Friday, 3 December, 2021

Θεόδωρος Θεοδωρίδης: Παράνομη η Ψήφιση του Προϋπολογισμού δήμου Πέλλας -Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη

Προσφυγή κατέθεσε (άρθρο 150 του Ν.3463/2006), ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ο επικεφαλής του Συνδυασμού

του Δήμου Πέλλας «Πέλλα Μπροστά» Θεόδωρος Θεοδωρίδης του Ιωάννη, κατά της υπ’ αριθμόν 427/2019 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Πέλλας που αφορά την Ψήφιση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2020.
Συγκεκριμένα, στην προσφυγή, αναφέρεται:
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 λήφθηκε απόφαση για την Ψήφιση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
Η προσβαλλόμενη όμως απόφαση είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και πρέπει να ΑΚΥΡΩΘΕΙ για τους εξής νόμιμους και βάσιμους λόγους:
1) Με βάση την κείμενη Νομοθεσία στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες (Κοινότητες – άρθρο 44 του Ν. 4555/2018) συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε τοπική ή δημοτική ενότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. (παράγραφος 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4483/17)
2) Περαιτέρω κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/10 εκδόθηκε η απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/Β’/11.09.2019 ) στην οποία ορίζονται τα εξής:
«1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.
γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.
δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.
ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων.
2. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας (άρθρο 82 παρ. 2 περ. ια΄ ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (άρθρο 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010). Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.
3. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτωση γ΄).
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περίπτωση δ΄).
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περίπτωση ε΄).
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτωση δ΄)».
5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπόλογων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006, 35 του Βασιλικού Διατάγματος της 17.5 – 15.6.1959, 152 του ν. 4270/2014, καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.
3) Εξάλλου το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 έγγραφο στην ΚΕΔΕ με κοινοποίηση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει ζητώντας την άμεση εφαρμογή των οριζόμενων στην ΚΥΑ: «H σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες αποτελεί ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ υποχρέωση για τους δήμους της χώρας (παρ. 8 του άρθρο 266 του ν. 3852/2010, όπου παρέχεται και η εξουσιοδότηση για την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης): «Στις … κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου». Ως εκ τούτου, η σύστασή της ΔΕΝ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ οργάνου του δήμου, όπως λ.χ. ή το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η μνεία που γίνεται στην παρ. 5 της υπ’ αριθμό 62038/5-9-2019 απόφασης ότι «Κατά τα λοιπά, … εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006 …» σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 173 «Πάγια προκαταβολή» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) ότι «Με απόφαση της δημαρχιακής (πλέον οικονομικής) επιτροπής … παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού (παρ. 1)» και «Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής… κατανέμεται σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα (και ήδη κοινότητα) με απόφαση της δημαρχιακής (οικονομικής, ό.π.) επιτροπής (παρ. 4)», προφανώς δεν αποσκοπεί στο να απονείμει στην οικονομική επιτροπή διακριτική ευχέρεια για την εφαρμογή ή μη των διατάξεων του ν. 3852/2010 που ήδη μνημονεύσαμε. Αντίθετα, η απόφαση αυτή είναι ουσιαστικά εφαρμοστική των εν λόγω διατάξεων και δεν τίθεται ζήτημα άρνησης της δημοτικής αρχής να συστήσει πάγια προκαταβολή στις κοινότητες.
4) Επιπρόσθετα για την Πάγια Προκαταβολή των Κοινοτήτων, τηρείται η ίδια διαδικασία σύστασης, διαχείρισης, εκκαθάρισης και απόδοσης, με την Πάγια Προκαταβολή των Δήμων. Απαιτείται η ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, με περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΑ 8251 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑγια την κάθε Κοινότητα.
5) Οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής εγγράφονται στον κωδικό 8251 (ΚΥΑ 7028/03.02.2004 -ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’). Στον ίδιο κωδικό εγγράφονται και οι πιστώσεις της πάγιας προκαταβολής προς τους προέδρους των κοινοτήτων (απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος B’). Επιπρόσθετα απαραίτητη προϋπόθεση πληρωμής κάποιας δαπάνης από την παγία προκαταβολή είναι η ΥΠΑΡΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ. (παρ.2 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59)
6) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ζητήσαμε από την Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε διορθώσεις στον προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 8251 που αφορά την Παγία Προκαταβολή να τροποποιήσει το ποσό που είχε εγγράψει (6.000,00€) και να προσθέσει ονομαστικά ανά Κοινότητα και να εγγράψει τα ποσά που ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία και αποτελούν για το σύνολο των Κοινοτήτων το ποσό των 60.000,00€. Αντίστοιχα βέβαια και για να είναι ισοσκελισμένος ο Προϋπολογισμός του 2020 θα πρέπει να γίνει τροποποίηση και στο τμήμα των Εσόδων με εγγραφή ή διαμόρφωση αντίστοιχου ποσού (60.000,00€). Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε να προχωρήσει σε τέτοιου είδους διόρθωση και συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις.
7) Επειδή ως Δημοτική Παράταξη έχουμε έννομο συμφέρον για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των Κοινωνιών και ειδικότερα να προλάβουμε κάποιες άσχημες καταστάσεις λόγω εκτάκτων αναγκών που δεν θα καλυφθούν έγκαιρα από τις Κοινότητες του Δήμου Πέλλας λόγω μη ύπαρξης ψηφισμένης πίστωσης για την Παγία Προκαταβολή
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
Την ΑΚΥΡΩΣΗ της υπ’ αριθμόν 427/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας που αφορά την Ψήφιση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2020:
• Διότι ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ όσον αφορά τις Πάγιες Προκαταβολές των Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας που είναι για κάλυψη εκτάκτων αναγκών όπως:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτωση γ΄).
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτωση δ΄).
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτωση ε΄).
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτωση δ΄).
• Διότι ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΗΚΕ στον ΚΑΕ 8251 ονομαστικά η σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για κάθε μία από τις Κοινότητες που αποτελούν το Δήμο Πέλλας και το ποσό των 60.000,00€ που υπολογίζεται ότι είναι με αντίστοιχη τροποποίηση των εσόδων προκειμένου να είναι ισοσκελισμένος ο Προϋπολογισμός
Επισυνάπτουμε όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα και παρακαλούμε όπως προσκληθούμε στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής για να υποστηρίξουμε την ένστασή μας.
Ο Προσφεύγων Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πέλλα Μπροστά»
Θεόδωρος Ι. Θεοδωρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου