Wednesday, 12 May, 2021

Όλες οι αλλαγές στο Δημόσιο: Τι θα ισχύει για προσλήψεις και ΑΣΕΠ

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, φέρνει στη Βουλή προς ψήφιση, τις επόμενες ημέρες, το νομοσχέδιο που αλλάζει τα πάντα στο Δημόσιο με στόχο

όπως επισημαίνει, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που συναλλάσσονται με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Μετά την ψήφιση του νέου νόμου για το δικαίωμα ψήφου στους ομογενείς, ώστε αυτοί να μπορούν να ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό, σειρά παίρνει και το νέο νομοσχέδιο, που επιδιώκει να ξεκαθαρίζει τις σχέσεις μεταξύ Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ενίσχυση των Δήμων και των Περιφερειών.
Η κυβέρνηση ευελπιστεί να ψηφιστεί το νομοσχέδιο από πολλές πτέρυγες της Βουλής, πέραν της κυβερνητικής παράταξης.
Όπως αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, στόχος είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η αποκομματικοποίηση του Δημοσίου.
Με αυτόν τον τρόπο θα μεταβιβαστούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκτός από αρκετές από τις κεντρικές υπηρεσίες του Κράτους, και υπάλληλοι μέσω του προγράμματος κινητικότητας. Επίσης, θα αλλάξει και ο τρόπος λειτουργίας του ΑΣΕΠ που θα συνδεθεί με τη κινητικότητα στο Δημόσιο.
Έρχεται ο υπηρεσιακός γραμματέας
Παράλληλα, μέσα στις επόμενες 40 ημέρες, θεσμοθετείται ο θεσμός του υπηρεσιακού γραμματέα, με αυξημένες αρμοδιότητες στη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση.
Ο κ. Θεοδωρικάκος έρχεται να προσθέσει στο «πακέτο» των αλλαγών του Δημοσίου και το νέο τρόπο με τον οποίο θα μπορούν πλέον οι υπάλληλοι να εξελίσσονται στην υπαλληλική ιεραρχία, όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν (τίτλους σπουδών κ.λπ.) αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν την εργασιακή εμπειρία, σε συνδυασμό με μια προσωπική συνέντευξη.
Τα δύο αυτά επιπλέον στοιχεία θα προσμετρώνται για την εξέλιξη των υπαλλήλων του Δημοσίου. Κεντρικός στόχος είναι να αποκομματικοποιηθεί το κράτος.
Κινητικότητα
Στο πλαίσιο των προωθούμενων αλλαγών μειώνονται οι προβλεπόμενοι κύκλοι κινητικότητας από 3 σε 2.
Τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των κύκλων ώστε να καλύπτονται εγκαίρως όλες οι ανάγκες, καταργούνται τα πολλαπλά τριμελή όργανα επιλογής και θα υπάρχει μόνο ένα κεντρικό τριμελές συλλογικό όργανα για ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, με απώτερο στόχο αυτών των αλλαγών την πραγματική διασύνδεση των προσλήψεων και της κινητικότητας για τη βελτίωση στελεχών του Δημοσίου.
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής στο σύνολο των μορίων που θα μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε ομάδα κριτηρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
Τα κριτήρια αυτά είναι:
Α) τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης.
Β) εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,
Γ) αξιολόγηση
Δ) δομημένη συνέντευξη
Επιλογή προϊσταμένων
Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης, θα προβλέπεται ότι, ανάλογα με το επίπεδο ευθύνης, θα μειώνεται σταδιακά ο συντελεστής του κριτηρίου της αξιολόγησης, ενώ αυξάνονται ο συντελεστής για τα κριτήρια εμπειρίας και της δομημένης συνέντευξης, ώστε να αναδειχθεί προϊστάμενος που θα διαθέτει χαρακτηριστικά manager.
Δεν θα ανατρέπεται η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και της εργασιακή εμπειρίας, αλλά θα παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους τόσο με αυξημένα προσόντα, όσο και με μεγάλη εργασιακή εμπειρία να συμμετέχουν στην τελική επτάδα κατάταξης, με κριτήρια που θα προκύπτουν κατά το κρίσιμο στάδιο της συνέντευξης.
Ο υπουργός Εσωτερικών, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και το οποίο μόλις πριν από τρεις ημέρες έλαβε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και του πρωθυπουργού, επισημαίνει:
«Υιοθετούμε ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το οποίο αξιοποιεί σημαντικά την εμπειρία από την εφαρμογή του προηγούμενου συστήματος εισάγοντας στοιχεία τα οποία αναμένεται να εξισορροπήσουν εντοπισμένα προβλήματα. Στόχος μας οι Γενικοί Διευθυντές, αλλά και οι υπόλοιποι προϊστάμενοι των θέσεων ευθύνης, των υπουργείων να έχουν προσόντα manager για να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους».
Άδειες εργαζομένων
Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται παράλληλα να μπει τάξη στο τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι άδειες του προσωπικού.
Ο κ. Θεοδωρικάκος εισάγει την προληπτική ιατρική στους εργαζόμενους του Δημοσίου, οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν μία ημέρα άδεια για να κάνουν προληπτικό έλεγχο υγείας, ώστε να σταματήσει η υπερβολή που υπάρχει πολλές φορές σήμερα στο καθεστώς των αδειών των δημοσίων υπαλλήλων.
Προσλήψεις: Αναμόρφωση του «νόμου Πεπονή»
Σε ό,τι αφορά στο νόμο για τις προσλήψεις το Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ, ο υπουργός Εσωτερικών προωθεί αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο.
Ο νόμος 20190/94 νόμος, που έμεινε στην ιστορία ως «νόμος Πεπονή» αναμορφώνεται.
«Ο νόμος 2190/1994 που είναι ένας καταξιωμένος στη συνείδηση της κοινωνίας νόμος και ο οποίος εμπέδωσε το αίσθημα της αντικειμενικότητας στη διαδικασία των προσλήψεων, χρειάζεται αναμφίβολα εκσυγχρονισμό» τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος.
«Η αντικειμενικότητα θα διατηρηθεί, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα. Προχωράμε στην βελτίωση του Νόμου 2190/1994, και όχι στο ξήλωμά του, με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών πρόσληψης, καθώς επίσης και την ενίσχυση της επιχειρησιακής και οργανωτικής λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Ορισμένα πρώτα μέτρα τα παίρνουμε τώρα, με τον νόμο που ψηφίζουμε στη Βουλή» αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών.
Τονίζει επίσης πως «για πρώτη φορά συνδέουμε το σύστημα της κινητικότητας με τις διαδικασίες πρόσληψης, ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων. Το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα αποτελεί προστιθέμενη αξία αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της επιτυχίας και θέτει τις ισχυρές βάσεις για την πραγματοποίηση των στρατηγικών σχεδίων του κάθε φορέα».
cnn.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου