Sunday, 25 August, 2019
Τελευταίες Ειδήσεις
Home / Ειδήσεις / Ελλάδα / Απόφαση ΥΠΑΙΘ Α.Λοβέρδου για τη μεταφορά θέσεων φοιτητών για λόγους υγείας

Απόφαση ΥΠΑΙΘ Α.Λοβέρδου για τη μεταφορά θέσεων φοιτητών για λόγους υγείας

Απόφαση ΥΠΑΙΘ Α.Λοβέρδου για τη μεταφορά θέσεων φοιτητών για λόγους υγείας

O Yπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος υπέγραψε απόφαση για τη μεταφορά θέσης όσων φοιτητών δεν μπόρεσαν να μετεγγραφούν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο Τμήμα προτίμησής τους για λόγους υγείας, λόγω υπέρβασης του ορίου 5%.

Οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι., που ήταν η προτίμησή τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015.

Ολόκληρη η απόφαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 24 -12-2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 211004/Ζ1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ& ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ& ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Θ. Σαρδελή
Τηλ. : 210 344 23 12
E-mail: foitmer@minedu.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μεταφορά θέσης φοιτητών, που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 και την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορι¬κών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
β) Την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολο¬γικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ 195 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο¬γισμού:

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/Τμήματος, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της προτίμησής τους, σύμφωνα με την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014, όπως αυτή συμπληρώθηκε στο άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄).
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης
1. Οι φοιτητές της παραγράφου 1 της παρούσης, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι., που ήταν η προτίμησή τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015, συνοδευόμενη από :
α)πιστοποιητικό εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους, στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη χρήση.
β) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου από το οποίο προκύπτει η επιλογή προτίμησης της αιτούμενης Σχολής /Τμήματος.
2. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.
3. Αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος υποδοχής ενημερώνει εντός δεκαημέρου το φοιτητή, ότι πρέπει να υποβάλει στη Σχολή / Τμήμα προέλευσής του, αίτηση διαγραφής και να προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
4. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης εισαγωγής η Σχολή/ Τμήμα υποδοχής αιτείται υπηρεσιακά την αποστολή του φακέλου του αιτούντος από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης, καθώς και τη βεβαίωση διαγραφής του.
Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης
1. Η διαδικασία της μεταφοράς θέσης εισαγωγής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 27η Φεβρουαρίου 2015, με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α.
2. Η διαδικασία μεταφοράς θέσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. 2., η οποία εκδίδεται έως την 20η Οκτωβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 4
Διαδικασία Αιτήσεων Θεραπείας
Οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν Αίτηση Θεραπείας εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποφάσεων του άρθρου 3 της παρούσης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fourteen − 6 =