Sunday, 29 May, 2022

ΚΚΕ: Ερώτηση προς τον Υπ. Παιδείας, για τα κενά στην Ειδική Αγωγή

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα κενά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη λήξη του φετινού σχολικού έτους και τα κενά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι μεγάλα, με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να στερούνται τον ειδικό παιδαγωγό, τον ειδικό επιστήμονα, αδυνατώντας να λάβουν τα απαιτούμενα από το σχολείο που φοιτούν, διανύοντας μάλιστα τον τρίτο χρόνο πανδημίας, για την οποία δεν λήφθηκαν ουσιαστικά και αναγκαία μέτρα πρόληψης και φροντίδας.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι οι προσλήψεις, κατά το φετινό σχολικό έτος, είναι μειωμένες κατά 1.445. Αναλυτικά, στην Παράλληλη Στήριξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μειώθηκαν οι προσλήψεις κατά 645, στα Ειδικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας κατά 678, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) κατά 23, συνολικά στη Δευτεροβάθμια μειώθηκαν κατά 998. Με αποτέλεσμα όλες οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης, ΕΔΥ και Παράλληλη Στήριξη να παρουσιάζουν σοβαρά κενά σε ειδικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό με αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη και στη στήριξη των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αν τώρα συνυπολογίσουμε τα περσινά κενά που δεν καλύφτηκαν εξ ολοκλήρου και ότι τα ίδια τα κενά που δίνει το υπουργείο Παιδείας δεν προσδιορίζονται με επιστημονικά κριτήρια, αλλά σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται σύμφωνα με τα αυξομειούμενα κονδύλια που διαμορφώνονται, δεν προσδιορίζονται δηλαδή με βάση τις ανάγκες των μαθητών, αλλά τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας, τότε κατανοούμε ότι η συνολική κατάσταση είναι εκρηκτική. Διαμορφώνεται έτσι πρόσφορο έδαφος να ακούγονται απαράδεκτες δηλώσεις, όπως του ευρωβουλευτή της ΝΔ, ο οποίος ανέφερε ότι το κόστος της παράλληλης στήριξης να το επωμιστούν οι οικογένειες με την πρόσληψη ιδιώτη βοηθού.

Επίσης οι κτιριακές υποδομές των Ειδικών Σχολείων και των ΚΕΔΑΣΥ είναι υποβαθμισμένες, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν κατασκευαστεί για να στεγάσουν αυτού του είδους σχολεία και διαγνωστικά κέντρα με αποτέλεσμα οι χώροι να μην είναι κατάλληλοι για να διενεργούνται όλες οι αναγκαίες επιστημονικές παρεμβάσεις, ειδική παιδαγωγική, με τα κατάλληλα μέσα. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης Ειδικών Σχολείων τα λειτουργούντα είναι υπερπληθή, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο της δυναμικότητάς τους. Ενώ η συνολική κατάσταση των κτιρίων είναι, όπως άλλωστε το σύνολο των σχολικών υποδομών λόγω της υποχρηματοδότησης, υποσυντήρητα με σοβαρά προβλήματα. Τα κτίρια που στεγάζονται τα ΚΕΔΑΣΥ δεν είναι σχεδιασμένα για τη λειτουργία τέτοιων δομών, όπως για παράδειγμα το Β’ ΚΕΔΑΣΥ Α’ Αθήνας, το Β’ ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά, το ΚΕΔΑΣΥ Καρδίτσα κ.ά., με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για τη διενέργεια αξιολογήσεων.

Το παιδαγωγικό υλικό, τα τεχνολογικά και βοηθητικά μέσα είναι σε πολλές περιπτώσεις απαρχαιωμένα, κατεστραμμένα, εναποθέτοντας την επιστημονική παιδαγωγική παρέμβαση στο μεράκι, στην αυτοθυσία και στην οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων που καλούνται να καλύψουν τις ελλείψεις, ενώ οι ειδικότητες που διενεργούν τις αξιολογήσεις όπως είναι οι ψυχολόγοι θα επιλεχθούν μετά από κλήρωση για την επιμόρφωσή τους καθώς ο αριθμός των διαγνωστικών εργαλείων δεν καλύπτει το σύνολό τους, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να συγχρονιστούν στα πιο νέα εργαλεία αξιολόγησης, ενώ άλλοι θα χρησιμοποιούν πιο παρωχημένα, σε βάρος πάντα των υπό αξιολόγηση μαθητών. Σημαντικό πρόβλημα είναι η μεταφορά των μαθητών, που γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες μετά από συμβάσεις που υπογράφουν με την Περιφέρεια, αφήνοντας ακάλυπτα παιδιά, κυρίως στην επαρχία, όπως για παράδειγμα στο Ειδικό Σχολείο Ζακύνθου, χωρίς εξειδικευμένους συνοδούς, που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να αντιμετωπίζουν με παιδαγωγικό και επιστημονικό τρόπο δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των δρομολογίων.

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν αρνητικά την ίδια τη στήριξη, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία εάν τη λάβουν ολόπλευρα μπορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να ενταχθούν στην κοινωνία και την εργασία, αυτόνομα και ανεξάρτητα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε:

-Να καλυφτούν όλα τα κενά σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (ειδικό παιδαγωγικό, ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό) σε Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης, ΕΔΥ, Παράλληλη Στήριξη, ΚΕΔΑΣΥ και να μονιμοποιηθούν όλοι οι αναπληρωτές που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

-Να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση προς την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση έτσι ώστε να προσφέρονται όλα τα αναγκαία μέσα και να υποστηρίζεται ολόπλευρα η διεπιστημονική παρέμβαση στους μαθητές (τεχνολογικά, παιδαγωγικά μέσα, αξιολογικά εργαλεία κ.ά.).

-Να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τόσες δομές (Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης) όσες απαιτούνται ώστε να καλυφτούν όλες οι ανάγκες που υπάρχουν. Κανένας μαθητής που το έχει ανάγκη να μη μείνει εκτός πλαισίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

-Να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση για τη συντήρηση των κτιριακών υποδομών, να εκδοθεί χρονοδιάγραμμα κατασκευής νέων και σύγχρονων υποδομών (Ειδικά Σχολεία, ΚΕΔΑΣΥ, αλλά και Τμήματα Ένταξης εντός της Γενικής Εκπαίδευσης) ώστε να υποστηρίζεται σωστά το επιστημονικό παιδαγωγικό έργο.

-Να δημιουργηθεί ενιαίο, δημόσιο σύστημα μεταφοράς των μαθητών, από κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες.

Οι  βουλευτές του ΚΚΕ 

Γιάννης  Δελής, Γιάννης  Γκιόκας, Νίκος  Καραθανασόπουλος, Μαρία  Κομνηνάκα, Γιώργος  Λαμπρούλης

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου