Monday, 24 January, 2022

Πιστοποίηση χρήσης γεωργικών φαρμάκων από το Κε. Δι. Βι. Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Πιστοποίηση χρήσης γεωργικών φαρμάκων από το Κε. Δι. Βι. Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Το Κε. Δι. Βι. Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων έχει δημιουργήσει απογευματινά τμήματα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τις εξετάσεις και να αποκτήσουν μια σχετική εμπειρία της όλης διαδικασίας.

Το Κ.Ε.Κ. «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ» είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) με τη συμμετοχή των αντίστοιχων ενώσεων του Ν. Πέλλας, Ν. Κοζάνης, Ν. Δράμας καθώς και 60 φοροτεχνικών μελών της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. και των κατά τόπους ενώσεων, που ξεκίνησε το 1996.
Με την ίδρυση κα στελέχωση της έδρας στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν τα αντίστοιχα παραρτήματα της περιφέρειας στα Γιαννιτσά, την Πτολεμαϊδα και τη Δράμα.
Το 2015 το Κ.Ε.Κ. «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ» μετονομάστηκε σε Κε. Δι. Βι. Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2)
Σκοπός του, είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης όπως και όλες οι συναφείς προς το αντικείμενο αυτό έρευνες, μελέτες κα λοιπές δραστηριότητες.
Έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κωδικός Πιστοποίησης: 11101093) ως Εθνικής Εμβέλειας Θεματικό ΚΕΚ.

Το Κε. Δι. Βι. Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ δραστηριοποιείται στις εξής κατευθύνσεις:
– Επαγγελματίες
• Πιστοποίηση Τεχνολόγων Ασφαλείας (Β+Γ κατηγορία)
• Πιστοποίηση Ασφαλείας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
– Εργαζόμενους
• Σεμινάρια ΛΑΕΚ
– Άνεργοι
• Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher)
– Διάφορα Εθνικά ή Περιφερειακά Προγράμματα (ΕΚΟ, Τηλεκατάρτιση, κτλ)
– Αγρότες
• Πιστοποίηση Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων
– Προγράμματα πιστοποίησης Ασφαλείας (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
– Δημιουργία σεμιναρίων Γενικών και Ειδικών ενδιαφέροντος από φορείς ή όμιλο ιδιωτών.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ μίλησε με τους υπεύθυνους προγραμμάτων του Κε. Δι. Βι. Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Κουτούδη Αντώνη και Παλιώση Φανή για την πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων καθώς και για την πιστοποίηση σε θέματα ιδιωτικής ασφάλειας.

Προγράμματα πιστοποίησης Ασφαλείας (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
– κ. Κουτούδη πείτε μας λίγα λόγια για τα Προγράμματα πιστοποίησης Ασφαλείας (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, έχει αναθέσει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α). Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για εργασία των νέων, ο φορέας μας έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες, για άδεια από το ΚΕΜΕΑ και αναμένεται η έγκριση μας ως φορέας κατάρτισης ώστε να ξεκινήσουμε την δημιουργία τμημάτων με στόχο την πιστοποίηση των προσόντων των νέων που ασχολούνται ήδη ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την Ιδιωτική Ασφάλεια σε εταιρείες Security, μέσω εξετάσεων που διεξάγονται 2 φορές τον χρόνο υπό την εποπτεία των ΚΕΜΕΑ.

Πιστοποίηση της ορθολογικής χρήσεως των γεωργικών φαρμάκων
– Πείτε μας λίγα λόγια για την Πιστοποίηση της ορθολογικής χρήσεως των γεωργικών φαρμάκων
Σαν αγροτική περιοχή που είμαστε και αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη των αγροτών να λάβουν την πιστοποίηση της ορθολογικής χρήσεως των γεωργικών φαρμάκων δημιουργήσαμε εξεταστικό κέντρο διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους να δώσουν εξετάσεις στα Γιαννιτσά. Έχουμε δημιουργήσει απογευματινά τμήματα 5 ωρών έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν για τις εξετάσεις και να αποκτήσουν μια σχετική εμπειρία της διαδικασίας. Μέχρι στιγμής έχουν δώσει 2 τμήματα εξετάσεις με ποσοστό επιτυχίας 98%.

– Είναι υποχρεωτικό το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσεως των γεωργικών φαρμάκων;
Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου από 26 Νοεμβρίου 2015 κανένας γεωργός δεν θα μπορεί να αγοράσει φυτοφάρμακα από το γεωπόνο του αν δεν είναι κάτοχος του Πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Το υπουργείο δίνει περιθώριο σε όσους συμμετάσχουν μέχρι 31 Αυγούστου σε εξετάσεις, να πληρώσουν 25 ευρώ παράβολο ενώ από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 26 Νοέμβριου αυξάνεται η τιμή του παραβόλου στα 50 ευρώ.

– Με ποιο τρόπο γίνονται οι εξετάσεις;
Οι εξετάσεις δίνονται πρωινές ώρες με βάση των οδηγιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε 50 τυχαίες ερωτήσεις. Εφόσον απαντηθούν ορθά τουλάχιστον 35 ερωτήσεις, τότε αυτόματα θεωρείται επιτυχών και λαμβάνει το πιστοποιητικό του, το οποίο εκδίδεται αμέσως μετά την λήξη των εξετάσεων.

– Μπορούν αν δώσουν μόνο οι αγρότες ή όχι;
Η εγκύκλιος δεν αναφέρει ότι είναι μόνο για αγρότες. Μέσα αναφέρεται χρήστες γεωργικών φαρμάκων που αυτό σημαίνει ότι και κάποιους που κάνει μια άλλη δουλεία και έχει 5 στρέμματα είναι υποχρεωμένος να δώσει την πιστοποίηση

– Ο ραντιστής έχει δικαίωμα να ραντίσει άλλα χωράφια;
Μόνο 1ου βαθμού συγγενείς. Το Υπουργείο αντιλαμβανόμενο ότι υπάρχουν γεωργοί μεγάλης ηλικίας δίνει το δικαίωμα στα παιδία τους να χρησιμοποιούν την πιστοποίηση και σαν επιβλέποντες στα ραντίσματα που θα κάνει ο πατέρας τους

-Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιους κοπεί.
Σε περίπτωση, που κάποιος κοπεί έχει την δυνατότητα καταβάλλοντας καινούργιο παράβολο να ξαναδώσει εξετάσεις όποτε θέλει. Είναι δύσκολο ωστόσο να συμβεί, διότι οι ερωτήσεις είναι εύκολες για τους γνώστες του αντικειμένου και η διαδικασία είναι απλή. Για να αποφευχθεί, ωστόσο, η πιθανότητα αποτυχίας στις εξετάσεις, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στο Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, για να προετοιμαστούν καλύτερα οι συμμετέχοντες. Η.Θ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου