Wednesday, 25 May, 2022

Αποχή δικηγόρων: “Δικαστικός Καλλικράτης” με συγχώνευση (κατάργηση) Πρωτοδικείων της περιφέρειας

H συντονιστική των δικηγόρων αποφάσισε κατά πλειοψηφία αποχή από τις δίκες του Δημοσίου για 5 ημέρες και καταγγελία της κυβερνητικής πρακτικής ενόψει των όσων αναφέρονται στο σχέδιο για να απορροφήσει η χώρα τα κονδύλια του ταμείου Ανάκαμψης

Σε κατάσταση βρασμού βρίσκονται πλέον οι δικηγόροι, κυρίως των περιφερειακών δικαστηρίων της χώρας, με αφορμή τις φωνές εκείνες που τοποθετούν στο ελληνικό σχέδιο για να απορροφήσει η χώρα τα κεφάλαια του ταμείου ανάκαμψης την αναδιάταξη των δικαστηρίων, εν ολιγοις κατάργηση και συγχώνευση Πρωτοδικείων που δεν έχουν μεγάλη δικαστηριακή ύλη. Οι φόβοι έχουν εκφραστεί πολλές φορές αλλά στην τελευταία συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τέθηκε επι τάπητος μετά από εισήγηση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, Γιώργου Μπέσκου.

Η συντονιστική με ψήφους 34-22 έκανε δεκτή την εισήγηση για αποχή επι 5 μέρες απο τις δίκες του δημοσίου και δημόσια καταγγελία της κυβερνητικής πρακτικής να προχωρεί σε τέτοια ζητήματα “χωρίς ενημέρωση της Ολομέλειας και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας”.

Συγκεκριμένα ο κ.Μπέσκος αναφέρει ότι “το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο είναι προϋπόθεση έγκρισης και εκταμίευσης δόσεων προς την χώρα μας και αναφέρεται σε σημαντικά θέματα, τα οποία αφορούν την δικηγορία, χωρίς τα θεσμικά όργανά μας να έχουν ενημερωθεί προς τούτο και να έχουν υποβάλλει τις προτάσεις τους”.

Μέχρι το 2025

Ο πρόεδρος του ΔΣ Αιγίου αναφέρθηκε σε σχέδιο με καταληκτική ημερομηνία στα τέλη του 2025 για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη της διοικητικής, πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

Ειδικότερα:

“Στο αναφερόμενο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στις σελίδες 683 έως 693 αναφέρεται ως στόχος του η ‘’Αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη’’. Συγκεκριμένα, στην σελίδα 686 αυτού γίνεται αναφορά στην έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη της διοικητικής δικαιοσύνης, στην σελίδα 688 γίνεται λόγος για την έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης. Περαιτέρω προβλέπεται (σελίδα 693), ότι μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2025 θα έχει υλοποιηθεί πλήρως η αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη της διοικητικής, πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Με αυτή την γενική και αόριστη διατύπωση σε συνδυασμό με την φημολογούμενη στο παρελθόν πιθανότητα συγχώνευσης Πρωτοδικείων θεωρούμε, ότι το εν λόγω σχέδιο κινείται προς αυτή την απευκταία κατεύθυνση.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΜΑΧΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Αντιτιθέμεθα σε οιαδήποτε υπόνοια και ευθεία ή εκ πλαγίου πιθανότητα συγχώνευσης Πρωτοδικείων με πρόσχημα την ψηφιακή αναβάθμιση. Ασφαλώς και αυτή πρέπει να λάβει χώρα, όπως επίσης πρέπει να λάβει χώρα κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα πλην όμως τούτο δεν θα πρέπει να έχει ως παράπλευρη συνέπεια το κλείσιμο κανενός Πρωτοδικείου της χώρας. Καμία συγχώνευση Πρωτοδικείων δεν μπορεί να επιλύσει το θέμα της υλικοτεχνικής υποδομής των υπαρχόντων δικαστικών κτιρίων, την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης ιδίως στα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας. Εάν τυχόν υλοποιηθεί η συγχώνευση θα επιφέρει αντίστροφα αποτελέσματα, ήτοι ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση των Πρωτοδικείων των μεγάλων αστικών κέντρων και αποκλεισμό των πολιτών των μικρότερων αστικών κέντρων από την πρόσβαση στο σύστημα δικαιοσύνης, καθότι στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, την οποία εξακολουθούμε να διανύουμε κάθε οικονομική επιβάρυνση είναι αποτιμητή και υπολογιστέα.

Κυρίως όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγήσει στην οικονομική εξόντωση των συναδέλφων, οι οποίοι υπάγονται στα Πρωτοδικεία, τα οποία ενδεχομένως θα συγχωνευθούν, καθότι είναι αδιανόητο και ανέφικτο να ασκούν δικηγορία σε τόπο, όπου δεν θα υπάρχει Πρωτοδικείο και να αναγκάζονται να διανύουν καθημερινά χιλιόμετρα, ώστε να ασκούν το λειτούργημά τους. Παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι επένδυσαν με την επαγγελματική τους στέγη στην ύπαρξη του Πρωτοδικείου τους επί πολλά έτη για να ασκήσουν το επάγγελμά τους με αποτέλεσμα μία τέτοια απόφαση να τους οδηγήσει βιαίως σε έξοδο από το επάγγελμα και στην ανεργία.

Μάλιστα στις σελίδες 814 και 818 αυτού αναφέρεται, ότι έχουν ενημερωθεί οι σχετικοί φορείς μεταξύ των οποίων η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, πλην όμως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγίου, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομελείας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα δεν έλαβε ποτέ γνώση του Σχεδίου, ώστε να εκθέσει τις απόψεις του και ως εκ τούτου τίθεται μείζον θέμα αναφορικά και με την ίδια την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.

Προβλέψεις

Περαιτέρω, το υπουργείο Δικαιοσύνης συνήψε συμφωνία συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (ΑΔΑ : 64ΤΖΩ-ΘΥΩ) και επιβεβαίωσε τις δυσοίωνες προβλέψεις μας, καθόσον στην 4η και 5η σελίδα της η συμφωνία αυτή προβλέπει:

Επίβλεψη και νομική υποστήριξη των δράσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη στη χώρα για την ορθολογική αναδιοργάνωση των δικαστικών περιφερειών σε ολόκληρη την Ελλάδα και τη δημιουργία, κατάργηση ή αναδιανομή δικαστικών δομών στις εν λόγω περιφέρειες, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και την εκτεταμένη συλλογή δεδομένων που αφορούν όλα τα δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα. (…)

Υποστήριξη των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μέσω της παροχής κατάρτισης σε νομικούς συμβούλους, την επέκτασης των διαδικασιών διαμεσολάβησης σε ποινικές και διοικητικές διαφορές, την παροχή χρηματοοικονομικών κινήτρων στα μέρη για την επιλογή μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε δικαστικές διαδικασίες, την ενίσχυση του μηχανισμού της διαιτησίας και την παροχή χρηματοοικονομικών κινήτρων στα κέντρα διαιτησίας και διαμεσολάβησης με σκοπό τη δημιουργία φιλικών προς τον χρήστη ψηφιακών συστημάτων”.

Αποχή δικηγόρων: Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων

Πάντως αναφορά γίνεται και στο νέο κώδικα οργανισμού Δικαστηρίων που υπάρχει αποστροφή για το κλείσιμο δικαστηρίων: “Για την αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων (λόγω έλλειψης π.χ δικαστηριακής ύλης) μπορούν πλέον να προτείνουν και οι Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, Ετσι αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία περισσοτέρων δικαστηρίων ή εισαγγελιών της αυτής περιφέρειας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μετά από αίτημα του δικαστή που διευθύνει το πολιτικό Εφετείο της περιφέρειας, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή μέρους ή του συνόλου των εργασιών όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της περιφέρειας μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αυτοί. Το ίδιο μπορεί να κάνει και για το σύνολο των δικαστηρίων της χώρας μετά από αίτημα ενός εκ των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Δυνατότητα να αναστείλει μερικώς ή πλήρως τη λειτουργία του δικαστηρίου για λόγους ανωτέρας βίας έχει και ο διευθύνων το δικαστήριο” αναφέρεται στον κώδικα που θα τεθεί προς διαβούλευση το επόμενο διάστημα.

Στην εισήγηση ενδεικτικά αναφέρεται πως “στο σχέδιο κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί από την Βουλή γίνεται πάλι αναφορά, στο άρθρο 2 αυτού, σε διαδικασία συγχώνευσης και κατάργησης δικαστηρίων γεγονός, το οποίο καταδεικνύει, ότι ο αρμόδιος υπουργός προωθεί ακάθεκτος το νομικό πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει του συναδέλφους ιδίως της επαρχίας σε οικονομική αφάνεια. Η συγχώνευση / κατάργηση Πρωτοδικείων συνδέεται με την χρήση ψηφιακών μέσων και την εξάλειψη της φυσικής παρουσίας των δικηγόρων στα ακροατήρια. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ένας από τους λόγους, οι οποίοι θα παίξουν ρόλο στην κατάργηση Πρωτοδικείων είναι η εξέλιξη των ψηφιακών μέσων, η οποία συνίσταται σε τηλεσυνεδριάσεις και τηλεακροάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην μη φυσική παρουσία των διαδίκων και των δικηγόρων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται εξυπηρέτηση αλλότριων προς την δικαιοσύνη και τους μάχιμους συναδέλφους συμφερόντων. Το γεγονός αυτό, ήτοι η αποδυνάμωση των περιφερειακών Πρωτοδικείων και η συρρίκνωση της δικαστηριακής ύλης, επιβεβαιώνεται με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του σχεδίου κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, στο οποίο αναφέρεται, ότι στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης είναι δυνατή η σύσταση ειδικών τμημάτων, τα οποία θα εκδικάζουν διαφορές, οι οποίες αφορούν το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ενέργειας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μάλιστα αναγράφεται ρητά, ότι τα συγκεκριμένα ως άνω Δικαστήρια θα έχουν κατά περίπτωση εξαιρετική αρμοδιότητα και θα καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της χώρας. Περαιτέρω προβλέπεται, ότι στα ειδικά αυτά τμήματα, μπορούν να εισαχθούν για εκδίκαση άλλες υποθέσεις, εφόσον τούτο επιβληθεί από υπηρεσιακές ανάγκες, γεγονός, που καταδεικνύει, ότι υφίσταται πραγματικά σχέδιο αποδυνάμωσης και εξόντωσης των δικηγόρων των περιφερειακών Πρωτοδικείων της χώρας.

Είναι προφανές λοιπόν, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και οι συνεργάτες του προχωρούν σε ένα οργανωμένο σχέδιο αποδυνάμωσης, που μπορεί να φτάσει και στην κατάργηση όλων των περιφερειακών Πρωτοδικείων της χώρας και το γεγονός αυτό εμφαίνεται από την σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου, στο οποίο έγινε η πρώτη αναφορά για αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη της χώρας, στην απαράδεκτη ανάθεση ύψους 195.000 ευρώ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημόσιας Διοίκησης, όπου δυνάμει αυτής, μεταξύ άλλων, μελετών – υποβοήθησης, που συνίστανται στο ενδεχόμενο κατάργησης ή συγχώνευσης δικαστικών περιφερειών και στο σχέδιο νόμου του ΚΟΔΚΔΛ, όπου προβλέπεται ρητά η νομοθετική δυνατότητα για κατάργηση-συγχώνευση Πρωτοδικείων.

Είναι αδιανόητο να προχωρούν αυτές οι διαδικασίες χωρίς να έχει ενημερωθεί η Ολομέλεια των Προέδρων των ΔΣ της χώρας, χωρίς να έχει ζητηθεί, η άποψή μας για τα νομοθετήματα αυτά παραγνωρίζοντας, ότι είμαστε οι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης. Η απόπειρα δήθεν εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης με επίκληση της ψηφιακής τεχνολογίας σε πρότυπα Εσθονίας είναι προκλητική, αγνοεί τον τρόπο λειτουργίας και απονομής Δικαιοσύνης, που ισχύει στο σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε. και είναι φανερό, ότι αποσκοπεί στην αποδυνάμωση του ρόλου των Δικηγόρων, στην αναγκαστική έξοδό τους από το επάγγελμα και στην απαξίωση του θεσμικού ρόλου της Δικαιοσύνης, ώστε αυτή να καταστεί ιδιωτική υπόθεση για λίγους και προνομιούχους”.

Αποχή δικηγόρων: Τι ζητούν

Η εισήγηση ζητεί να “καταγγελθεί η στάση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην εκπόνηση των ανωτέρω νομοθετημάτων, τα οποία έγιναν χωρίς ενημέρωση της Ολομέλειας και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας” και να “παρασχεθούν ρητές και σαφείς διαβεβαιώσεις, κατόπιν συνάντησης της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Υπουργό, με τις οποίες η αναμόρφωση του Δικαστικού Χάρτη δεν θα συνεπάγεται την συγχώνευση Πρωτοδικείων, η οποία θα αναγκάσει χιλιάδες συναδέλφους να κλείσουν τα γραφεία τους και να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, αφ’ ής στιγμής που ο φυσικός χώρος δράσης τους θα πάψει να υφίσταται”.

Διοικητικά Πρωτοδικεία

Υπενθυμίζεται πως ανάλογο σχέδιο εκτιμούν οι δικηγόροι ότι υπάρχει και στη Διοικητική Δικαιοσύνη με τη Συντονιστική-προ καιρού-να εξαπολύει πυρά προς την Ομάδα Εργασίας του ΣτΕ σε απάντηση πρόκλησης για συζήτηση που τους απηύθυνε ο πρόεδρός της και αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχ. Πικραμένος σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Διοικητικής Δικαιοσύνης… διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου