Saturday, 19 September, 2020

Η Θ. Τζάκρη με τους υπευθύνους του αγωγού TAP στην Ελλάδα για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υφυπουργού Ανάπτυξης Θ. Τζάκρη με τον Country Manager της Κοινοπραξίας ΤΑΡ στην Ελλάδα Rikard Skoufias και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Α. Πανουργιά

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η υλοποίηση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΤΑΡ και δόθηκε έμφαση στα έργα που θα πραγματοποιηθούν στους Δήμους της Βόρειας Ελλάδας από τους οποίους διέρχεται ο αγωγός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε η Υφυπουργός και για τις περιοχές των Δήμων Πέλλας, Έδεσσας και Σκύδρας από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός μέσω εκτάσεων με δενδρώδεις και λοιπές καλλιέργειες, η παραγωγή των οποίων αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό πόρο για τη χώρα, όπως ροδάκινα, κεράσια, βαμβάκι κ.λπ.
Οι κκ. Skoufias και Πανουργιάς παρουσίασαν στην κα Τζάκρη τον τρόπο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΚΕ, που θα βασιστεί στις προτάσεις των Δήμων και θα υλοποιηθεί με την παρακολούθηση από πλευράς της αρμόδιας Περιφέρειας και με συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργείων και αφορά τέσσερις θεματικούς τομείς: α) περιβάλλον, β) εκπαίδευση και πολιτισμός, γ) κοινωνική στήριξη και αρωγή και δ) τόνωση της τοπικής οικονομίας, με μεγαλύτερη έμφαση στην αγροτική οικονομία. Η κ. Τζάκρη ζήτησε την άμεση υλοποίηση αυτών των έργων και μάλιστα εγγύς των περιοχών που θίγονται από την διέλευση του αγωγού, ενώ ζήτησε επιπλέον την υλοποίηση συμπληρωματικών δράσεων, οι οποίες να στοχεύουν στην ασφάλεια των τοπικών κοινοτήτων, στην πλήρη και άμεση αντικατάσταση όλων των ζημιών προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της αγροτικής παραγωγής, όπως διασφάλιση πρόσβασης στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, απρόσκοπτη λειτουργία των σχετικών υποδομών (άρδευσης, ύδρευσης κ.λπ.), καθώς και την υλοποίηση πρόσθετων μέτρων ως εξής:
– Την κατά προτεραιότητα πρόσληψη ανέργων από τις θιγόμενες περιοχές στις εργασίες του αγωγού.
– Την εγκατάσταση των ομάδων εργασίας στις κατά τόπους περιοχές με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας.
– Την προμήθεια των απαραίτητων αγαθών κα υπηρεσιών από τις τοπικές επιχειρήσεις (στέγαση, σίτιση, προϊόντων πρώτης ανάγκης, ανταλλακτικών κ.λπ.).
– Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των θιγόμενων αγροτών και των οικογενειών τους, με στόχο την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών όσο και μετά τη λήξη τους.
– Την παροχή κινήτρων στους θιγόμενους αγρότες, ανέργους και τις οικογένειές τους με μορφή ατομικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
– Την υλοποίηση ή/και βελτίωση των έργων υποδομής (οδικό δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης) στην λογική της στήριξης της τοπικής αγροτικής οικονομίας.
– Τη δημιουργία δομών συμβουλευτικής υποστήριξης για την επιδίωξη των ενισχύσεων από πλευράς των αγροτών τόσο του ΤΑΡ όσο και της πολιτείας.
– Τη δημιουργία προγραμμάτων στήριξης σε ευπαθείς ομάδες και στήριξης της επιχειρηματικότητάς τους (γυναικών, νέων, ΑμεΑ κ.λπ.) .
– Την υλοποίηση επαναλαμβανόμενων ενημερωτικών ημερίδων πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών.
– Τη διασφάλιση τυχόν επιπλέον αποζημίωσης των θιγόμενων σε περίπτωση νέων ζημιών κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
– Την υποστήριξη των δικαιούχων για τη λήψη των σχετικών αποζημιώσεων εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
Τέλος η κα Τζάκρη σημείωσε ότι η κυβέρνηση και η ίδια προσωπικά θα είναι συνεχώς στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών, ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου και της οικονομικής δραστηριότητας των κατοίκων των περιοχών που θίγονται από τη διέλευση του αγωγού, στο πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού ΤΑΡ, έργου που η ίδια και η ελληνική κυβέρνηση στηρίζουν αμέριστα.

Η Θ. Τζάκρη με τους υπευθύνους του αγωγού TAP στην Ελλάδα για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου