Friday, 3 December, 2021

Απόφαση ΥΠΑΙΘ Α.Λοβέρδου για τη μεταφορά θέσεων φοιτητών για λόγους υγείας

Απόφαση ΥΠΑΙΘ Α.Λοβέρδου για τη μεταφορά θέσεων φοιτητών για λόγους υγείας

O Yπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος υπέγραψε απόφαση για τη μεταφορά θέσης όσων φοιτητών δεν μπόρεσαν να μετεγγραφούν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο Τμήμα προτίμησής τους για λόγους υγείας, λόγω υπέρβασης του ορίου 5%.

Οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι., που ήταν η προτίμησή τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015.

Ολόκληρη η απόφαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 24 -12-2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 211004/Ζ1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ& ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ& ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Θ. Σαρδελή
Τηλ. : 210 344 23 12
E-mail: foitmer@minedu.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μεταφορά θέσης φοιτητών, που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορι¬κών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
β) Την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολο¬γικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ 195 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο¬γισμού:

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/Τμήματος, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της προτίμησής τους, σύμφωνα με την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014, όπως αυτή συμπληρώθηκε στο άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄).
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης
1. Οι φοιτητές της παραγράφου 1 της παρούσης, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι., που ήταν η προτίμησή τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015, συνοδευόμενη από :
α)πιστοποιητικό εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους, στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη χρήση.
β) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου από το οποίο προκύπτει η επιλογή προτίμησης της αιτούμενης Σχολής /Τμήματος.
2. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.
3. Αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος υποδοχής ενημερώνει εντός δεκαημέρου το φοιτητή, ότι πρέπει να υποβάλει στη Σχολή / Τμήμα προέλευσής του, αίτηση διαγραφής και να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
4. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης εισαγωγής η Σχολή/ Τμήμα υποδοχής αιτείται υπηρεσιακά την αποστολή του φακέλου του αιτούντος από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης, καθώς και τη βεβαίωση διαγραφής του.
Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης
1. Η διαδικασία της μεταφοράς θέσης εισαγωγής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 27η Φεβρουαρίου 2015, με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α.
2. Η διαδικασία μεταφοράς θέσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. 2., η οποία εκδίδεται έως την 20η Οκτωβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 4
Διαδικασία Αιτήσεων Θεραπείας
Οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν Αίτηση Θεραπείας εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποφάσεων του άρθρου 3 της παρούσης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου