Sunday, 29 May, 2022
Τελευταίες Ειδήσεις

Στ. Καστερίδης: Υπέρ της επανίδρυσης του δήμου Κρύας Βρύσης

Η θέση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας της Τρίτης 17 Δεκεμβρίου 2019, Στάθη Καστερίδη

για την επανίδρυση του δήμου Κρύας Βρύσης:
Από 01-01-2011 μέχρι σήμερα η λειτουργία του Καλλικράτη, κατά την γνώμη μου, δεν απέδωσε ούτε το 50% του αναμενόμενου, ειδικότερα η εφαρμογή του θεσμικού-οικονομικού πλαισίου, με αποτέλεσμα την ανάγκη για νέα χωροταξική αναδιάρθρωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με επιπλέον επτά (7) Δήμους έξι στα νησιά και έναν στην ενδοχώρα.
α) Θεσμικό β) Οικονομικό και γ) Χωροταξικό: Τρία μεγάλα κεφάλαια της μεταρρύθμισης
Απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την τροποποίηση και των τριών. Στην παρούσα φάση όμως, θα μιλήσω μόνο για το χωροταξικό του Δήμου Πέλλας. Ο Δήμος Πέλλας προήλθε από την συνένωση πέντε Καποδιστριακών Δήμων α) Γιαννιτσών, β) Κρύας Βρύσης, γ) Κύρρου, δ) Μ. Αλεξάνδρου και ε) Πέλλας. Η ονομασία που του δόθηκε (για ιστορικούς λόγους) είναι «Δήμος Πέλλας» με έδρα τα Γιαννιτσά και πέντε Δημοτικές Ενότητες με έδρες τις πρώην έδρες των Δήμων. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 η έδρα του Δήμου, τα Γιαννιτσά έχουν πληθυσμό 31.983 κατοίκους, ενώ το σύνολο του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας είναι 63.122 κάτοικοι. Με βάση την εμπειρία των εννιά (9) χρόνων λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου, έχω την άποψή ότι χρήζει αλλαγής -τροποποίησης ο χωροταξικός χάρτης του.
Τι ελπίζαμε και τι έγινε:
1. Ελπίζαμε στην άμεση σχέση πολίτη αυτοδιοίκησης αλλά καταλήξαμε στην αποξένωση. Η ευθύνη δεν προσωποποιείται πλέον, αντίθετα χάνεται.
2. Ελπίζαμε σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Αλλά απουσιάζουν εντελώς. Γιατί? Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να αντιληφθούν το αυτονόητο, ότι κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τη δική της ταυτότητα, τις δικές της αναπτυξιακές προτεραιότητες.
3. Ελπίζαμε στην βελτίωση της εικόνας των χωριών μας και των κατοίκων. Αντί αυτού όμως τα χωριά μας βιώνουν συνθήκες πρωτοφανούς εγκατάλειψης. Ο δήμος αδυνατεί να δώσει λύση στα στοιχειώδη. Τα τοπικά συμβούλια έχουν διακοσμητικό ρόλο. Είναι ανύπαρκτα, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, πόρους, διοικητικές υποδομές.
4. Ελπίζαμε στην καθαριότητα στον αστικό ιστό αλλά και στα χωριά. Αντίθετα όμως η καθαριότητα υποβαθμίστηκε δραματικά.
5. Ελπίζαμε στην οικονομική επιβίωση και ευρωστία των Δήμων, αντί αυτού όμως τα οικονομικά του δήμου συρρικνώθηκαν. Συμμετοχή σε αυτή την εξέλιξη έχει και η κρίση αλλά στην επιδείνωση συνέβαλλε η περικοπή πόρων, η αδυναμία του δήμου να σχεδιάσει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων, να διαμορφώσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό οικονομικής ανάπτυξης σε κάθε περιοχή.
6. Ελπίζαμε στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Καταλήξαμε η διοικητική δομή του νέου δήμου χαρακτηρίζεται από υδροκεφαλισμό, γραφειοκρατία και ανορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. Ο δήμος είναι ένας δυσκίνητος μηχανισμός που έχει πάψει να προσφέρει υπηρεσίες στον πολίτη.
7. Ελπίζαμε στην αυτοδιοίκηση η οποία μεταβλήθηκε σε ετεροδιοίκηση.
Όλα αυτά τα ζουν και τα βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.
Αυτό το μοντέλο, που στηρίχθηκε σε ευτελείς σκοπιμότητες, χρεοκόπησε. Ο δήμος απέτυχε οικτρά. Απευθύνθηκε σε διαφορετικά γεωγραφικά σύνολα με διαφορετικές κουλτούρες.
Σήμερα ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας αυτό το χρεοκοπημένο μοντέλο που αποτελεί βαρίδι για κάθε περιοχή του Δήμου. Τροχοπέδη στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στη βελτίωση των συνθηκών στις οποίες ζει.
Είναι ανάγκη να επανασχεδιαστεί άμεσα ο χάρτης της αυτοδιοίκησης στην Πέλλα. Θεσμικά και χωροταξικά.
Χρειαζόμαστε ένα νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, θα είναι κοντά τους και θα παρεμβαίνει με έργα και δράσεις που θα απαντούν στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών.
Ήρθε η ώρα για ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό γιατί ο ένας και ενιαίος δήμος Πέλλας, όπως είναι σήμερα απέτυχε. Και απέτυχε γιατί ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί στις διαφορετικές γεωγραφικές και χωρικές ενότητες.
Ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός, για να είναι λειτουργικός και αποτελεσματικός, πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα και ενιαία κριτήρια:
-Την πληθυσμιακή ισορροπία.
-Την εδαφική συνοχή και ομοιογένεια.
-Τις κοινές αναπτυξιακές προτεραιότητες.
-Τη συνάφεια οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
-Την επαρκή και όχι υπέρμετρη χωρική έκταση.
Στην Πέλλα, οι σημερινές δημοτικές ενότητες είναι κατανεμημένες σε διαφορετικά γεωγραφικά σύνολα, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις δομές και τις προτεραιότητες κάθε περιοχής.
Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη προκύπτει από την επιλογή συγκεκριμένων προτύπων.
Η Πέλλα χρειάζεται δήμους που θα ενισχύουν και θα υπηρετούν το δικό τους, τοπικό πρότυπο ανάπτυξης, θα προβάλλουν και θα στηρίζουν τη διαφορετικότητά τους με έργα και υποδομές. Θα ξαναγίνουν οι δήμοι ο πιο κοντινός, προς τον πολίτη, θεσμός εξουσίας. Και ο πιο φιλικός και ανθρώπινος!
Θα αποκτήσουν ελπίδα και προοπτική τα χωριά, θα βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των πολιτών στο αστικό περιβάλλον.
Ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αυξημένα λειτουργικά έξοδα και πρόσθετες δαπάνες. Το αντίθετο, οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας σε ορθολογισμό της διαχείρισης οικονομικών, διοικητικών και ανθρώπινων πόρων.
Γιατί Δήμος Κρύας Βρύσης; Επιχειρήματα: η παντελής έλλειψη ανάπτυξης από πλευράς Δήμου καθώς και νέων υποδομών. Ένας Δήμος με κυρίαρχη την αγροτική του ταυτότητα έχει εγκαταλειφθεί παντελώς λόγω Καλλικράτη, έχουν αποψιλωθεί πολλές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο για οργάνωση και ανάπτυξη. Κάποτε ήταν από τους πιο ενεργούς και αναπτυξιακούς Δήμους στην απορρόφηση κονδυλίων από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα, σήμερα ούτε καν φυτοζωεί. Είχε την δική του κουλτούρα και ταυτότητα, ήταν στα πρόθυρα ανάδειξης και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων καθώς και σε άλλα σημαντικά έργα υποδομής. Από το 2011 έως σήμερα η έδρα του πρώην Δήμου δίνει μόνο Πιστοποιητικά Δημοτολογίου, όλες οι άλλες υπηρεσίες απουσιάζουν. Αυτός ο Δήμος θα μπορούσε ενδεχομένως να απορροφήσει και από άλλους όμορους Δήμους ορισμένες Τοπικές Κοινότητες που γειτνιάζουν με την Κρύα Βρύση και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και δεν εννοώ τον πρώην Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Είναι επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής η επανίδρυση – επανασύσταση και επαναλειτουργία του Δήμου Κρύας Βρύσης.
Την πρόταση αυτή τη στηρίζουν δυνάμεις και ενεργοί πολίτες της Κρύας Βρύσης και της ευρύτερης περιοχής καθώς και τα Κοινοτικά Συμβούλια του πρώην Δήμου Κρ. Βρύσης. Την στηρίζει όμως και η πλειοψηφία των πολιτών που πλέον μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν.
Δεν υπηρετεί συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες.
Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, συνιστά πράξη ευθύνης.
Μακριά και πάνω από κόμματα και σκοπιμότητες.
Για όλους αυτούς τους λόγους η παράταξή μας στηρίζει και τάσσεται υπέρ της επανίδρυσης– επανασύστασης του Δήμου Κρύας Βρύσης.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου