Saturday, 30 September, 2023

Από ποια ηλικία πρέπει το παιδί να χρησιμοποιεί το ίντερνετ

Αρχικά, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα και τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί (American Academy of Pediatrics: https://goo.gl/Ex97n0), προτείνεται το παιδί να μην έρχεται καθόλου σε επαφή με το διαδίκτυο (αλλά και την τηλεόραση) έως την ηλικία των 2 ετών. Αυτό συστήνεται γιατί στην ηλικία αυτή το παιδί αναπτύσσει ακόμη τις εγκεφαλικές του δραστηριότητες ταχύτατα και έχει ελάχιστη έως μηδενική δυνατότητα διαχωρισμού της πραγματικότητας από το προβαλλόμενο μέσο.

Σε ηλικίες μεγαλύτερες από αυτή, βασική αρχή είναι ότι θα πρέπει οι γονείς να επιβάλλουν όρια τόσο στο χρόνο όσο και στο περιεχόμενο με το οποίο έρχεται σε επαφή το παιδί και ανάλογα πάντα με την ηλικία του. Αναλυτικά:

· Στις προσχολικές ηλικίες το παιδί μπορεί να έρθει σε επαφή με εκπαιδευτικά προγράμματα και βίντεο χωρίς η ενασχόλησή του αυτή να ξεπερνά την μία ώρα την ημέρα και πάντα υπό την επίβλεψη ενός γονέα. Το διαδίκτυο σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι διαδραστικό και όχι καθαρά παθητικό μέσο. Η διαδραστικότητα αυτή, αν και είναι η βασική ίσως αιτία της επιτυχίας του, αποτελεί ταυτόχρονα και τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Θα ήταν θεμιτό το παιδί να μην έρθει σε διαδραστική επαφή με το διαδίκτυο πριν την ηλικία των 4-5 ετών. Βασικό παράδειγμα διαδραστικής χρήσης αποτελούν τα παχνίδια μη εκπαιδευτικής φύσης τα οποία θα πρέπει να αποφεύγονται στην προσχολική ηλικία.

· Στις ηλικίες 6-12 ετών το παιδί ξεκινά να έρχεται σε επαφή με το διαδίκτυο και μέσω του σχολικού περιβάλλοντος. Η χρήση του υπολογιστή είναι σε πολλές περιπτώσεις αναπόσπαστο κομμάτι των σχολικών του δραστηριοτήτων με τη σύνταξη κάποιας εργασίας, την έρευνα για ένα αντικείμενο και τη γενικότερη άντληση πληροφοριών. Η καθημερινή ενασχόληση πρέπει να μην ξεπερνά την 1,5 ώρα ημερησίως και να περιορίζεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει μέρος της ενασχόλησης, πάντα με μέτρο και κατόπιν ελέγχου της καταλληλότητας του για την αντίστοιχη ηλικία. Ο έλεγχος της καταλληλότητας μπορέι να πραγματοποιηθεί μέσω των κατάλληλων δεικτών οι οποίοι αναγράφονται στις συσκευασίες ή τις ιστοσελίδες των παιχνιδιών. Ο πιο γνωστός και επίσημος δείκτης για την Ευρώπη είναι ο PEGI, ο οποίος αναγράφει την ένδειξη της μικρότερης επιτρεπόμενης ηλικίας (βλ. https://goo.gl/7GNaRI). Στις ηλικίες αυτές πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους γονείς στη συμμετοχή του παιδιού σε διαδικτυακές συζητήσεις και σε διαδικτυακή επικοινωνία με τρίτους. Πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι επιτήδειοι να πλησιάζουν ανήλικους μέσω ιστοσελίδων που φαίνονται αθώες (διαδικτυακά παιχνίδια) αλλά προσφέρουν τη δυνατότητα online επικοινωνίας (chat, forum κ.λπ.).

· Στις προεφηβικές και εφηβικές ηλικίες το παιδί μπορεί να αισθανθεί ότι είναι πλέον έτοιμο να αντιμετωπίσει τον κόσμο του διαδικτύου και ότι δεν χρειάζεται την επίβλεψή μας. Το παιδί έχει την ανάγκη να φλερτάρει και να “επαναστατήσει” και σήμερα, ο πιο εύκολος δρόμος είναι μέσω του διαδικτύου. Δυστυχώς, οι ηλικίες αυτές παρουσιάζουν πολλούς και μερικούς από τους σοβαρότερους κινδύνους για το παιδί (αποπλάνηση, παιδική πορνογραφία, κ.ά.) και απαιτείται λεπτός χειρισμός από τους γονείς προκειμένου να υπάρχει διακριτικός έλεγχος. Η ενασχόληση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 ώρες ημερησίως και μόνο μετά την ολοκλήρωση των σχολικών και λοιπών υποχρεώσεων τους. Το περιεχόμενο και οι σελίδες που επισκέπτεται το παιδί πρέπει να περιορίζονται βάσει της ηλικίας του. Στις ηλικίες αυτές τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε σελίδες σεξουαλικού περιεχομένου καθώς και στον ηλεκτρονικό τζόγο. Είναι σημαντικό οι γονείς να διατηρήσουν τον έλεγχο παραμένοντας διακριτικοί γιατί ο υπερβολικός έλεγχος μπορεί να αποφέρει αντίθετα αποτελέσματα.

Mama365.gr
Από ποια ηλικία πρέπει το παιδί να χρησιμοποιεί το ίντερνετ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου