Sunday, 23 June, 2024

Aστυνομικός πλήρωνε με κρυπτογραφημένο νόμισμα, ναρκωτικά που προμηθευόταν για εμπορία

Στην διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων έφτασε η πληροφορία αρχικά στα τέλη Φεβρουαρίου κι εν συνέχεια στα μέσα Μαρτίου, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οποία, ο αστυνομικός σε συνεργασία με αλλα άτομα προβαίνουν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές των Αθηνών, αλλά και της Κορίνθου που αποτελεί τον τόπο καταγωγής του, τις οποίες εισάγουν στην Ελληνική επικράτεια μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, για τα οποία δήλωναν ανύπαρκτα στοιχεία παραλήπτη. Ακολούθως, αφού εξακριβώθηκε το καταγγελλόμενο πρόσωπο καθώς και οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσε, υποβλήθηκαν αιτήματα άρσης απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας, με συσκευές ήχου ή εικόνας ή άλλα τεχνικά μέσα και εκδόθηκαν αντίστοιχα Βουλεύματα από το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, θέτοντας σε «επισύνδεση» τις επίμαχες τηλεφωνικές συνδέσεις.

Συνεκτιμώντας και συνυπολογίζοντας την «εμπλοκή» αστυνομικού υπαλλήλου στις καταγγελλόμενες πράξεις και δη «διακίνησης ναρκωτικών ουσιών» και προκειμένου να εξακριβωθεί η εγκληματική του δράση, συστήθηκε ειδική ομάδα Αστυνομικών της Υπηρεσίας στους οποίους ανατέθηκε η διακριτική επιτήρηση του εμπλεκόμενου ατόμου και των επαφών του, η συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών καθώς και η συνδυαστική ανάλυση των στοιχείων που προκύπταν από το σύνολο του προανακριτικού υλικού (μαρτυρικές καταθέσεις, τρόπος δράσης, τοπική και χρονική εγγύτητα των πράξεων και αξιοποίηση έτερων τεχνικών μέσων), ως και τα αποτελέσματα των άρσεων απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών- καταγεγραμμένων συνομιλιών. Από την έρευνα των αδιάφθορων και από την συνδυαστική μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού, επιβεβαιώθηκαν τα καταγγελλόμενα και διαπιστώθηκε η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ηγετικά μέλη της οποίας ήταν ο αστυνομικός και ένα ακόμη άτομο αποκλειστικά «υπεύθυνοι», για την επιμέλεια και την υλοποίηση όλου του επιχειρησιακού σκέλους, τον συντονισμό-προγραμματισμό των διαδικαστικών θεμάτων από την αρχική προμήθεια έως και την τελική παραλαβή των ταχυδρομικών πακέτων, όταν εκείνα είχαν εισαχθεί στην Ελληνική επικράτεια από χώρες του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα την Ισπανία και την Ολλανδία.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα δύο ηγετικά μέλη συνεργαζόταν προκειμένου να προβαίνουν στην πληρωμή αυτών με το κρυπτονομισμένο ψηφιακό νόμισμα «Monero», ενώ κατείχαν τόσο κοινό όσο και προσωπικό ο καθένας τους δίκτυο για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ιδιαίτερα σημαντικό μάλιστα «ρόλο», αποτελούσαν και άλλοι κατηγορούμενοι, τους οποίους συνέδεε χρόνια στενή φιλία και συγγενική σχέση με τον αρχηγό της οργάνωσης με απώτερο προφανή σκοπό το παρανομο κέρδος από τα ναρκωτικά.

Οι ρόλοι τους ήταν διακριτά κατανεμημένοι όντας «επιφορτισμένοι», να παρέχει την άποψη του σχετικά με την παραγγελία των διαθέσιμων ουσιών από τον αλλοδαπό προμηθευτή, στην παραλαβή από κοινού με τον αρχηγό των ταχυδρομικών δεμάτων καθώς και στην περαιτέρω διακίνηση-πώληση των ναρκωτικών ουσιών στους υποψήφιους πελάτες-αγοραστές, και οι υπολληποι να αποτελούν τον συνδετικό κρίκο της οργάνωσης με την περιοχή της Κορίνθου και να είναι αποκλειστικά επιφορτισμένοι με την αναζήτηση των υποψήφιων πελατών στην εκεί περιοχή και διακίνηση-πώληση των ναρκωτικών ουσιών σε αυτούς. Ειδικότερα, όπως προέκυψε επιφορτισμένος για την παραλαβή των δεμάτων από τους υπαλλήλους της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας, ήταν ο αστυνομικος. Η φύλαξη, η αποθήκευση και η διανομή των αντίστοιχων μεριδίων των ναρκωτικών ουσιών στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, μετά την «ασφαλή» παράδοση τους, συνέβαινε τάχιστα με μέριμνα του ειδικού φρουρού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα τα μέλη λάμβαναν αυξημένα μέτρα προστασίας-αντιπαρακολούθησης, ενώ επιδείκνυαν ιδιαίτερη οργάνωση, τακτική, συντονισμό, ακρίβεια στις ώρες παράδοσης των ναρκωτικών και ταχύτητα στις κινήσεις τους. Απέφευγαν να συνομιλούν μεταξύ τους μέσω συμβατικών τηλεφωνικών κλήσεων και προς τούτο χρησιμοποιούσαν εναλλακτικές…

cnn.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου