένα τμήμα της!

Θεωρούμε ότι ο νέος Ο.Ε.Υ. -στρίβειν διά του νομοθετείν- είναι συνταγμένος πρόχειρα, δεν επιλύει λειτουργικά προβλήματα του Δήμου, και αναμοχλεύει μόνο θέματα προϊσταμένων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την τοποθέτησή τους. Στα περισσότερα σημεία του δημιουργεί και δεν επιλύει προβλήματα. Πρέπει να αποσυρθεί για να γίνει ειλικρινής και όχι προσχηματικός διάλογος ώστε να εισαχθούν τροποποιήσεις που θα επιλύουν προβλήματα όπως τα προηγουμένως επιγραμματικά αναφερθέντα.

Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων

Ελευθέριος Χρ. Αβραμίδης

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου