Wednesday, 29 May, 2024
Τελευταίες Ειδήσεις

Οικονόμου: Η «Ελπίδα» αναβαθμίζεται σε ογκολογικό κέντρο. Παροχή δωρεάν υπηρεσιών σε παιδιά με καρκίνο

Η καλύτερη παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, είναι ο στόχος σύστασης ΝΠΙΔ

για το “Ογκολογικό Κέντρο Μαριάνα Β. Βαρδινογιάννη” αναφέρει σε ανάρτηση του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Με σχέδιο συστήνεται ΝΠΙΔ «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ”». Αναβαθμίζεται έτσι σε Κέντρο η ογκολογική μονάδα με στόχο την καλύτερη παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου.

Αφιερωμένο αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου θα είναι το νέο Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρθηκε χθες στη Βουλή κατά τη διαδικασία ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Το Κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει στο κτίριο που στεγάζει σήμερα την Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”, θα είναι αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπαγόμενο στον Δημόσιο Τομέα, εποπτευόμενο από το υπουργείο Υγείας και θα διασυνδέεται λειτουργικά με τα παιδιατρικά νοσοκομεία “Η Αγία Σοφία” και “Π. & Α. Κυριακού”.

Σε αυτό μεταφέρονται το τμήμα παιδιατρικής αιματολογίας – ογκολογίας και η μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών από το “Η Αγία Σοφία” και το ογκολογικό τμήμα από το “Π. & Α. Κυριακού”.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο του υπουργείου Υγείας, το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ” θα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στο σύνολο των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης:

(i)θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, νοσηλεία και υποστήριξη σε παιδιά που πάσχουν από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα και στις οικογένειές τους,

(ii)θα σχεδιάζει, προγραμματίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας για λογαριασμό του ιδίου ή/και τρίτων είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους συγγενείς φορείς στην Ελλάδα από πλευράς δραστηριότητας και στο εξωτερικό

(iii) θα οργανώνει διεθνείς συναντήσεις, συνδιασκέψεις, συνεδρίες και σεμινάρια στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής και του εξωτερικού

(iv)θα λειτουργεί δυνητικά ως “Κέντρο Αριστείας” και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο,του οποίου σκοπός είναι να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά που πάσχουν από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα, να διαθέτει χώρους αφιερωμένους στην έρευνα για τη θεραπεία των ανωτέρω παθήσεων, να εφαρμόζει νέες μεθόδους και μορφές νοσηλείας και ιατρικής εν γένει περίθαλψης και να υποστηρίζει ψυχολογικά τα πάσχοντα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Γιατί κρίθηκε απαραίτητη η λειτουργία του

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, η Πολιτεία επιχειρεί να ενισχύσει και αναβαθμίσει την υφιστάμενη σήμερα, ως απλή μονάδα, Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”, στην οποία προσέρχεται για θεραπεία ο κύριος όγκος των νεοδιαγνωσθέντων με καρκίνο περιστατικών παιδιών και εφήβων, της τάξεως του 80% σε ένα συνολικό αριθμό 300-350 ετησίως.

Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, η οποία συνεπάγεται υψηλά ποσοστά ίασης, με τη εφαρμογή των σύγχρονων θεραπειών, η ανάπτυξη ειδικών παιδιατρικών ογκολογικών τμημάτων, όπου τα παιδιά/έφηβοι με καρκίνο θα υποστηρίζονται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και στην περίοδο της επανένταξης και η συστηματική ένταξη στο πλαίσια της θεραπείας του παιδικού καρκίνου όχι μόνο της ίασης, αλλά και της διατήρησης της ποιότητας ζωής, της ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής ευεξίας των νεαρών ασθενών, καθώς η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο κοινές ψυχιατρικές διαταραχές του παιδικού καρκίνου, ως αποτέλεσμα της απώλειας του φυσιολογικού ρυθμού ζωής, λόγω της νόσου και των παρενεργειών από τη μακρόχρονη θεραπεία.

Από πού θα χρηματοδοτείται

Οι πόροι του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ” είναι:

α)Τα ημερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις σχετικές με το αντικείμενό του ιατρικές πράξεις.

β)Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές και επιχορηγήσεις από τρίτους, όπως και οι πρόσοδοι από αυτές. Ειδικά μνημονεύεται ότι την ανακαίνιση ή αναβάθμιση του Κέντρου δύναται να καλύπτει οικονομικά, με τη μορφή δωρεών, και το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

γ)Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

δ)Έσοδα από συνέδρια, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις.

ε)Έσοδα από ερευνητικά πρωτόκολλα, καθώς και από άλλες δραστηριότητες, τις οποίες το Κέντρο υλοποιεί για την ιατρική έρευνα.

στ)Έσοδα από την εξυπηρέτηση του προσωπικού, των νοσηλευόμενων και επισκεπτών, όπως εκμετάλλευση ή ενοίκια από κυλικεία, εστιατόριο, ανθοπωλεία και είδη δώρων.

ζ)Έσοδα από την εκποίηση παλαιών μηχανημάτων, επίπλων, σκευών και κάθε είδους άχρηστου υλικού.

η)Η επιχορήγηση από το δημόσιο και κάθε άλλη πρόσθετη επιχορήγηση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Την εύρυθμη λειτουργία του συνιστώμενου Κέντρου εγγυάται η μεταφορά σε αυτό, του μόνιμου προσωπικού πάσης φύσεως που υπηρετεί στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ” του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Η Αγία Σοφία”, κατόπιν αιτήσεώς του, η οποία υποβάλλεται από 1ης.7.2023 έως την 31η.7.2023.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου