Wednesday, 23 June, 2021

Η παράταξη «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» καταψήφισε τον προυπολογισμό 2016 στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και γινόμαστε για άλλη μια φορά θεατές του παραλόγου.

Μακριά από κάθε λογική οικονομικής αυτοτέλειας αντί να προτάσσουμε μέσα από την οικονομική διαχείριση ιδέες και τρόπους ανάπτυξης για τον τόπο μας, καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες στο άμεσο μέλλον θα αποδειχθούν και ανώφελες.
Αρχικά και τόσο η πρώτη όσο και η βαθύτερη εντύπωση της εισηγητικής έκθεσης είναι απογοητευτική για την εντελώς ξύλινη και άκρως λογιστική γλώσσα που χρησιμοποιείται. Είναι μια εισήγηση με παντελή έλλειψη πολιτικής παρουσίασης, χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για να γίνω πιο σαφής, τα νούμερα και οι αριθμοί δεν αρκούν για να βγάλει κάποιος συμπεράσματα. Δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία σε σχέση με προηγούμενα έτη, δεν υπάρχουν ποσοστά εσόδων εξόδων (αν έγιναν μειώσεις ή αυξήσεις) και έτσι δεν μπορεί κάποιος να βγάλει συμπέρασμα για τον ουσιαστικό δείκτη του προϋπολογισμού που είναι ο ρυθμός (εισροής εσόδων, απορρόφησης και ανάπτυξης κλπ).
Συγκεκριμένα επί της εισηγητικής έκθεσης:
1. Αναφέρεται ότι ο χρόνος κατάρτισης του προϋπολογισμού δεν επιτρέπει την ακριβή – ασφαλή πρόβλεψη του ύψους των υποχρεώσεων του 2015 που θα βαρύνει το 2016. Μιλάμε λοιπόν για αποπροσανατολιστικά στοιχεία.
2. Αναφέρεται ότι η ΚΥΑ δεν εξασφαλίζει έσοδα για επενδυτικές δράσεις αλλά αυτές έχουν προβλεφθεί από το γενικότερο έσοδο των ΚΑΠ Λειτουργικών – Μισθοδοσίας. Ξεκινάμε λοιπόν με εγγραφή μόνο από ταμειακά υπόλοιπα, τα οποία στην ίδια εισήγηση λέτε ότι η πρόβλεψή τους είναι ανασφαλής. Μιλάμε για χρονιά ανάπτυξης και για το 2016!
3. Αναφέρεται για την εγγραφή πιστώσεων της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας καθώς με νόμο από 1-1-2016 αυτή βαρύνει αντί τον κρατικό προϋπολογισμό, τον δικό μας. Αυτές όμως θα έπρεπε να είναι όχι μόνο στους κωδικούς των εξόδων αλλά και στους κωδικούς των εσόδων ως μεταβιβαστικά, δηλαδή ονομαστικά έσοδα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος το έσοδο να χαθεί στην διαχείριση. Περαιτέρω ζητάμε να εξασφαλιστεί ώστε ο τραπεζικός λογαριασμός της Περιφέρειας στον οποίο κατατίθεται αυτό το έσοδο να είναι ακατάσχετος.
4. Για τα έσοδα της μεταφοράς μαθητών θα πρέπει να αποκλειστεί με κάθε τρόπο οποιαδήποτε περίπτωση μελλοντικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για να καλυφθούν πιστώσεις από ιδία έσοδα. Εδώ θα πρέπει να γίνει ενημέρωση για το εάν αυτό έχει συμβεί μέχρι σήμερα και για πιο λόγο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συγκράτηση του κόστους αυτής της δαπάνης εντός των ορίων των μεταβιβαστικών πιστώσεων.
5. Διαπιστώνεται σε σύγκριση με περσινά στοιχεία ότι έχουμε αυξήσεις που αφορούν δαπάνες υπερωριών, υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, δημοσίων σχέσεων, οργάνωση εκθέσεων, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις – εκδόσεις λευκωμάτων , ενισχύσεις συλλόγων κλπ, και αναρωτιέμαι δεν γίνεται ουδείς λόγος για το εάν τηρήθηκαν οι γενικές οδηγίες του αρθ. 5 της ΚΥΑ για τις συγκεκριμένες δαπάνες ;
6. Αναφέρεται ότι δεν είναι εφικτή η πρόβλεψη των πιστώσεων για το 2016 του Εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) προγράμματος δημοσίων επενδύσεων καθώς και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στην τελική απορρόφησή τους καθώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούν θα αποτρέψουν μεγάλο μέρος εκτέλεσης των προγραμμάτων. Αυτό θα έπρεπε να είχε λυθεί πολιτικά και έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην ανάδειξη του ως πρόβλημα και των συνεπειών του.
7. Υπάρχει αναφορά ότι δεν εμφανίζονται στον προϋπολογισμό τα δάνεια της Περιφέρειας, γιατί αυτά παρακρατούνται απευθείας από τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Τότε γιατί δεν έχουν αφαιρεθεί και από τα έσοδα; Μήπως τα προβλεπόμενα έσοδα είναι ουσιαστικά μικρότερα κατά το ποσό των δανείων και η αναγραφή αυτών είναι παραπλανητική;
8. Η αναφορά στην καταγραφή των ταμειακών υπολοίπων είναι ιδιαίτερα εξωπραγματική και αποπροσανατολιστική. Αν λάβουμε υπόψη μας και την αναφορά ότι αυτό προορίζεται τόσο για την κάλυψη παρελθόντων υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα για δαπάνες που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και γεννούν ζητήματα απαιτήσεων τόκων υπερημερίας, όσο και για το λογιστικό έλλειμμα των 72.277.916,10 € που θα δημιουργηθεί από την ψήφιση αυτού του προϋπολογισμού, αυτή γίνεται και άκρως επικίνδυνη.
Πέραν του ότι είναι βέβαιο ότι θα πάμε σε τροποποιητική μείωση λόγω μεγάλης όπως προβλέπουμε απόκλισης από το πραγματικό, αυτό δυστυχώς θα συμπαρασύρει και την αντίστοιχη μείωση των προβλεπόμενων εξόδων αποδεικνύοντας έτσι την ψευδή οικονομική πολιτική της Περιφέρειας που σήμερα μας προτείνετε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στις υπηρεσίες και στους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την κατάρτιση αυτού του προϋπολογισμού, για να έχουμε σήμερα στα χέρια μας αυτήν την άκρως τεχνοκρατική εισηγητική έκθεση, από την οποία όμως λείπει η πνοή της πολιτικής βούλησης του επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, κάτι που οφείλατε να προσθέσετε εσείς με τις κατευθυντήριες γραμμές που δυστυχώς δεν δώσατε.
Μπορεί ο προϋπολογισμός από πλευράς αριθμών να έχει την δυνατότητα διαχείρισης των οικονομικών της περιφέρειας στοιχείο όμως που δεν είναι αρκετό για να δώσει στην περιφέρεια πρωταγωνιστικό ρόλο.
Εμείς θα θέλαμε όχι ένα προϋπολογισμό αριθμών αλλά προϋπολογισμό με υψηλές στοχεύσεις που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της κεντρικής Μακεδονίας, να είναι καινοτόμος και με αναπτυξιακή προοπτική κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και για το λόγο αυτό τον καταψηφίζουμε.

Η παράταξη «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» καταψήφισε τον προυπολογισμό 2016 στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου